Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Zbierka krabičiek pre seniorov, ktorá sa konala v rámci 4. ročníka projektu s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, neobišla ani seniorov v domoch opatrovateľskej služby v Nitre. Krabičky boli vytvorené z lásky od neznámych ľudí, ktorí chceli potešiť hlavne tých seniorov a PSS, ktorí sú bez rodiny alebo inej blízkej osoby. Každá krabička obsahovala niečo sladké, slané, teplé, mäkké, voňavé, niečo na zábavu a zo srdiečka.

V mene seniorov mesta Nitra, ktorí bývajú v domoch s opatrovateľskou službou ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa zapojili do projektu.

Projekt – Vianočný zázrak

Vianoce sú v prvom rade o pokoji, pohode a radosti v kruhu rodiny. No nesmieme zabúdať ani na tých, ktorí už svoju rodinu nemajú a vianočné sviatky trávia sami v smútku a samote v zariadení sociálnych služieb. Projekt Vianočný zázrak plní vianočné priania osamelých seniorov a vracia im tak do života kúsok Vianoc. Zapojiť sa mohol každý, kto chcel potešiť osamelých PSS.

  

Zázraky sa diali aj v Zariadení pre seniorov Zobor.
Naším PSS počas predvianočného obdobia postupne chodili balíčky plné darčekov. Všetky darčeky, ktoré prišli boli vysnívané PSS. Vo Vianočnom zázraku bola rôzna kozmetika, knihy, krížovky, sladkosti oblečenie a iné. Aj keď išlo len o maličkosti PSS boli milo prekvapení a šťastní, že si na nich niekto spomenul.
Z celého srdiečka ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa zapojili do projektu a vyčarili úsmev na tvárach našich PSS.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok – 4. ročník celoslovenskej výzvy

V období od 19.11.2021 do 6.12.2021 sa uskutočnila zbierka pre seniorov po celom Slovensku. Zbierka sa uskutočnila už po štvrtý krát, čo svedčí o úspešnosti tohto projektu, ktorý bol vytvorený za účelom potešiť seniorov a PSS na Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri srdci nielen Vás ale aj ich, pretože často krát je to jediný darček, ktorý dostanú.

Krabičky tak boli vytvorené z lásky od neznámych ľudí, ktorí chceli potešiť hlavne tých seniorov a PSS, ktorí sú bez rodiny alebo inej blízkej osoby. Každá krabička obsahovala niečo sladké, slané, teplé, mäkké, voňavé, niečo na zábavu a zo srdiečka. Krabičky neobišli ani Zariadenie pre seniorov Zobor. Pre každého PSS bola z lásky vytvorená krabička plná darčekov. Pre slávnostný moment sme využili spoločenskú udalosť „posedenie pri Vianočnej kapustnici“, kde sme s potešením odovzdali všetky vianočné krabičky.

V mene našich PSS, Zariadenie pre seniorov Zobor ĎAKUJE všetkým, ktorí sa zapojili do projektu a tiež koordinátorke Ingrid Jakubičkovej, ktorá zastrešovala Zariadenie pre seniorov Zobor.

Vianočná kapustnica 15.12.2021

Dňa 15.12.2021 sa v Zariadení pre seniorov Zobor uskutočnilo slávnostné posedenie PSS pri vianočnej kapustnici. Pani riaditeľka PhDr. Libuša Mušáková privítala všetkých prítomných, prihovorila sa PSS a zamestnancom zariadenia. Poďakovala personálu za ich celoročnú prácu. Po príhovore si spoločne všetci zaspievali pieseň Tichá noc Svätá noc a ďalšie koledy, ktoré boli doprevádzané hrou na harmonike a klavíra pána Maroša Barátha. Po zaspievaní kolied sa prihovorila k všetkým prítomným predsedkyňa výboru klientov PaedDr. Ďurečková, ktorá poďakovala celému personálu za každodenne vykonávanú ťažkú prácu v mene seba a všetkých PSS. Pani riaditeľka vyzvala PSS a zamestnancov k modlitbe. Po modlitbe Pána sme spoločne pozdvihli čase sektu a pripili sme na zdravie nás všetkých. Pani riaditeľka si štrngla na zdravie s každým zúčastneným PSS. Po prípitku sa podávala kapustnica.

Posedenie bolo príjemné, PSS sa medzi sebou zhovárali, pochutnávali si na pagáčoch, lineckom pečive. Predsedníčka výboru klientov PaedDr. Ďurečková pristúpila k svojmu kolektívu PSS a spoločne zaspievali zmes nacvičených kolied. K nim sa pridali aj ostatní, ktorí poznali texty piesní. Pani riaditeľka na záver stretnutia spolu s ostatným personálom rozdali všetky vianočné krabičky od topánok. PSS boli milo prekvapení a potešení, že si niekto na nich spomenul a obdaril ich. Pani riaditeľka osobitne poďakovala pani učiteľke Ingrid Jakubičkovej, ktorá bola koordinátorkou projektu ,, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ˮ pre naše zariadenie. Posedenie malo u PSS natoľko úspech, že očakávali ďalšie posedenia na vianočné sviatky.

Projekt – Vianočná pošta

Zariadenie pre seniorov Zobor bolo zapojené do Projektu Vianočná pošta 2021. Aby boli tieto Vianoce ešte čarovnejšie, láskyplný pozdrav milých slov vyčaroval nejeden úsmev na tvárach našich PSS.
ĎAKUJEME všetkým zapojeným základným a materským školám a tiež všetkým jednotlivcom, ktorí poslali na našu adresu vianočné pozdravy.

   

Zoznam zapojených škôl:
1. Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom
2. Materská škola, 9. Mája 511/20, Gemerská Poloma
3. Základná škola s materskou školou č. 250, Križovany nad Dudváhom
4. Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava
5. Základná škola s materskou školu, Školská 4, Chorvátsky Grob
6. Základná škola, Vajanského, Lúčenec
7. Základná škola, Ostredková 3234/14, Bratislava
8. Základná škola, Hlavná 209, Zemplínska Teplica
9. Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice
10. Základná škola Petra Škrabáka, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín
11. Základná škola SNP, Ostredková 14, Bratislava
12. Základná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 140/144, Dobšiná

Zima a adventné obdobie

V dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím nás nádherná zimná nádielka veľmi potešila – dokonca natoľko, že sme sa poobliekali a začali sme v snehu šantiť o stošesť. Guľovačka i stavanie snehuliaka, ktorý dostal meno „Sniežik“ sa všetkým veľmi rátala – líca vyštípané od mrázu, smiech a dobrá nálada – takto by sme vedeli pomenovať hlavného atribúty krásneho zimného dňa.

Nakoľko máme už aj adventné obdobie v plnom prúde, s prijímateľmi sociálnej služby sme si taktiež vyzdobili priestory denného stacionára – a tentokrát nie jedným, ale rovno dvomi vianočnými stromčekmi. Prvý nás víta pri vchode do denného stacionára, druhý – živý – nám spríjemňuje deň v spoločenskej miestnosti. Oba stromčeky sme spoločne s prijímateľmi sociálnej služby vianočne vyzdobili a nechýbal ani adventný veniec, ktorý sme spoločne vyrobili. Tento rok sme pri výrobe adventného venca stavili na jednoduchosť a prírodné materiály, živý vianočný stromček sa nesie v duchu retro štýlu.

Prijímateľov sociálnych služieb čakala aj krásna mikulášska a vianočná nádielka, čo veľmi potešilo a dojalo všetkých. Na konci roka každý zvykne bilancovať a nevyhli sme sa tomu ani my v dennom stacionári – posledné dni v starom roku sme venovali spomienkam na uplynulý rok, na spoločné zážitky a do nového roka vstupujeme s nádejou, že bude lepší, ako ten predchádzajúci a taktiež pevne veríme, že jedného dňa príde koniec pandémie a naše životy sa vrátia do ,,normálu“.

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka