Preventívna prednáška – OR Policajný zbor Nitra radí seniorom

Dňa 25.01.2023 nás navštívila kpt. Mgr. Iveta Matejová z Okresného riaditeľstva Policajného zboru Nitra. Pripravila si pre prijímateľov sociálnej služby zaujímavú prednášku ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov, ako si zabezpečiť svoj majetok, vyhnúť sa podvodom, predchádzať riziku prepadnutia, ako sa správať v cestnej premávke a iné… Súčasťou prednášky boli aj konkrétne príklady a videá, ktoré uľahčili pochopiť prijímateľom riziká vzniku trestnej činnosti.

Po prednáške bola otvorená diskusia, kedy kapitánka zodpovedala všetky otázky našich prijímateľov. Na záver stretnutia kapitánka rozdala dôležité prospekty a letáčiky ako sa chrániť a nestať sa obeťou podvodníkov a zlodejov, na koho sa obrátiť a koho kontaktovať.

Prednáška spojená s pohybovou aktivitou pre seniorov

Je všeobecne známe, že absencia pohybových aktivít, nesprávny životný štýl, náhle nečakané zmeny, náročné životné situácie, stres, psychické vypätie, vytvárajú nepriaznivé tlaky na zdravie človeka, čím vznikajú rôzne choroby. Novodobé civilizačné choroby ( ako je diabetes, metabolické ochorenia, vysoký krvný tlak, ICHS choroby srdca a iné ) pramenia práve z nedostatočnej pohybovej aktivity, sedavej roboty, náhrada ľudskej práce technikou, konzumáciou kalorických a priemyselných potravín a nadmerným príjmom kalórii v nekontrolovateľných množstvách.

Pre udržanie vitality, sviežosti a energie našich prijímateľov sociálnej služby si pripravila sociálna pracovníčka Mgr. Ingrid Košíková prednášku spojenú s cvičením. Prijímateľov sociálnej služby oboznámila o potrebách pohybovej aktivity, ktorá by mala byť v najvyššej možnej miere šetrná ku kĺbom, kondične nenáročná, plynulá, pravidelná a bezpečná. Pre zlepšenie a udržanie vitality je potrebný aj dostatočný príjem vyváženej stravy a tekutín, prípadne užívania rôznych výživových doplnkov (vitamíny, minerály, bylinky).

Po prednáške si prijímatelia sociálnej služby spolu so sociálnou pracovníčkou predviedli cviky, ktoré sú vhodné aj pre imobilných prijímateľov.

December v dennom stacionári

December – posledný mesiac v roku, na ktorý sme mnohí túžobne čakali – hlavne tí, ktorí milujeme Vianoce, obdobie adventu, krásne vianočné výzdoby na každom kroku, zháňanie darčekov, vianočné pečenie, duchovnú prípravu, ale i návštevu vianočných trhov a podobne. Toto všetko sú atribúty predvianočného obdobia a v dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím sme si toto obdobie veľmi užívali.

Vianočnú náladu sme v dennom stacionári zahájili už 6. decembra – na Mikuláša, kedy naši prijímatelia sociálnej služby boli obdarovaní voňavým parfémom, ktorý pre nich darovala p. Michaela Endrödy, z čoho mali nesmiernu radosť, nakoľko starostlivosť o svoj zovňajšok patrí – hlavne u našich slečien – k veľmi obľúbeným činnostiam 😀 Následne sme si spoločne vyzdobili priestory denného stacionára tak, ako sa na toto obdobie patrí – spoločne s prijímateľmi sociálnej služby sme si ozdobili hneď dva vianočné stromčeky, z ktorých nás jeden – nádherný hustý, voňavý a živý čakal ráno po príchode do denného stacionára – za čo sa chceme veľmi pekne poďakovať našej pani riaditeľke, ktorá v spolupráci s pánom poslancom Obertášom pripravila pre našich prijímateľov sociálnej služby takéto krásne prekvapenie. Stromček sme si spoločne vyzdobili a sviatočná atmosféra mohla začať.

Ďalším významným a krásnym momentom tohto obdobia bola návšteva Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre, kde pre nás pracovníci knižnice pripravili krásnu tematickú muzikoterapiu, na ktorej nechýbal anjel, čert, ani najznámejšie vianočné piesne. Takto vianočne naladení sme sa vybrali navštíviť aj vianočné trhy, kde sme si spoločne vychutnávali predvianočnú atmosféru – vianočné koledy hrali na každom kroku, prijímatelia sociálnej služby ochutnali lokše i vianočný punč. Vianočné piesne a koledy sme často počúvali a spievali aj v dennom stacionári, taktiež sme často diskutovali o tom, ako sa Vianoce slávia v jednotlivých rodinách našich prijímateľov sociálnej služby, aké zvyky a tradície sa realizujú dodnes, kto sa ako pripravuje na toto obdobie a podobne.

V dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím sme si zorganizovali aj spoločné vianočné posedenie – všetci sme priniesli vianočné dobroty, opätovne sme si zapožičali premietací projektor, ktorý sa v dennom stacionári teší veľkej obľube – a spoločne sme si pozreli vianočné klasiky –Tri oriešky pre Popolušku, Perinbabu a Mrázika. S prijímateľmi sociálnej služby sme sa zhodli na tom, že tieto rozprávky môžeme vidieť aj stokrát a napriek tomu si z nich vždy zoberieme niečo pekné – niečo, čo nám vždy pripomenie vľúdnosť, pokoru a zahreje pri srdci. V súvislosti s rozprávkami sme diskutovali aj na témy dobra a zla, dobrosrdečnosti, prajnosti, pomoci druhým, lásky a podobne. Vianočné posedenie sa nieslo vo veľmi príjemnom duchu a prijímatelia sociálnej služby si dokonca obliekli aj vianočne ladené oblečenie – od vianočných ponožiek až po tričká a čiapky s vianočnou tematikou. Na vianočné posedenie prijali pozvanie aj nitrianski heligonkári, ktorí nám – taktiež vo sviatočnom oblečení – prišli zahrať, za čo im patrí obrovská vďaka.

Mesiac december bol pre nás výnimočný aj účasťou na benefičnom podujatí „Vianočné posolstvo – darovať a byť obdarovaný“, ktoré pravidelne organizuje Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, FSVaZ UKF v Nitre. Po dlhých dvoch rokoch, kedy pandémia koronavírusu neumožňovala organizáciu a účasť na obdobných podujatiach, sme sa mohli tohto krásneho podujatia zúčastniť. Na podujatí sme prezentovali šikovnosť, precíznosť a trpezlivosť našich prijímateľov sociálnej služby formou rôznych dekoračných predmetov, ktoré sme v dennom stacionári vyrobili. Veľkej obľube sa aj tento rok tešili vianočné stromčeky z bavlniek a vodného skla, záložky do kníh s vianočnou tematikou a tento rok – po prvýkrát- i ozdoby na stromček vo forme vianočných škriatkov. Podujatia sme sa zúčastnili spolu s prijímateľmi sociálnej služby a okrem vlastnej prezentácie sme mali možnosť inšpirovať sa aj nádhernými výrobkami z dielne ostatných zariadení, ktoré sa na podujatí taktiež zúčastnili. Povymieňali sme si nápady a skúsenosti a už teraz sa tešíme na ďalšiu kreatívnu tvorbu v dennom stacionári. Okrem dekoračných predmetov sme aj tento rok spoločne s prijímateľmi sociálnej služby vyrábali aj vianočné pohľadnice, ktoré patria každoročne k obľúbenej činnosti prijímateľov sociálnej služby.

Na prijímateľov sociálnej služby čakalo v decembri ešte jedno prekvapenie – už po tretí rok boli obdarovaní v rámci projektu ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ štedrými vianočnými balíkmi, ktoré boli zabalené v priam dokonalo vyzdobených krabiciach. Odovzdávanie balíčkov prebiehalo pri vianočnom stromčeku a prijímatelia sociálnej služby sa ani tento rok neubránili slzičkám šťastia. Z decembra sme – čo sa vianočnej atmosféry a predvianočného obdobia týka – vyťažili maximum a spoločne sme zvedaví, čo nám nový rok prinesie.

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka

Posedenie pri vianočnej kapustnici 14.12.2022

Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov a Štedrého dňa, sme pripravili pre prijímateľov sociálnej služby posedenie pri vianočnej kapustnici, spojenej so živou hudbou. Pani riaditeľka PhDr. Libuša Mušáková privítala všetkých prítomných, osobitne pána kaplána Antona Grznára z farnosti sv. Urbana na Zobore. Vo svojom príhovore opísala najkrajšie obdobie roka- Advent -čas prípravy na tieto sviatky, adventný veniec a význam štyroch sviec symbolizujúcich nádej, mier, priateľstvo a lásku, Štedrý večer, ktorý je vyvrcholením adventu a začiatkom vianočných sviatkov. Pripomenula nám všetkým čarovnú atmosféru týchto dní.

Prijímateľom sociálnej služby poďakovala za prejavenú dôveru a prijímanie služieb, ktoré toto zariadenie poskytuje. POĎAKOVALA všetkým zamestnancom za ich celoročnú prácu, ochotu, obetavosť. Obzvlášť vyjadrila veľké ĎAKUJEM pani učiteľke Ingrid Jakubičkovej, ktorá bola v našom zariadení koordinátorkou projektu ,, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ˮ. Všetkým popriala krásne a veselé Vianoce, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a úspešný Nový rok 2023.

Po príhovore si všetci spoločne zaspievali pieseň Tichá noc Svätá noc, ktorú dopĺňal klavírny sprievod prijímateľa sociálnej služby p. Géra. Vyslovili sme modlitbu a pripili si na zdravie všetkých. Po prípitku si prijímatelia sociálnej služby spolu so zamestnancami pochutnali na rozvoniavajúcej kapustnici a vianočných koláčoch. Hudobná skupina Duo- Ego & Laco hrali vianočné koledy, piesne a prijímatelia si v dobrej nálade zaspomínali na zvyky, tradície spojené s týmto čarovným obdobím a tí čo mali chuť si aj zatancovali.

Na záver stretnutia pani riaditeľka spolu s personálom zariadenia rozdala všetky Vianočné krabičky od topánok. Prijímatelia sociálnej služby boli milo prekvapení a potešení, že si niekto na nich spomenul, obdaril ich a vložil tam kus svojho srdiečka.

Vystúpenie žiakov zo ZŠ. sv. Marka

Žiaci zo Základnej školy sv. Marka v Nitre si pripravili krásny vianočný program plný piesní, básní a vrúcnych úsmevov, ktorým prišli spríjemniť čas adventu prijímateľom sociálnej služby.

Úvodným slovom sa prihovoril k prijímateľom PhDr. Ladislav Prešinský, PhD. riaditeľ Základnej školy sv. Marka. Spolu so žiakmi a hudobným doprovodom si piesne a koledy pospevovali i niektorí prijímatelia. Na niektorých lícach sa zaleskli a kotúľali slzičky radosti zo šťastných chvíľ strávených so žiakmi. Prijímatelia prežili vystúpenie v dobrej nálade, za ktoré poďakovali potleskom a žiakov odmenili sponzorským balíčkom a sladkou odmenou.

Po programe prijímateľov žiaci obdarili vianočnými pohľadnicami, ktoré pre nich s láskou vlastnoručne vytvorili.

Projekt – Vianočná pošta

Zariadenie sociálnych služieb Zobor bolo zapojené do Projektu – Vianočná pošta 2022. Aby boli tieto Vianoce ešte čarovnejšie, láskyplný pozdrav milých slov vyčaroval nejeden úsmev na tvárach našich prijímateľov sociálnej služby.

ĎAKUJEME všetkým základným, spojeným, materským školám a tiež všetkým jednotlivcom, ktorí poslali na našu adresu vianočné pozdravy.