Správa zariadení sociálnych služieb

Štatutárny zástupca

kontakt
Ing. Zuzana Jančovičová, PhD.
riaditeľka
037/69 267 32
0911 539 578
jancovicovaszss-nitra.sk
Ing. Marcela Čemanová
sekretariát
037/69 267 32
cemanovaszss-nitra.sk

prevádzka: Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, 949 11 Nitra

telefónny kontakt
recepcia 037/69 255 10
sekretariát 037/69 255 11
referent právnik
referent ekonóm 037/69 255 13
personálne oddelenie 037/69 255 20
učtáreň 037/69 255 13
 ÚHS Ing. Marta Vašková
vedúci úseku hospodárskej správy
Baničova a Olympia
0911 250 366
037/69 267 18
037/69 255 17
vaskovaszss-nitra.sk
referent hospodárskej správy, pokladňa 037/69 255 19
 ÚSS PhDr. Silvia Lužáková
vedúci úseku sociálnych služieb
Baničova a Olympia
037/69 255 27
0911 665 117
luzakovaszss-nitra.sk
denný stacionár pre seniorov 037/69 255 18
denný stacionár pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 037/69 255 15
denný stacionár pre s ťažkým zdravotným postihnutím (autizmus) 037/65 201 13
sociálny taxík – objednávky 037/77 222 23
denné centrum Baničova 037/69 255 25
 ÚSZ Mgr. Veronika Čičová
vedúci úseku stravovacích zariadení a podnikateľskej činnosti Baničova a Olympia
037/69 255 14
0911 542 765
cicovaszss-nitra.sk
rozdeľovňa stravy (donáška obedov) 037/69 255 21
odborný referent výživy 037/69 255 14
skladník 037/69 255 22
prevádzka: Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár, Janského 7, 949 01 Nitra
telefónny kontakt
recepcia 037/69 267 11
 ÚSS PhDr. Libuša Mušáková
vedúci úseku sociálnych služieb Zobor
037/69 267 23
0911 776 813
musakovazpszobor.sk
sociálne pracovníčky 037/69 267 24
037/69 267 77
referent opatrovateľskej starostlivosti 037/69 267 22
ambulancia zariadenia opatrovateľskej služby 037/69 267 25
fyzioterapia 037/69 267 51
. .
 ÚSZ Ing. Vladislav Murcina
vedúci stravovacieho zariadenia Zobor
037/69 267 20
0911 815 582
murcinazpszobor.sk
skladník 037/69 267 20
 ÚHS Peter Brunai
vedúci úseku hospodárskej správy Zobor
037/69 267 18
0911 878 781
brunaizpszobor.sk
prevádzka: jedáleň a denné centrum Olympia, Tr. A. Hlinku 57, Nitra
telefónny kontakt
ÚSZ Mgr. Veronika Čičová
vedúci úseku stravovacích zariadení a podnikateľskej činnosti Baničova a Olympia
0911 542 765
cicovaszss-nitra.sk
skladník 0911 284 207
denné centrum Olympia 037/73 361 30
prevádzka: Dom s opatrovateľskou službou, J. Kráľa 2, Nitra
telefónny kontakt
referent domácej opatrovateľskej služby
a požičovňa kompenzačných pomôcok
037/77 217 79
asistent bývania 037/77 217 79
prevádzka: Dom s opatrovateľskou službou, Bernolákova 16, Nitra
    telefónny kontakt
referent domácej opatrovateľskej služby 037/69 255 24
0911 815 719
prevádzka: Bytový dom Senior, Krčméryho 2 C, Nitra
    telefónny kontakt
referent domácej opatrovateľskej služby 037/69 255 25
0902 046 876

Ochrana osobných údajov

 Osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov e-mail
Zodpovedná osoba dpo7proenergy.sk