Záhradkárke okienko – pripravili záhradkári zo ZpS Zobor

MY ZÁHRADKÁRI, pestujeme aj u nás v záhrade „Zariadenia pre seniorov“ krásnu, voňavú LEVANDUĽU!

Má mimoriadny význam v aromaterapii, kozmetike, ale aj v gastronómii. Táto vytrvalá hluchavkovitá medonosná rastlina, poloker, si vystačí aj s našou chudobnejšou pôdou. Znáša sucho, vábi užitočné opeľovače, kým dotieravý hmyz skôr odpudzuje. Nemala by preto chýbať v žiadnom dvore, na balkóne, terase či v prírodnej záhradke.

My záhradkári sme ju ostrihali, zviazali do kytičiek, usušili, vydrolili suché kvety a do osobitne našitých vrecúšok naplnili a uložili do skríň!

Na našom území sa spočiatku pestovala iba v blízkosti kláštorných múrov. No už pred pár tisícročiami ju poznali v starobylom Egypte, v Grécku aj v Ríme. Slúžila na prípravu vonných mastí, parfumov i na balzamovanie. Latinský názov lavandule je odvodený od slova lavare, čo znamená umývať sa. Známe sú jej upokojujúce účinky, pôsobí proti kašľu i migrénam.

Autor: Vlastimil Macek

Prezentácia tvorby básnika Andreja Sládkoviča

Dňa 9.9.2020 sa v Zariadení pre Seniorov Zobor, na Janského 7 v Nitre, uskutočnila aktivita s prvkami biblioterapie. Mapovala život a tvorbu slovenského básnika Andreja Sládkoviča. Prezentáciu zabezpečila sociálna pracovníčka zariadenia spolu s klientkou p. Ďurečkovou. Básnik Andrej Sládkovič patril medzi stúpencov Ľudovíta Štúra. Počas svojho života sa aktívne podieľal na obrode slovenského ľudu a literatúry. Jeho dielo nie je rozsiahle množstvom ale obsahom a výpovednou hodnotou, ktorú nám zanechal. V rámci aktivity s prvkami biblioterapie, sme sa zamerali na rozbor jeho najznámejších diel Marína a Detvan, z ktorých nám klientka p. Ďurečková predniesla úryvky.

     

Svojím pútavým prednesom zaujala zúčastnených klientov a niektoré verše recitovali spolu s ňou. Nakoľko sa aktivity uskutočňujú každú stredu v knižnici, naštevuje ich čoraz viac klientov. Pre veľký záujem a pozitívny ohlas zo strany našich seniorov, budú o chvíľu priestory knižnice malé.

Súťaž o najkrajší balkón, kvetináč a predzáhradku

Zariadenie pre Seniorov Zobor, na Janského 7 v Nitre, sa môže pochváliť veľkou záhradou, ktorá je plná stromov, kvitnúcich kríkov a kvetov, či už v kovových kvetináčoch, na balkónoch, alebo v predzáhradkách našich prijímateľov sociálnych služieb.

Tí sa v rámci garden terapie o vegetáciu v záhrade príkladne starajú. Preto sme v termíne od 24. augusta do 31. augusta 2020 vyhlásili súťaž o najkrajší balkón, kvetináč a predzáhradku.

Do súťaže sa prihlásilo celkove dvadsaťštyri PSS, ktorí súťažili v troch kategóriách :

1. kategória najkrajší balkón 6 súťažiacich

2. kategória najkrajší kvetináč 9 súťažiacich

3. kategória najkrajšia predzáhradka 9 súťažiacich

                 

Samotný priebeh súťaže hodnotila porota, zložená zo štyroch zástupcov zamestnancov ZpS Zobor a troch zástupcov PSS ZpS Zobor. Každý člen poroty disponoval jedným hlasom. Súťažiaci s najväčším počtom zvíťazil v príslušnej kategórii. Hodnotenie súťaže prebiehalo podľa určených kategórií, za účasti súťažiacich a poroty, na balkónoch, alebo v areáli zariadenia.

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo v poobedňajších hodinách v priestoroch átria, kde boli prítomní všetci súťažiaci a členovia poroty.

         

V 1. kategórii zvíťazila p. Alžbeta Andrášiková, so štyrmi hlasmi zo siedmych. V 2. kategórii okrem mobilných PSS súťažili aj dvojice na vozíčkoch. V tejto kategórii zvíťazila dvojica p. Margita Hoštáková a p. Mária Škorcová, piatimi hlasmi. V 3. kategórii zvíťazila trojica p. Ľudmila Hudecová, p. Eleonóra Macková a p. Rozália Ondrejmišková, šiestimi hlasmi.

Na záver sa ujala slova vedúca úseku sociálnych služieb, PhDr. Libuša Mušáková, ktorá poďakovala súťažiacim za snahu a obetavosť pri skrášľovaní svojich balkónov, kvetináčov, či predzáhradiek.

Potom víťazom v príslušnej kategórii odovzdala diplom a kyticu ozdobenú cukrovinkami, spolu s referentkou opatrovateľskej starostlivosti, Bc. Ivetou Vörösovou.

Ako cena útechy pre všetkých, bol balíček sladkostí.

Veď nie je dôležité vždy zvíťaziť, ale zúčastniť sa.

Augustová tvorivá dielňa

Napriek tomu, že prebieha dovolenkové obdobie ako u klientov, tak aj u zamestnancov Zariadenia pre seniorov Zobor, na Janského 7 v Nitre, kreatívna činnosť a pracovná terapia v tvorivej dielni pokračovala aj počas mesiaca augusta. Klienti pod odborným vedením sociálnej pracovníčky, vystrihovali zvieratká z farebného papiera, vypracovávali pamäťové testy zo slovenského jazyka, prípadne maľovali obrázky s letnou tematikou. Pri kávičke dobre padlo prečítať si časopis.

Aktivity v tvorivej dielni sú veľmi vítané, pretože naši starkí tam môžu zmysluplne využívať svoje voľný čas.

Koncert hudobnej formácie Duo Ego & Laco

Dňa 2.9.2020 sa v záhrade Zariadenia pre seniorov Zobor, na Janského 7 v Nitre, uskutočnil koncert hudobnej formácie Duo Ego & Laco. Vzhľadom k stále prebiehajúcim epidemiologickým opatreniam sme zvolili túto alternatívu, kvôli bezpečnosti našich klientov. Dvojica hudobníkov vystúpila na terase so zmesou známych piesní, hlavne v jazzovom tóne ale na želanie našich obyvateľov zaradili do svojho repertoáru aj viacero ľudových piesní. Obyvatelia sledovali koncert priamo v záhrade, alebo z balkónov. Zúčastnili sa ho vo veľkom počte, pretože pre epidémiou boli aktivity tohto druhu obmedzené a veľmi žiadané.

Samotný koncert sa niesol v príjemnej atmosfére. Naši starkí si spolu s hudobníkmi zaspievali, niektorí sa odhodlali aj k tanečným kreáciám.

Veríme, že podobné akcie sa uskutočnia aj v budúcnosti.