GDPR – ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom spracúvajúcim vaše osobné údaje je organizácia Správa zariadení sociálnych služieb, Janského 680/7, 949 01 Nitra.

​Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: e-mail dpo7proenergy.sk

Prevádzkovateľ IS spracúva osobné údaje o dotknutých osobách v nasledujúcich informačných systémoch:

Zamestnanci a uchádzači

IDO §19 a 20 IS personalistika a mzdy – uchádzači o zamestnanie

IDO §19 a 20 IS personalistika a mzdy – zamestnanci

IDO §19 a 20 IS stravovanie

IDO §19 a 20 IS kamerový systém – oprávnený záujem

IDO §19 a 20 IS monitorovanie zamestnancov na pracovisku – kamery, GPS

IDO §19 a 20 IS odborná prax

IDO §19 a 20 IS oznamovanie protispoločenskej činnosti

Verejnosť

IDO §19 a 20 IS kamerový systém – oprávnený záujem

IDO §19 a 20 IS kontrola vstupu do objektu (evidencia návštev)

IDO §19 a 20 IS zverejňovanie zmlúv

IDO §19 a 20 IS oznamovanie protispoločenskej činnosti

Klienti

IDO §19 a 20 IS evidencia obchodných partnerov

IDO §19 a 20 IS kamerový systém – oprávnený záujem

IDO §19 a 20 IS sociálna agenda

IDO §19 a 20 IS účtovné doklady (fakturácia)

IDO §19 a 20 IS oznamovanie protispoločenskej činnosti