Správa zariadení sociálnych služieb

Štatutárny zástupca

kontakt
PhDr. Libuša Mušáková
riaditeľ
037/69 267 32
037/69 255 11
0911 776 813

musakovazpszobor.sk
Ing. Marcela Čemanová
sekretariát
037/69 267 32
037/69 255 11
cemanovaszss-nitra.sk

prevádzka: Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 522/12, 949 11 Nitra

telefónny kontakt
recepcia 037/69 255 10
sekretariát 037/69 255 11
referent ekonóm 037/69 255 13
personálne a mzdové oddelenie 037/69 255 20
finančná učtáreň 037/69 255 13
 ÚHS Ing. Marta Vašková
vedúci úseku hospodárskej správy
Baničova a Olympia
0911 250 366
037/69 267 18
037/69 255 17
vaskovazpszobor.sk
referent hospodárskej správy, pokladňa 037/69 255 19
 ÚSS PhDr. Silvia Lužáková
vedúci úseku sociálnych služieb
Baničova a Olympia
037/69 255 27
0911 665 117
luzakovaszss-nitra.sk
denný stacionár pre seniorov 037/69 255 18
denný stacionár pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 037/69 255 15
denný stacionár pre osoby s poruchami autistického spektra 037/65 201 13
prepravná služba – informácie
prepravná služba – objednávky
037/69 255 26
037/77 222 23
denné centrum Baničova
denné centrum Olympia
0951 933 740
037/73 361 30
požičiavanie pomôcok 037/77 217 79
0902 403 851
 ÚSZ Mgr. Veronika Weedon
vedúci úseku stravovacích zariadení a podnikateľskej činnosti Baničova a Olympia
037/69 255 14
0911 542 765
weedonszss-nitra.sk
rozdeľovňa stravy (donáška obedov) 037/69 255 21
referent stravovania 037/69 255 25
skladník 037/69 255 22
prevádzka: Zariadenie sociálnych služieb Zobor, Janského 680/7, 949 01 Nitra
telefónny kontakt
recepcia 037/69 267 11
 ÚSS Mgr. Marta Nováková
vedúci úseku sociálnych služieb Zobor
0910 748 011
novakovazpszobor.sk
 ÚSS Bc. Iveta Vörösová
vedúci úseku opatrovateľskej služby Zobor
037/69 267 22
0911 815 582
vorosovazpszobor.sk
sociálne pracovníčky 037/69 267 24
0911 539 578
037/69 267 77
ambulancia zariadenia opatrovateľskej služby 037/69 267 25
fyzioterapia 037/69 267 51
. .
 ÚSZ Ing. Veronika Súľovcová
vedúci stravovacieho zariadenia Zobor
037/69 267 20
0903 582 215
sulovcovazpszobor.sk
skladník 037/69 267 20
 ÚHS Ing. Eva Seidlová
vedúci úseku hospodárskej správy Zobor
037/69 267 18
0911 878 781
seidlovazpszobor.sk
prevádzka: jedáleň a denné centrum Olympia, Tr. A. Hlinku 948/57, Nitra
telefónny kontakt
ÚSZ Mgr. Veronika Weedon
vedúci úseku stravovacích zariadení a podnikateľskej činnosti Baničova a Olympia
0911 542 765
weedonszss-nitra.sk
skladník 0911 284 207
 ÚSS PhDr. Silvia Lužáková
vedúci úseku sociálnych služieb
Baničova a Olympia
037/69 255 27
0911 665 117
luzakovaszss-nitra.sk
denné centrum Olympia 037/73 361 30
prevádzka: Dom s opatrovateľskou službou, J. Kráľa 2, Nitra
telefónny kontakt
 ÚSS PhDr. Silvia Lužáková
vedúci úseku sociálnych služieb
Baničova a Olympia
037/69 255 27
0911 665 117
luzakovaszss-nitra.sk
referent domácej opatrovateľskej služby
a požičovňa kompenzačných pomôcok
037/69 255 24
0951 403 851
asistent bývania 037/77 217 79
prevádzka: Dom s opatrovateľskou službou, Bernolákova 16, Nitra
    telefónny kontakt
 ÚSS PhDr. Silvia Lužáková
vedúci úseku sociálnych služieb
Baničova a Olympia
037/69 255 27
0911 665 117
luzakovaszss-nitra.sk
referent domácej opatrovateľskej služby 037/69 255 24
0911 815 719
prevádzka: Bytový dom Senior, Krčméryho 2 C, Nitra
    telefónny kontakt
 ÚSS PhDr. Silvia Lužáková
vedúci úseku sociálnych služieb
Baničova a Olympia
037/69 255 27
0911 665 117
luzakovaszss-nitra.sk
referent domácej opatrovateľskej služby 037/69 255 25
0902 046 876

Ochrana osobných údajov

 Osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov e-mail
Zodpovedná osoba dpo7proenergy.sk

Verejné obstarávanie

 Verejné obstarávanie e-mail
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie verejne.obstaravanieszss-nitra.sk