Správa zariadení sociálnych služieb

Štatutárny zástupca

kontakt
Ing. Zuzana Jančovičová
riaditeľka
037/69 255 12
0911 539 578
jancovicovaszss-nitra.sk
sekretariát 037/69 255 11

prevádzka: Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, 949 11 Nitra

telefónny kontakt
recepcia 037/69 255 10
sekretariát 037/69 255 11
vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku 037/69 255 17
personálne oddelenie 037/69 255 20
učtáreň 037/69 255 13
referent hospodárskej správy, pokladňa 037/69 255 19
odborný referent prevádzky 0911 250 366

037/69 267 18

037/69 255 13

vedúci úseku terénnych a ambulantných sociálnych služieb 037/69 255 27
denný stacionár pre seniorov 037/69 255 18
denný stacionár pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 037/69 255 15
denný stacionár pre s ťažkým zdravotným postihnutím (autizmus) 037/65 201 13
denné centrum 037/69 255 25
vedúci úseku stravovacích zariadení a podnikateľskej činnosti 037/69 255 14
rozdeľovňa stravy (donáška obedov) 037/69 255 21
prevádzka: Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár, Jánskeho 7, 949 01 Nitra
telefónny kontakt
recepcia 037/69 267 11
vedúci pobytových sociálnych služieb 037/69 267 28

0911 776 813

sociálne pracovníčky 037/69 267 24
kultúrno-výchovný pracovník 037/69 267 77
referent opatrovateľskej starostlivosti 037/69 267 22
ambulancia zariadenia opatrovateľskej služby 037/69 267 25
fyzioterapeut 037/69 267 51
odborný referent výživy 037/69 267 20

0911 815 582

denný stacionár pre seniorov 037/69 267 24
prevádzka: Dom s opatrovateľskou službou, J. Kráľa 2, Nitra
telefónny kontakt
referent domácej opatrovateľskej služby

požičovňa pomôcok

037/77 217 79
prevádzka: Dom s opatrovateľskou službou, Bernolákova 16, Nitra
    telefónny kontakt
referent domácej opatrovateľskej služby 037/69 255 24

0911 815 719

prevádzka: Bytový dom Senior, Krčméryho 2 C, Nitra
    telefónny kontakt
referent domácej opatrovateľskej služby 037/77 222 23

0902 046 876

prevádzka: jedáleň Olympia, Tr. A. Hlinku 57, Nitra
    telefónny kontakt
denné centrum 037/73 361 30

Ochrana osobných údajov

 Osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov e-mail
Zodpovedná osoba zodpovednaosobaszss-nitra.sk