Aktivita s prvkami muzikoterapie – prezentácia hudobnej tvorby speváka „Mira Žbirku“

Dňa 18.05.2022 sa uskutočnila aktivita s prvkami muzikoterapie – prezentácia hudobnej tvorby speváka „Mira Žbirku“.
Miroslav Žbirka, prezývaný Meky Žbirka bol slovenský spevák a skladateľ, spoluzakladateľ a bývalý člen skupiny Modus, s ktorou v roku 1977 získal spolu s Jankom Lehotským a Marikou Gombitovou Zlatú Bratislavskú lýru za skladbu „Úsmev“. Je tiež bývalým členom skupiny Limit, s ktorou sa neskôr vydal na sólovú dráhu. V roku 1982 sa stal prvým slovenským Zlatým slávikom. Je synom Slováka a Angličanky, čo malo výrazný vplyv aj na jeho hudobnú kariéru.

Najznámejšie jeho piesne sú:
Biely kvet
Na hite spolupracoval s textárom Kamilom Peterajom, ktorý mu napísal viaceré známe hity. Málokto však vie, že skladba sa spočiatku mala volať Čierny kvet. Išlo o metaforu na vtedajší komunistický režim. Ten však takýto depresívny názov zakázal a Žbirka musel názov zmeniť.

Atlantída
Opäť skladba, na ktorej so Žbirkom participoval Peteraj. Je to jedna z najsilnejších skladieb, ktorá vyhrala aj Bratislavskú lýru. Skladba vyšla v roku 1982 na albume Sezónne lásky. Aj pri tejto piesni však zasiahla komunistická komisia, ktorá neschválila pôvodný verš „ženú na brehy kríže vĺn“. Museli ho preto vymeniť za „ženú na brehy stĺpy vĺn“.

I’m With You
Jedna z Mekyho novších skladieb. Vyšla v roku 2015 v angličtine. Žbirka ju nahral v legendárnom londýnskom štúdiu Abbey Road Studios. K piesni vyšiel aj sprievodný videoklip, ktorý natočili vo francúzskom Cannes.

Mladícka ambícia stať sa muzikantským rebelom sa Mirovi nikdy nenaplnila. Pre svoje chytľavé, spevné piesne sa stal idolom všetkých generácií. Dá sa povedať, že v muzike bol vedľa Laca Lučeniča revolucionárom. Boli prví, kto do skladieb vkladal počítačové zvukové efekty. Tak vytvorili v roku 1984 album Nemoderný chalan. „Načo to potrebuješ?“ spýtal sa ho Peter Nagy a Ján Baláž z Elánu s opovrhnutím skonštatoval, že oni umelé bubny či sláky nepoužívajú. Meky však reflektoval svetovú scénu a snažil sa byť súčasný. Zložil si aj okuliare a prvýkrát sa pustil do textovania skladieb. „Povedal som si, že dosť bolo metafor. Potreboval som sa vrátiť do civilu k Mekymu,“ vyjadril sa vo svojej knihe s názvom Zblízka.

Fanúšikovia si na Žbirkov nový zvuk zvykali ľahšie ako na jeho tvár bez okuliarov. „Veď som sa predsa nenarodil s nimi,“ reagoval na sťažnosti. Oveľa horšie bolo, že modernejším albumom si naštrbil vzťahy s Kamilom Peterajom. Keď mu Miro oznámil, že nebude textovať celý album, prestali sa baviť. Neprehovorili spolu takmer dvadsať rokov. Ústretové gesto urobil až Meky, jedného dňa dvihol telefón a vraví: „Kamil, mám pesničku, ktorá potrebuje poetický text.“ Tak vznikla pieseň Čo bolí, to prebolí, ktorú naspieval so speváčkou Marthou.

PSS v zariadení pre seniorov sa zaujímali o život Mira Žbirku. Zapájali sa do diskusie a pripomínali si jeho piesne z rôzneho časového obdobia. Tak ako to povedala Marika Gombitová, keď sa lúčila s Mirom Žbirkom „Si v mojom srdci navždy“, je nezabudnuteľný.

Poďakovanie

Chceme sa srdečne poďakovať spoločnosti MoravoSeed Slovakia, s.r.o., ktorá nám darovala veľké množstvo semien zeleniny, kvetov a byliniek. Vďaka tomu máme počas týchto jarných dní ďalšie činnosti, ktoré môžeme robiť s prijímateľmi sociálnej služby.

Rovnako už máme dokončené vyvýšené záhony, okrasné lavičky a hojdačku. Naši prijímatelia sociálnej služby sa môžu starať o rastliny, ktoré máme zasadené vo vyvýšených záhonoch a takto môžu efektívnejšie tráviť čas na čerstvom vzduchu. Tiež môžu oddychovať na lavičkách či hojdačke v krajšom prostredí, ktoré areál nášho denného stacionára pre osoby s poruchami autistického spektra ponúka.

Okrem pracovnej činnosti a oddychu prináša takéto prostredie aj terapeutický efekt. Sme presvedčení, že revitalizácia areálu denného stacionára pomôže spríjemniť pobyt všetkým prijímateľom sociálnej služby a tiež aj zamestnancom denného stacionára pre osoby s poruchami autistického spektra.

Autor: Mgr. Branislav Artim (Sociálny pracovník)

Zážitok z výtvarnej tvorby

Rozvoj osobnosti, kreatívneho myslenia a emocionálne prežívanie, to je podstata artefiletiky. Koncept, ktorý bol založený s myšlienkou zážitku z tvorby a prežitia pocitov, nie z výsledného diela.

V dennom stacionári sme sa s prijímateľmi sociálnej služby venovali aktivitám s prvkami artefiletiky zameranými na vlastnú tvorivosť a fantáziu. Prijímatelia sociálnej služby vytvorili obrázky s jarným motívom pomocou techniky koláže a maľovania. Pri výrobe sa využili rôzne materiály a pomôcky ako temperové farby, gombíky, krepový papier, škrupiny, farebný papier, kuchynský príbor a pod., ktoré boli pomocou lepidla nanášané na výkres. Podľa svojej predstavivosti seniori a osoby so zdravotným znevýhodnením tvorili krásne výtvarné diela, avšak najdôležitejšie bolo prežívanie a radosť zo samotnej práce.

Niektoré koláže sú opätovne vystavené v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre. Prijímatelia sociálnej služby mali z naplánovaných aktivít radosť a chcú sa im venovať aj naďalej.

Prechádzka k Zoborskému jazierku

Prijímatelia sociálnej služby Zariadenia pre seniorov Zobor v sprievode Mgr. Andrei Slamkovej si dňa 11.05.2022 spríjemnili svoj deň prechádzkou. Po skupinovom cvičení prijímateľov sociálnej služby sme sa išli nadýchať čerstvého vzduchu k Zoborskému jazierku.

I keď bola cesta pre PSS náročnejšia, vzhľadom k stúpavému terénu, výstup k jazierku všetci zvládli na jednotku. Cestou sme spoločne obdivovali kvitnúce stromy lipy veľkolistej, pagaštana konského a iných druhov kríkov a stromov. Pri jazierku sme si oddýchli, porozprávali sme sa o histórii a vzniku jazierka.

Na južnom úpätí Zobora medzi ulicami Pod Zlatým brehom a Jazerná je malebné jazierko obkolesené skalami. Pôvodne tu bol žulový lom, ktorý otvorili v roku 1860 za účelom ťažby kameňa na spevňovanie ciest a chodníkov v Nitre. V roku 1874 mal pomerne veľkú hĺbku a preto bolo potrebné z bezpečnostných dôvodov ohradenie. V roku 1871 bol nájomcom lomu Jozef Schmid a spol., ktorý dodával kameň na dláždenie ulíc Nitry a dokonca aj Budapešti. Nájomca Jozef Morton vyrábal zo žuly kocky, ktorými na prelome 19. a 20. storočia vydláždili časť dnešnej Štefánikovej triedy medzi križovatkou so Štúrovou ulicou po vyústenie Rázusovej ulice ako aj Špitálsku ulicu. Žulová sláva zoborského lomu však začala klesať od chvíle, keď sa v ňom objavila podzemná voda. Situáciu skomplikovala aj tektonická porucha, v ktorej sa namiesto žuly objavili bridličnaté horniny, nazývané mylonity. Kvalita horniny sa zhoršila natoľko, že ťažbu museli zastaviť. Voda napokon vyplnila priestor lomu, čím vzniklo 10 metrov hlboké dnešné jazierko. V samotnom jazierku je pomerne chudobná vodná vegetácia. Iba v okrajovej časti plytkého brehu rastie v bohatších porastoch vodná rastlina – červenavec kučeravý, zriedkavejšie rožkatec ponorený. Okolité brehy osídľuje niekoľko močiarnych rastlín, ako napr. pálka širokolistá, dvojzub listnatý. Breh lemuje tiež niekoľko výmladkových vŕb bielych, ktoré sú pozostatkami niekdajších mohutných starých stromov, z ktorých kedysi odvážlivci skákali do vody jazierka. Svahy starého lomu sú už zväčša zarastené stromami a krami, najmä agátom, trnkami, ružami šípovými. Rastie tu i jaseň štíhly, javor mliečny, brečtan popínavý, lieska obyčajná.

Od polovice 20. storočia sa voda začala postupne znečisťovať. Po vojne sa do jazierka začal hádzať rôzny odpad. Svahy jazierka postupne zarástli stromami a kríkmi. O čistotu vody a okolia jazierka sa občas pokúsilo niekoľko dobrovoľníkov, ktorí organizovali brigády. Napríklad v roku 2012 sa dobrovoľníci z nitrianskeho potápačského klubu Modrá zóna rozhodli zbaviť a vyčistiť Zoborské jazierko časti odpadkov, ktoré doň nahádzali nezodpovední turisti. Čistenie využili aj na zistenie aktuálnej hĺbky vody v jazierku. Najväčšia nameraná hodnota bola päť metrov. Ale vzhľadom na to, že na dne je veľmi hrubá vrstva jemného sedimentu, skutočná hĺbka jazierka môže byť väčšia. Kúpanie v zoborskom jazierku je v súčasnosti zakázané, hygienicky nevhodné. Napriek tomu je to krásne miesto na prechádzku. Mesto Nitra pravidelne viac-menej úspešne zabezpečuje čistenie okolia jazierka, ako aj samotnej vodnej plochy. Tak ani v dnešnej dobe nie je každému osud jazierka ľahostajný.

Prijímatelia sociálnej služby mali z prechádzky veľkú radosť o čo sa postaralo aj pekné počasie.

Mgr. Andrea Slamková, sociálna pracovníčka

Aktivita s prvkami kulinoterapie – Príprava nátierok

Dňa 04.05.2022 sa v Zariadení pre seniorov Zobor uskutočnila aktivita s prvkami kulinoterapie pod vedením sociálnej pracovníčky Mgr. Karin Hubáčkovej. Aktivita s prvkami kulinoterapie je v našom zariadení v začiatkoch. Príprava pokrmov našimi prijímateľmi sociálnej služby začne od najjednoduchších. Do budúcna máme zámer pracovať na jej rozvoji a uskutočňovať prípravu aj náročnejších jedál.

V rámci sociálnej rehabilitácie si prijímatelia sociálnej služby mali možnosť pripraviť nátierky. Na výrobu nátierok mali k dispozícii základné suroviny ako je maslo, cibuľa, soľ, červená paprika, čierne korenie, horčica, bryndza, tuniak a chlebík. Z daných surovín vyhotovili bryndzovú a tuniakovú nátierku, na ktorej sa nakoniec spoločne pohostili. Pri príprave nátierok si osviežili svoju pamäť. Zaspomínali si na časy, kedy ako gazdinky vo svojich domácnostiach varili pre svojich blízkych. Porozprávali sa o časoch šetrenia, kedy dokázali vykúzliť výborné jedlá z lacných a dostupných surovín. Na stretnutí si oprášili originálne slovenské recepty, ktoré boli varené z lásky.

Aj táto aktivita bola prospešná pre našich prijímateľov, pretože sa zapojili do tvorivej činnosti, ktoré precvičujú motorické, komunikačné a sociálne schopnosti, zručnosti a celkovú ich osobnosť. Prijímateľky, ktoré boli zapojené do činností mali pocit užitočnosti a schopnosti niečo samostatne vytvoriť.

Mgr. Andrea Slamková, sociálna pracovníčka

Výroba fotorámikov

V tvorivej dielni v Zariadení pre seniorov si dňa 27.04.2022 Mgr. Martina Drzsíková, PhD. pripravila aktivitu s prvkami ergoterapie. Aktivita bola zameraná na precvičovanie jemnej motoriky a uchovávanie pohybov, ktoré umožňujú lepšiu kontrolu a koordináciu prstov, rúk a očí.

Prijímatelia sociálnej služby mohli ukázať svoju kreativitu na základe zapojenia sa do aktivity, kde si vyrábali originálne fotorámiky pre svoje fotografie z drevených lekárskych paličiek. Rámiky si vyfarbili podľa svojich predstáv farebnými fixkami a temperovými farbami.

Ozdobili ich farebnými korálkami a gombíkmi. Aktivita mala úspech u prijímateľov a v aktivite sa pokračovalo ďalšie celé dva dni. Hotové výrobky si prijímatelia sociálnej služby mohli zavesiť do svojich izieb.