Obsadenosť

Prehľad momentálnej obsadenosti jednotlivých služieb:

Druh služby

Kapacita

Počet voľných miest

  Zariadenie pre seniorov 103 3
  Zariadenie opatrovateľskej služby 56 2
  Denný stacionár pre seniorov 15 3
  Denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím 20 8
  Denný stacionár pre osoby s poruchami autistického spektra 8 1