Správa zariadení sociálnych služieb

Štatutárny zástupca

kontakt
Ing. Zuzana Jančovičová
riaditeľka
037/69 255 12
0911 539 578
jancovicovaszss-nitra.sk
sekretariát 037/69 255 11

prevádzka: Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, 949 11 Nitra

telefónny kontakt
recepcia 037/69 255 10
sekretariát 037/69 255 11
referent právnik
referent ekonóm 037/69 255 17
personálne oddelenie 037/69 255 20
učtáreň 037/69 255 13
 ÚHS vedúci úseku hospodárskej správy
Baničova a Olympia
0911 250 366

037/69 267 18

037/69 255 13

referent hospodárskej správy, pokladňa 037/69 255 19
 ÚSS vedúci úseku sociálnych služieb
Baničova a Olympia
037/69 255 27

0911 665 117

denný stacionár pre seniorov 037/69 255 18
denný stacionár pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 037/69 255 15
denný stacionár pre s ťažkým zdravotným postihnutím (autizmus) 037/65 201 13
sociálny taxík – objednávky 037/77 222 23
denné centrum Baničova 037/69 255 25
 ÚSZ vedúci úseku stravovacích zariadení a podnikateľskej činnosti Baničova a Olympia 037/69 255 14

0911 542 765

rozdeľovňa stravy (donáška obedov) 037/69 255 21
odborný referent výživy 037/69 255 14
skladník 037/69 255 22
prevádzka: Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár, Jánskeho 7, 949 01 Nitra
telefónny kontakt
recepcia 037/69 267 11
 ÚSS vedúci úseku sociálnych služieb Zobor 037/69 267 28

0911 776 813

sociálne pracovníčky 037/69 267 24
kultúrno-výchovný pracovník 037/69 267 77
referent opatrovateľskej starostlivosti 037/69 267 22
ambulancia zariadenia opatrovateľskej služby 037/69 267 25
fyzioterapia 037/69 267 51
denný stacionár pre seniorov Zobor 037/69 267 24
 ÚSZ vedúci stravovacieho zariadenia Zobor 037/69 267 20

0911 815 582

skladník 037/69 267 20
 ÚHS vedúci úseku hospodárskej správy Zobor 037/69 267 18

0911 250 366

prevádzka: jedáleň a denné centrum Olympia, Tr. A. Hlinku 57, Nitra
telefónny kontakt
ÚSZ vedúci úseku stravovacích zariadení a podnikateľskej činnosti Baničova a Olympia 0911 542 765
skladník 0911 284 207
denné centrum Olympia 037/73 361 30
prevádzka: Dom s opatrovateľskou službou, J. Kráľa 2, Nitra
telefónny kontakt
referent domácej opatrovateľskej služby
a požičovňa kompenzačných pomôcok
037/69 255 24
asistent bývania 037/77 217 79
prevádzka: Dom s opatrovateľskou službou, Bernolákova 16, Nitra
    telefónny kontakt
referent domácej opatrovateľskej služby 037/69 255 24

0911 815 719

prevádzka: Bytový dom Senior, Krčméryho 2 C, Nitra
    telefónny kontakt
referent domácej opatrovateľskej služby 037/77 222 23

0902 046 876

Ochrana osobných údajov

 Osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov e-mail
Zodpovedná osoba zodpovednaosobaszss-nitra.sk