Správa zariadení sociálnych služieb

Štatutárny zástupca

kontakt
PhDr. Libuša Mušáková
poverená výkonom funkcie riaditeľa
037/69 267 32
037/69 255 11
0911 776 813

musakovazpszobor.sk
Ing. Marcela Čemanová
sekretariát
037/69 267 32
037/69 255 11
cemanovaszss-nitra.sk

prevádzka: Správa zariadení sociálnych služieb, Baničova 12, 949 11 Nitra

telefónny kontakt
recepcia 037/69 255 10
sekretariát 037/69 255 11
referent právnik
referent ekonóm 037/69 255 13
personálne oddelenie 037/69 255 20
učtáreň 037/69 255 13
 ÚHS Ing. Marta Vašková
vedúci úseku hospodárskej správy
Baničova a Olympia
0911 250 366
037/69 267 18
037/69 255 17
vaskovaszss-nitra.sk
referent hospodárskej správy, pokladňa 037/69 255 19
 ÚSS PhDr. Silvia Lužáková
vedúci úseku sociálnych služieb
Baničova a Olympia
037/69 255 27
0911 665 117
luzakovaszss-nitra.sk
denný stacionár pre seniorov 037/69 255 18
denný stacionár pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 037/69 255 15
denný stacionár pre osoby s poruchami autistického spektra 037/65 201 13
prepravná služba – objednávky 037/77 222 23
denné centrum Baničova
denné centrum Olympia
037/69 255 18
037/73 361 30
 ÚSZ Mgr. Veronika Čičová
vedúci úseku stravovacích zariadení a podnikateľskej činnosti Baničova a Olympia
037/69 255 14
0911 542 765
cicovaszss-nitra.sk
rozdeľovňa stravy (donáška obedov) 037/69 255 21
odborný referent výživy 037/69 255 14
skladník 037/69 255 22
prevádzka: Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Janského 7, 949 01 Nitra
telefónny kontakt
recepcia 037/69 267 11
 ÚSS PhDr. Libuša Mušáková
vedúci úseku sociálnych služieb Zobor
037/69 267 23
0911 776 813
musakovazpszobor.sk
zastúpená Mgr. Marta Nováková
sociálny pracovník
poverená zastupovaním vedúcej sociálneho úseku Zobor
0910 748 011
novakovazpszobor.sk
zastúpená Bc. Iveta Vörösová
referent opatrovateľskej starostlivosti
poverená zastupovaním vedúcej sociálneho úseku Zobor
037/69 267 22
0911 815 582
vorosovazpszobor.sk
sociálne pracovníčky 037/69 267 24
0911 539 578
037/69 267 77
referent opatrovateľskej starostlivosti 037/69 267 22
ambulancia zariadenia opatrovateľskej služby 037/69 267 25
fyzioterapia 037/69 267 51
. .
 ÚSZ Ing. Veronika Súľovcová
vedúci stravovacieho zariadenia Zobor
037/69 267 20
0911 815 582
sulovcovazpszobor.sk
skladník 037/69 267 20
 ÚHS Ing. Eva Seidlová
vedúci úseku hospodárskej správy Zobor
037/69 267 18
0911 878 781
seidlovazpszobor.sk
prevádzka: jedáleň a denné centrum Olympia, Tr. A. Hlinku 57, Nitra
telefónny kontakt
ÚSZ Mgr. Veronika Čičová
vedúci úseku stravovacích zariadení a podnikateľskej činnosti Baničova a Olympia
0911 542 765
cicovaszss-nitra.sk
skladník 0911 284 207
denné centrum Olympia 037/73 361 30
prevádzka: Dom s opatrovateľskou službou, J. Kráľa 2, Nitra
telefónny kontakt
referent domácej opatrovateľskej služby
a požičovňa kompenzačných pomôcok
037/77 217 79
asistent bývania 037/77 217 79
prevádzka: Dom s opatrovateľskou službou, Bernolákova 16, Nitra
    telefónny kontakt
referent domácej opatrovateľskej služby 037/69 255 24
0911 815 719
prevádzka: Bytový dom Senior, Krčméryho 2 C, Nitra
    telefónny kontakt
referent domácej opatrovateľskej služby 037/69 255 25
0902 046 876

Ochrana osobných údajov

 Osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov e-mail
Zodpovedná osoba dpo7proenergy.sk