Testovanie prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov

Dňa 9.4.2021 sa opätovne uskutočnilo testovanie prijímateľov sociálnych služieb v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby na Janského 7, a tiež zamestnancov Správy zariadení sociálnych služieb na prítomnosť ochorenia Covid-19. Testovalo sa antigénovými testami a všetci otestovaní prijímatelia sociálnych služieb aj zamestnanci mali negatívny výsledok testu.

Veľká Noc v Zariadení pre seniorov Zobor

V Zariadení pre seniorov Zobor, Janského 7, Nitra, sa dňa 25.03.2021 uskutočnilo podujatie „Vymaľuj si vajíčko“ k sviatkom Veľkej noci. Viedli ju sociálne pracovníčky Mgr. Andrea Slamková a Mgr. Lucia Mikulášiková.
Symboly Veľkej noci boli napríklad, baranček, voda, kuriatka, zeleň a v neposlednom rade korbáče a vajíčka. Počas podujatia si prijímatelia sociálnej služby mohli vymaľovať s farbičkami alebo fixkami vytlačené vajíčko, ktoré sa nakoniec navlieklo na stužku, aby si ho mohli zavesiť. PSS si mohli samostatne nakresliť s temperovými, akrylovými farbami alebo s rozpustenými voskovkami vyfúknuté vajíčko. To si mohli potom zavesiť na stužku. Vyrábali aj veľkonočné korbáče, ktoré vyrábali z ušúľaných novín. Na koniec korbáču si uviazali farebné stužky. Pri tvorbe sme PSS pustili ľudové piesne, ktoré si spoločne spievali.

  

Veľkonočné sviatky sú najväčšími sviatkami roka v kresťanskom náboženstve, ako u Rímskokatolíkov, Gréckokatolíkov, Pravoslávnych, Židov či u Evanjelikov. Najdôležitejšími dňami slávenia Veľkej noci sú: Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok.
Na Zelený štvrtok sa konala posledná večera. V týchto dňoch prichádzala jar a ľudia verili, že s ňou prichádzajú zlé sily, proti ktorým sa chránili. Ako ochrana slúžilo robenie krížov nad dverami domov a stajní, viazali sa zvony ako znak smútku nad smrťou Ježiša Krista. V tento deň sa konzumujú zelené jedlá ako papriky, špenát.
Veľký piatok bol Ježiš Kristus ukrižovaný. Je to najväčší pôstny deň a znamená najväčší sviatok v roku. Ľudia verili, že tento deň má uzdravovací charakter a preto sa zvyky, či rituály orientovali na zdravie a zdravie celej rodiny. Túto funkciu mala hlavne voda, preto sa ľudia umývali v potoku. Dodržiava sa prísny pôst, jesť by sa mala kapusta, zemiaky, či strukoviny.
V Bielu sobotu bol podľa viery Ježiš Kristus uložený do hrobu. V tento deň sa rozväzovali kostolné zvony a zapaľoval sa obradný oheň. Oheň sa zapaľoval aj pred kostolom. Pripravovali sa jedlá na nedeľu, ktoré mali obradný charakter a svätili sa. V tento deň si dievčatá pripravovali pre mládencov vajíčka a mládenci si zas plietli korbáče.
Na Veľkonočnú nedeľu je zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. V tento deň sa končí veľký 40 dňový pôst. Na svätých omšiach sa svätili obradné jedlá. Gazdiná mala 3x obísť dom s posväteným jedlom po omši, aby sa gazdovi dobre darilo na spoločnom gazdovstve.
Veľkonočný pondelok je posledným dňom veľkonočného obdobia. Slovensko je zvykovou hranicou, pretože pre západné kultúry je typické šibanie a pre východné oblievanie. U nás sa tieto zvyky v tento deň spojili. Tento deň už mal funkciu spoločensko-zábavnú.

Príprava na veľkonočné obdobie v dennom stacionári

Veľká noc patrí spolu s Vianocami k najkrajším sviatkom v roku. Okrem kresťanského charakteru tieto sviatky sprevádza množstvo zvykov a tradícií. Veľká noc je úzko spätá so sviatkami jari – príroda sa po zimnom spánku prebúdza k životu, všetko je akési jasnejšie, farebnejšie, krajšie. Aj keď – rovnako ako minulý rok – aj tento rok bude mať Veľká noc trochu inú podobu, na akú sme zvyknutí, vzhľadom na epidemiologicé opatrenia, napriek tomu sa na ňu všetci tešíme.

    

S prijímateľmi sociálnej služby v dennom stacionári sme si čakanie na tieto sviatky spríjemnili výrobou tematickej výzdoby – spoločne sme namaľovali niekoľko krásnych veľkonočných plagátov, ktoré zdobia priestory denného stacionára. Okrem plagátov nám v stacionári nemôžu chýbať ani veľkonočné kraslice, ktoré si každoročne sami zdobíme. S prijímateľmi sociálnej služby sme si taktiež zorganizovali menšiu prednášku o Veľkej noci, kde sme si pripomenuli, čo znamenajú jednotlivé sviatky Veľkej noci a s akými tradíciami sú späté. Prednáška plynule prešla do diskusie, v rámci ktorej sa prijímatelia sociálnej služby podelili o zaužívané zvyky v rámci tohto sviatočného obdobia v ich domácnostiach.

   

  

Prijímateľov sociálnej služby zaujímali aj tipy na rôzne veľkonočné pochúťky, nakoľko niektorí z nich poctivo dodržiavali pôstne obdobie pred Veľkou nocou, ktoré sa blíži ku koncu. Aj keď návštevu rodinných príbuzných a šibanie dievčat si ešte tento rok budeme musieť odpustiť, napriek tomu sa všetci v dennom stacionári tešíme na sviatky prežité v kruhu našich najbližších a – ako vždy optimisticky – veríme v lepšie zajtrajšky 🙂

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka

Aktuality z nášho stacionára

Aktuálne v našom stacionári pre ŤZP (autizmus) vrcholia prípravy na Veľkú noc. Zimnú výzdobu postupne vystriedala pestrofarebná jarná výzdoba. Šikovné ruky prijímateľov sociálnej služby vyrobili viacero ozdôb, ktoré skrášlili vnútorné priestory stacionára. Medzi obľúbené Veľkonočné ozdoby patria vajíčka, ktoré prijímatelia a prijímateľky sociálnej služby zdobili rôznymi technikami, ale aj bahniatka a fialky. Tie nás tešia nielen vzhľadom, ale aj vôňou.

V priebehu mesiaca marec sme sa zapojili do celoslovenskej hry Veselé kamene, kde pribudlo niekoľko kamienkov, ktoré ozdobili naši klienti a klientky. Medzi obľúbené motívy, ktoré sa kreslili na kamienky patrili smajlíci, mimoni, zvieratká a kvety.

S príchodom Veľkej noci v tomto roku sa tešíme aj na Svetový deň povedomia o autizme, ktorý je 2. apríla. Z dôvodu pandemickej situácie a z dôvodu, že v tento deň je aj Veľký piatok, ho symbolicky podporíme formou modrého oblečenia.

Modrá farba symbolizuje oddanosť a komunikáciu. Touto formou vás chceme pozvať, aby ste tento deň tiež takto symbolicky podporili. Stačí si obliecť niečo modré, prípadne sa odfotiť a zverejniť to na sociálnej sieti. Je potrebné uvedomovať si, že ľudí s autizmom môžeme stretnúť bežne na ulici či v obchode. Stačí ich akceptovať, rešpektovať a rozprávať o tom.