Prezentácia kompenzačných pomôcok – Únia nevidiacich a slabozrakých Nitra

Dňa 26.06.2019 sa priestoroch Zariadenia sociálnych služieb Zobor konala prezentácia kompenzačných pomôcok, pod záštitou Mgr. Ajdariovej a Mgr. Šodorovej z Únie nevidiacich a slabozrakých v Nitre.

Klienti zariadenia si vypočuli odbornú prednášku a mohli si vyskúšať používanie jednotlivých druhov pomôcok pre slabozrakých.

Prezentácia sa tešila veľkému záujmu, čomu zodpovedala aj plodná diskusia a množstvo otázok zo strany klientov.

Letná športová olympiáda klientov ZpS a ZOS Zobor

V stredu, 19.06.2019 sa priestoroch areálu záhrady Zariadenia pre seniorov, na Janského ulici v Nitre, uskutočnila letná športová olympiáda klientov, ktorú zahájila riaditeľka SZSS Nitra Ing. Zuzana Jančovičová, PhD. a vedúca úseku sociálnych služieb Zobor PhDr. Mária Valábiková.

Olympiáda pozostávala z troch športových disciplín: prekážkového behu medzi kuželkami, zhadzovania kuželiek loptičkou, hodu loptičkou do vedra, vedomostného kvízu a kvízu zisťovania vôní štyroch byliniek.

Letnej športovej olympiády sa aktívne zúčastnilo 20 klientov zariadenia, ktorým pri športovom zápolení hlasne skandovali ostatní zúčastnení diváci.

Na organizovaní a priebehu športovej akcie sa podieľali sociálne pracovníčky zariadenia spolu s fyzioterapeutmi. Veľmi aktívne sa do športových a vedomostných disciplín zapojili aj pani riaditeľka spolu s pani vedúcou.

Športové výkony súťažiacich boli odmenené vecnými cenami v kategórii: mobilní klienti, klienti s chodítkami a imobilní klienti na vozíčkoch. Počas celého podujatia vládla príjemná atmosféra, športové nadšenie a potlesk, ktorým boli odmenené výkony všetkých súťažiacich.

Kolky s ŠK NSŠ SCORPIONI Nitra

Dňa 3.6.2019 sme sa zúčastnili podujatia, ktoré pre klientov denného stacionára každoročne organizuje ŠK NSŠ SCORPIONI Nitra. Podujatie sa nieslo v duchu priateľského stretnutia, na ktorom sa hrali kolky. Každý klient, ktorý sa podujatia zúčastnil, mal možnosť vyskúšať si obe kolkové dráhy, ktoré sa nachádzajú v areáli tenisových kurtov v Nitre. Klienti súťažili medzi sebou a v závere podujatia boli vyhlásení tí, ktorým sa podarilo nahrať najvyšší počet bodov. Pre všetkých zúčastnených boli pripravené balíčky s prekvapením. Klientov kolky veľmi bavili, členovia klubu Scorpions im v prípade potreby ochotne pomohli. Za takto pekne strávený deň im patrí veľká vďaka.

Voľby členov do Výboru klientov

V utorok 11.6.2019 sa v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby na Janského ul. 7 v Nitre konali voľby do Výboru klientov.

Prijímatelia pobytových sociálnych služieb si demokratickým spôsobom zvolili zo svojich radov deviatich zástupcov, ktorí budú predkladať zosumarizované názory, podnety a návrhy všetkých klientov vedeniu SZSS.

Pre vedenie SZSS sú tieto informácie dôležitým nástrojom spätnej väzby.

Novozvolený Výbor klientov na obdobie 3 rokov:

predseda:

PaedDr. Milota Ďurečková

členovia:

MUDr. Stanislava Stúpalová
Zuzana Eršeková
Terézia Pénzešová
Eva Drobná
Valtrúda Gavalierová
Rozália Ondrejmišková
Klára Pintérová
Antónie Sovišová

Prajeme novozvoleným zástupcom klientov veľa elánu a kreatívnych návrhov.

Turistický krúžok – výlet do mestského parku

Dňa 7.6.2019 sa v rámci turistického krúžku uskutočnil výlet klientov Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby na Janského ulici v Nitre  do mestského parku na Sihoti.

Akcie sa zúčastnili štyria mobilní klienti a piati klienti na vozíku, s doprovodom sociálnych pracovníkov a fyzioterapeutov. Prešli sa po parku, pozreli si zvieratká a horúci deň si spríjemnili posedením v útulnej kaviarni pri dobrom zákusku a kávičke.

Výlet sa u klientov stretol s veľkým záujmom a nadšením.

Návšteva Botanickej záhrady SPU Nitra

Dňa 31.5.2019 sme navštívili Botanickú záhrady SPU Nitra. Botanická záhrada nás hneď pri príchode očarila svojou zeleňou. V zbierkach botanickej záhrady okrem tropických a subtropických druhov sú zastúpené rastliny mierneho pásma, domácej flóry, okrasnej zelene a úžitkových rastlín. Najviac nás zaujala pivonková lúka, hmyzí domček, rozárium (záhony ruží) a krásne jazierko so zeleňou a s oddychovou zónou. Cítili sme sa tam veľmi príjemne, mali sme možnosť vidieť krásny kus prírody na malom kúsku zeme.

Prednáška na tému „Zdravá výživa“

Dňa 15.05.2019 sa v spoločenských priestoroch Zariadenia sociálnych služieb Zobor, uskutočnila prednáška na tému „Zdravá výživa“, pod záštitou Slovenskej únie proti osteoporóze.

Prednáška mala veľkých úspech klientov Zariadenia, ktorí sa aktívne zapájali do diskusie o zdravom stravovaní a dodržiavaní pitného režimu. Súčasťou prednášky bola aj ochutnávka osviežujúcich nápojov z liečivých byliniek.

Veríme, že sa podobná akcia ešte zopakuje.