Vakcinácia klientov a zamestnancov proti ochoreniu Covid-19

Dňa 20.1.2021 prebehla v Zariadení pre seniorov Zobor vakcinácia klientov zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby a zároveň zamestnancov Správy zariadení sociálnych služieb, ktorí o vakcináciu prejavili záujem a zároveň to bolo možné vzhľadom na ich zdravotný stav. Všetkým bola v rámci prevencie pred ochorením SARS-CoV-2 podaná 1. dávka vakcíny COMIRNATY od Pfizer-BioNTech.

    

Spolupráca oboch tímov na prípravných prácach pred vakcináciou

Vakcinačný tím z FN Nitra a vakcinačný tím zariadenia

Vakcinácia bola realizovaná mobilnou vakcinačnou jednotkou z FN Nitra, ktorej tím tvorili MUDr. Branislav Veselý, PhD., námestník pre zdravotnú starostlivosť FN Nitra, MUDr. Martin Buranský, lekár neurologickej kliniky FN Nitra a staničné sestry Kristína Lehoťáková a Terézia Jankušíková z neurologického oddelenia FN Nitra. Na príprave dokumentácie a následnej asistencii pri vakcinácii sa podieľali aj zamestnankyne zariadenia Bc. Iveta Vörösová a Petra Brštiaková. Indikačnú prípravu a posúdenie vhodnosti vakcinácie u klientov zabezpečil obvodný lekár MUDr. Jozef Mata.

   

Registrácia zamestnancov

Prvá zamestnankyňa, ktorá podstúpila vakcináciu

  

Vakcinácia zamestnancov

Vakcináciu prvou dávkou vakcíny podstúpilo 111 klientov zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby a 40 zamestnancov Správy zariadení sociálnych služieb. Samotná vakcinácia prebehla bez problémov. Na druhý deň po vakcinácii bola u dvoch klientov zaznamenaná zvýšená teplota 37,1°C a niekoľkí si posťažovali na citlivosť miesta vpichu, inak neboli zaznamenané žiadne vážne vedľajšie účinky u nikoho zo zaočkovaných.

  

Vakcinácia klientov, klienti čakajúci po vakcinácii

V zariadení je momentálna zaočkovanosť na úrovni 76% klientov. Vďaka spolupráci s MUDr. Veselým zamestnávateľ umožnil vakcináciu aj zamestnancom priamo na pracovisku, vďaka čomu je zaočkovanosť medzi zamestnancami na úrovni 40%. Niektorí zamestnanci už podstúpili vakcináciu priamo vo vakcinačnom centre FN Nitra, ďalší na možnosť podania vakcíny čakajú z dôvodu karantény, nákazy alebo nedávneho prekonania ochorenia Covid-19.

Vakcinačnému tímu z FN Nitra pod vedením MUDr. Veselého veľmi pekne ďakujeme za dobrú spoluprácu a hladký priebeh očkovania. Zároveň ďakujeme aj MUDr. Matovi a všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na prípravných prácach aj zabezpečovaní samotného priebehu vakcinácie.

Ďakujeme 

Oznam ZpS a ZOS – dôchodkové výmery

Chceli by sme požiadať rodinných príslušníkov klientov zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby aby po obdržaní ich nového dôchodkového výmeru zo Sociálnej poisťovne jeho kópiu doručili sociálnym pracovníčkam na Janského 7.
Nový dôchodkový výmer prijímateľa sociálnej služby v našom zariadení je možné doručiť e-mailom (scan) na adresu novakovazpszobor.sk alebo krenickazpszobor.sk, prípadne poštou (fotokópiu) na adresu: Správa zariadení sociálnych služieb, prevádzka Zariadenie pre seniorov, Janského 7, 949 01 Nitra alebo osobne na recepciu zariadenia na Janského 7.

 

Začína očkovanie klientov ZpS a ZOS Zobor

Podľa Národnej stratégie očkovanie proti ochoreniu Covid-19 vydanej Ministerstvom zdravotníctva SR majú v rámci 2. vlny vakcinácie proti ochoreniu Covid-19 nárok na túto vakcínu aj prijímatelia sociálnych služieb v pobytových zariadeniach sociálnych služieb (tzv. DSS). Vakcinácia bude zabezpečovaná prostredníctvom mobilných tímov priamo v priestoroch zariadení sociálnych služieb.
Cieľom vakcinácie je podľa uvedenej stratégie zabezpečenie ochrany obyvateľov pred ochorením a zabránenie šírenia nákazy v populácii.
Očkovanie bude realizované použitím mRNA vakcíny. RNA vakcíny sa nevyrábajú z častíc patogénu alebo inaktivovaného patogénu, takže nie sú infekčné.

V našom zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby na Janského 7 bude očkovanie zabezpečené v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Nitra.

Príbalový leták k vakcíne COMIRNATY

Poučenie – vakcinácia

Dotazník – vakcinácia

OZNAM – obmedzenia sa dotknú aj stravovania v jedálni a donášky obedov

Obmedzenia spôsobené korovanírusom sa dotknú aj poskytovania sociálnych služieb jedáleň a donáška obedov. Až do odvolania budú tieto služby v jedálni na Baničovej 12 aj v jedálni na Tr. A. Hlinku 57 (Olympia) poskytované formou jedného druhu jedla, ktoré bude prispôsobené tak, aby vyhovovalo všetkých druhom diét.

Pre viac informácií sledujte aktuálne platné jedálne lístky: http://szss-nitra.sk/jedalne_listky

Opätovné testovanie v ZpS a ZOS Zobor

Dňa 4.1.2021 bolo na prevádzkach zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Janského 7 realizované testovanie prijímateľov pobytových sociálnych služieb a zamestnancov antigénovými testami. Všetci otestovaní prijímatelia sociálnych služieb aj zamestnanci mali negatívny výsledok testu a žiaden z prijímateľov pobytovej služby nemá ani nariadenú karanténu.