Zariadenie opatrovateľskej služby

Kontakt

Ako vybaviť

Poskytované služby

Legislatíva

Cenník

Evidencia žiadateľov

Fotogaléria

Jedálny lístok

. !!!
V súvislosti s rozšírením Koronavírusu na Slovensko prijalo mesto Nitra nasledovné opatrenia, ktoré sa vzťahujú aj na činnosť SZSS:

Pokyny k návštevám v ZpS a ZOS Zobor od 31.5.2020

V prípade, že majú rodinní príslušníci záujem o odovzdanie vecí seniorom v ZpS a ZOS na Janského ulici, je tak možné urobiť IBA bez kontaktu so seniormi. Prinesené veci môžete odovzdať na recepcii, tieto veci budú následne umiestnené do karanténnej miestnosti, kde budú vydezinfikované, prípadne ožiarené germicidným žiaričom a až potom budú odovzdané príslušným seniorom.
Za rešpektovanie a pochopenie súčasnej situácie vopred ďakujeme.
!!!

Zariadenie opatrovateľskej služby je zariadenie s celoročnou prevádzkou kde sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby. Jej stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby je daný právoplatným rozhodnutím o odkázanosti, ktoré vydáva príslušná obec/mesto podľa miesta trvalého bydliska.

ZOS sa nachádza v mestskej časti Zobor v novo zrekonštruovaných priestoroch, ktorých súčasťou je rozsiahly park s oddychovými zónami.

Zariadenie má kapacitu 56 lôžok. Ubytovanie v zariadení sa poskytuje v jedno a dvojlôžkových izbách, z ktorých je veľká časť vybavená balkónom.