Očkovanie 3. dávkou vakcíny  proti ochoreniu Covid-19

Dňa 24.11.2021 prebehlo očkovanie 3. dávkou vakcíny  proti ochoreniu Covid-19 prijímateľov sociálnych služieb v ZpS, ZOS a zamestnancov SZSS. Tretia posilňovacia dávka vakcíny bola od Pfizer-BioNTech. Vakcinácia bola zabezpečená prostredníctvom  mobilnej výjazdovej jednotky z vakcinačného centra Levickej nemocnice AGEL, priamo v priestoroch zariadenia pre seniorov Zobor. Vakcinácia PSS a zamestnancov SZSS prebehla plynulo, bez komplikácii a nežiaducich účinkov. Všetkým  prítomným boli podané od zdravotného personálu  dôležité informácie a odporúčania po podaní 3. dávky vakcíny. Nežiaduce účinky u PSS sa neprejavili, u zamestnancov sa prejavili len v minimálnej miere. Vakcináciu zabezpečili Mgr. Katarína Strožková a MuDr. Monika Lovecká. Menovaným ďakujeme za hladký priebeh a trpezlivosť.

   

100. výročie smrti P. O. Hviezdoslava

V spolupráci sociálnej pracovníčky Mgr. Andrei Slamkovej a PSS Miloty Ďurečkovej PaedDr. sa dňa 16.11.2021 v priestoroch knižnice Zariadenia pre seniorov Zobor uskutočnilo stretnutie klientov, ktorí si pripomínali významného slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava. Pri príležitosti stého výročia tohto významného básnika PSS venovali hodinu svojho času na spomienku slávnych diel, ktoré aj po 100 rokoch neprekvapujú svojou nadčasovosťou, veľkosťou a pestrosťou.

Pavol Országh Hviezdoslav bol slovenský básnik, dramatik, spisovateľ, právnik. Bol vedúcou osobnosťou slovenskej literatúry a slovenskej kultúry. Radí sa k najvýznamnejším zjavom celej slovenskej literatúry. Narodil sa aj zomrel vo Vyšnom Kubíne. Napísal Sonety, Letorosty, Žalmy, Stesky a iné. Spoločne s PSS sme si prešli jeho veľké diela ako je Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský, Herodes a Herodias, Zuzanka Hraškovie. Pre PSS mala pani Milota Ďurečková PaedDr. pripravené básne, ktoré s ľahkosťou predniesla.

Jeseň v dennom stacionári pre osoby s poruchami autistického spektra

Jeseň nám zaklopala na dvere a my sme ju s radosťou privítali. Začiatkom mesiaca november nám interiér skrášlili halloweenske tekvice, ale aj strašidelné pavúky a ich pavučiny. Celkovo sme denný stacionár obliekli do jesenných farieb a výrobkov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto krásneho ročného obdobia. Šarkany, lístie, stromy plné farieb, ježkovia a ďalšie zvieratká, to všetko je možné u nás stretnúť.

   

Tiež máme estetickú novinku, ktorú vidno hneď pri vstupe do denného stacionára. Vstupnú chodbu nám zdobia práce prijímateľov sociálnej služby. Môžete tu vidieť výkresy, ktoré znázorňujú ich skrytý pestrofarebný svet. Chodba obsahuje aj fotografie našich prijímateľov. Takto je možné v skratke vidieť, aké aktivity a činnosti v dennom stacionári robíme.

 

Jeseň prináša nielen krásne farby ale aj povinnosti, ktoré si v dennom stacionári poctivo plníme. Keďže sme pracovití, s radosťou sme vzali do rúk metly, hrable a dali sa do práce. Ruku k dielu priložili aj prijímatelia, ktorí radi pomáhajú pri pomocných prácach. Lúče slnka už neboli tak hrejivé ako cez leto, no všetkým nám vyčarili úsmev na tvári.

Autor: Mgr. Branislav Artim (Sociálny pracovník)

Spomienka na legendu

V dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím spolu s prijímateľmi sociálnej služby sledujeme domácu i zahraničnú scénu a aktuálne dianie. O mnohých udalostiach spoločne diskutujeme, prijímatelia sociálnej služby prezentujú svoje názory ku konkrétnym témam a pod. Všetkých nás zasiahla správa o smrti nášho obľúbeného umelca Mekyho Žbirku, ktorého piesne pravidelne a často znejú priestormi denného stacionára.

 

Miroslav Žbirka patril k jedným z najobľúbenejších interpretov prijímateľov sociálnej služby v dennom stacionári. Jeho odchod nás všetkých zarmútil a spomienku na neho sme si chceli spoločne uctiť formou menšej prednášky o jeho tvorbe a o jeho živote. Taktiež sme si pozreli niekoľko jeho hudobných videoklipov a celý deň nám hrali piesne tohto charizmatického talentovaného a nezabudnuteľného človeka. K najobľúbenejším piesňam u nás v dennom stacionári patria Biely kvet, 22 dní, Atlantída, Co bolí to prebolí, Slovenská, Nespáľme to krásne v nás a mnoho ďalších. V budúcnosti by sme si s prijímateľmi sociálnej služby v dennom stacionári chceli pozrieť aj životopisný film „Meky“, ktorý predstavuje filmový portrét tohto populárneho speváka a hovorí o jeho oddanosti k hudbe a viere vo vlastnú cestu, ktorá bola často iná, než mu všetci odporúčali. A ako sa hovorí – „Kto žije v srdci, nezomiera“ – a my sme presvedčení, že hity Mekyho Žbirku budú nesmrteľné.

Mgr. Zuzana Tóthová – sociálna pracovníčka

Poďakovanie pani prezidentke Zuzane Čaputovej

Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila dňa 27.10.2021 Správu zariadení sociálnych služieb v Nitre. Pri tejto príležitosti darovala dennému stacionáru pre seniorov televízor Samsung. Správa zariadení sociálnych služieb vyjadruje srdečné poďakovanie za tento dar značky Samsung Smart v hodnote 399,00 €. Týmto darom v rámci poskytovania komunitnej služby v dennom stacionári prispela ku zlepšeniu prevádzkových podmienok. Tento dar nám umožní edukatívne a didaktické využívanie ako aj spestrenie hudobného využívania, čím urobí radosť našim prijímateľom sociálnej služby.