Koncert v dennom stacionári pre osoby s poruchami autistického spektra

Dňa 20. septembra sa uskutočnil v priestoroch denného stacionára pre osoby s poruchami autistického spektra koncert nášho prijímateľa sociálnej služby. Prijímateľ Jakub nám zahral tri skladby, ktoré si samostatne vybral. Prvou skladbou bola pesnička od skupiny Queen s názvom „You Take My Breath Away“. Jakub obľubuje túto skupinu a celkovo speváka Freddieho Mercuryho. Z tohto dôvodu aj druhá skladba, ktorú nám zahral bola skladba od skupiny Queen „Don’t Stop Me Now.“ Tretiu skladbu zahral Jakub na želanie, pričom želal si ju jeho kamarát, s ktorým spoločne navštevovali strednú praktickú školu. Bola to skladba „Careless Whisper“ od Georgea Michaela.

V publiku sme sa nachádzali my, personál denného stacionára pre osoby s poruchami autistického spektra, vedúca úseku sociálnych služieb Baničova a Olympia, bývalé Jakubove učiteľky zo strednej praktickej školy a tiež jeho kamaráti a spolužiaci, s ktorými Jakub navštevoval spomínanú školu.

Jakub nás všetkých potešil tým, že nám predviedol svoj hudobný talent. Je samouk a sám sa dokázal naučiť hrať na keyboarde. Vystúpenie očividne potešilo aj Jakuba. Vďaka tomu sa mohol prejaviť a realizovať prostredníctvom aktivity, ktorú obľubuje. Tiež ho potešilo podporné publikum, ktoré mu po každej skladbe s úžasom zatlieskalo. Potlesk poteší každého umelca a rovnako vyčaril úsmev na tvári aj Jakubovi.


Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Mgr. Branislav Artim (sociálny pracovník)

Pozdrav od žiakov zo ZŠ, Fatranská 14, Nitra

V Zariadení sociálnych služieb Zobor nás milo prekvapili srdečné pozdravy od žiakov 3. triedy ZŠ, Fatranská 14, Nitra. Našim prijímateľom sociálnej služby poslali pohľadnice ocenené fotosúťažou Cesta svetla 2021, ktoré vydala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Pohľadnice vyčarili prijímateľom sociálnej služby úsmev na tvárach a z každého milého slova mali veľkú radosť. Za tieto srdečné pozdravy a básne veľmi pekne ĎAKUJEME.

V mene všetkých prijímateľov Zariadenia sociálnej služby Zobor, prajeme žiakom ZŠ, Fatranská 14, Nitra množstvo tvorivých nápadov, veľa úspechov, síl a chuti do učenia. Pedagógom želáme veľa zdravia, trpezlivosti, pracovného elánu a životného optimizmu.

Triedim, triediš, triedime

V dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím často v rámci skupinových diskusií a rozhovorov, prípadne prednášok, riešime rôzne dôležité témy nášho každodenného života a diania okolo nás. Jednou z takýchto tém je v uplynulých dňoch aj dôležitosť triedenia odpadu a negatívny dopad plastov na naše životné prostredie. Odpad sme sa už v minulosti v dennom stacionári snažili separovať, avšak až v uplynulých dňoch sa nám vďaka úspešnému projektu podarilo zabezpečiť potrebné nádoby na separovanie odpadu. Vieme však, čo do akej skupiny patrí?

Nádoba so žltou farbou, zelenou, modrou…ako sa v tom nestratiť a správne odpad vytriediť? Na uvedené otázky sme si v dennom stacionári spravili zaujímavú aktivitu – hravou a zábavnou formou sme sa snažili naučiť, čo do akej nádoby patrí, resp. nepatrí, ako by malo správne separovanie odpadu vyzerať a podobne. Najprv sme si o separovaní odpadu prečítali a následne sme prečítaný text analyzovali. Potom sme sa spoločne všetci rozdelili do družstiev. Práca v menších skupinách u prijímateľov sociálnej služby vzbudzuje zdravú súťaživosť, čo sa skutočne pri tejto aktivite prejavilo – bolo vidieť, že každé družstvo chce byť čo najrýchlejšie.

Úlohou bolo roztriediť do pripravených kôpok s označením – papier, plast/kov, sklo- kartičky s napísanými názvami rôznych druhov odpadu. Po vyhodnotení tejto aktivity nasledoval kvíz o uvedených témach a činnosť sme ukončili individuálnou formou práce s pracovnými listami, taktiež zameranými na triedenie odpadu. Prijímateľom sociálnej služby sa takáto aktivita páčila – bolo vidieť, že viacerí majú s triedením odpadu skúsenosti a taktiež sa viacerí radi podelili o to, ako to so separovaním odpadu v ich domácnosti prebieha. Pevne veríme, že triedením odpadu prispejeme aj my aspoň drobným krôčkom k eliminovaniu dopadov netriedeného odpadu na životné prostredie.

Aktivita s prvkami kulinoterapie – Súťaž v pečení palaciniek

Dňa 14.09.2022 sa v priestoroch átria Zariadenia sociálnych služieb Zobor uskutočnila aktivita s prvkami kulinoterapie pod vedením sociálnej pracovníčky Mgr. Karin Hubáčkovej. Aby aktivita vzbudila u PSS väčší záujem, vyhlásila sa ako súťaž. Vytvorené boli 2 súťažné tímy s počtom členov 4 PSS.

Tímy mali k dispozícii všetky potrebné ingrediencie pre prípravu palaciniek. Súťaž nebola časovo obmedzená. PSS precízne kombinovali a primiešavali suroviny tak, aby vytvorili vláčne cesto, ktoré piekli a plnili rôznymi lekvármi, tvarohom a šľahačkou. Na dozdobenie použili roztopenú čokoládu a šľahačku. Átriom sa tak šírila príjemná sladká vôňa, ktorá prilákala množstvo pozorovateľov. Toto obecenstvo bolo zároveň porotou.

Porota hodnotila hustotu cesta, náplň, tvar a teda celkový vzhľad a chuť palacinky. Súťažným tímom sa veľmi darilo a celkový výsledok bol nerozhodný. Z tohto dôvodu boli všetci súťažiaci ocenení diplomom. Aktivita mala u PSS nesmierny úspech a už teraz sa tešia na ďalšiu podobnú aktivitu.

Tvorba koláže „Čo mám rád“

Pod pojmom koláž sa skrýva množstvo techník. V období avantgardy, vďaka invencii umelcov a túžby experimentovať, sa rozvinulo niekoľko celkom nových techník, ktoré neskôr ovplyvnili tvorbu nadchádzajúcich umelcov.

Mimoriadne plodnými umelcami, ktorí prispeli do veľkého množstva techník koláže svojimi experimentami, sú najmä Kurt Schwitters a Max Ernst. Základným predpokladom pri väčšine prác s kolážou je papier, ktorý je rôznymi spôsobmi deformovaný, trhaný, strihaný, či inak formovaný, papier využívaný vo forme novín, plagátov, kartičiek a všetkého, s čím sa v bežnom užívaní máme možnosť stretnúť. Koláž okrem samotného papiera a všetkých jeho ďalších obmien zahŕňa aj začlenenie objektov. Vtedy hovoríme o asambláži. Pri tvorbe asambláže sa väčšinou využívajú trojrozmerné predmety a na základe rozmanitých technologických postupov sa pripevňujú k ploche obrazu. Výsledkom je vlastne koláž-reliéf, ktorý vystupuje do priestoru. Koláž však nie je len čiste výtvarnou formou, dostala sa do všetkých umeleckých aj myšlienkových oblastí, ako je literatúra, film, divadlo, reklama, knižná grafika a iné.

Takúto koláž sme dňa 07.09.2022 vytvárali v priestoroch tvorivej dielne, Zariadenia sociálnych služieb Zobor, pod vedením Mgr. Ingrid Košíkovej. PSS mali k dispozícii rôzne časopisy, letáky, z ktorých si mali možnosť vybrať (vytrhnúť, vystrihnúť) obrázky, ktoré následne lepili na papier. Vznikali tak rôznorodé zaujímavé koláže, ktoré vyvolávali u PSS pocity (šťastia, radosti, spokojnosti, lásky, vďačnosti, bezpečia, očakávania a pod.). Zamýšľali sa nad jednotlivými obrázkami, niektoré v nich vyvolali spomienky z minulosti. PSS spoločne diskutovali, vymieňali si skúsenosti, podelili sa o svoje zážitky.

Dychové cvičenia a joga pre všetkých

V dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím nám už dávnejšie zo spolčeného diania a spoločných rozhovorov v stacionári vzišla myšlienka, že by sme (hlavne počas teplejších mesiacov) trávili radi viac času na čerstvom vzduchu a taktiež by sme sa spoločne chceli venovať nejakej pohybovej aktivite. Po dlhšom hľadaní vhodnej alternatívy sa nám naskytla možnosť skúsiť napísať projekt, ktorým by sme uvedené potreby vedeli naplniť. Výzvu vyhlásilo mesto Nitra a my sme boli radi, že môžeme zareagovať.

Spoločnými silami sme sa rozhodli napísať projekt „Dychové cvičenia a joga pre všetkých“ ktorého cieľom bolo vybudovanie vhodného priestoru na čerstvom vzduchu, kde budú môcť mladí ľudia so zdravotným postihnutím a seniori (aj v rámci medzigeneračnej spolupráce) tráviť čas – či už pasívnym alebo aktívnym oddychom. Areál Správy zariadení sociálnych služieb disponuje nádhernou terasou s množstvom zelene – chýbalo nám už len vhodné vybavenie a dobrý nápad, ako to všetko zosúladiť tak, aby to fungovalo 🙂 Nakoľko v dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím sa často rozprávame o tom, ako by sme sa chceli viac pohybovať, robiť niečo pre svoje telesné i duševné zdravie, tak voľba padla na jogu – spolu s dychovými cvičeniami na čerstvom vzduchu. Náš projekt bol úspešný a tak začalo obdobie plánovania, prieskumu trhu, nakupovania, organizovania. Zavŕšením našej spoločnej práce bolo podujatie, ktoré sme zorganizovali dňa 24.08.2022 s názvom „Dychové cvičenia a joga pre všetkých“.

Na tomto podujatí sme oficiálne predstavili náš novovybudovaný priestor, kde budú môcť prijímatelia sociálnej služby tráviť čas na čerstvom vzduchu, starajúc sa o svoje telesné i duševné zdravie formou odpočinku, relaxačných cvičení, dychových cvičení a jogy. K uvedenému účelu budú slúžiť závesné kreslá, tulivaky, slnečníky, rôzne senzorické pomôcky, relaxačné CD a podobne. Uvedené podujatie sme poňali ako deň, kedy oficiálne predstavíme nové vybavenie denného stacionára a taktiež ako deň, kedy sa zameriame na svoje zdravie – a to formou pohybu, zdravého občerstvenia a vzdelávacích aktivít zameraných na zdravý životný štýl.

V spolupráci s dobrovoľníkmi sa nám podarilo zorganizovať a prežiť krásnu hodinu jogy, pod vedením skúsenej lektorky, ktorá nás naučila základné cviky a pozície, ktoré budeme môcť v budúcnosti s prijímateľmi sociálnej služby v dennom stacionári praktizovať. Ďalší dobrovoľníci nám pomohli so vzdelávacími aktivitami – hravou a zábavnou formou sme si spoločne povedali o zásadách zdravej výživy, o dôležitosti pestrej stravy a o benefitoch konzumácie jednotlivých druhov ovocia a zeleniny. Na podujatí sme taktiež podávali zdravé ovocné a zeleninové smoothies. Na naše podujatie prijali pozvanie aj zástupcovia mesta Nitra – pani PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD a pani PhDr. Naďa Šimová, čo nás veľmi potešilo, nakoľko sme mohli aj osobne vyjadriť vďaku za to, že zástupcov mesta oslovil práve náš projekt a vďaka finančnej podpore sme mohli zorganizovať a stráviť pekný deň, ktorého spomienky v nás rezonujú dodnes.

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka