Obsadenosť

Prehľad momentálnej obsadenosti jednotlivých služieb:

Druh služby

Kapacita

Počet voľných miest

  Zariadenie pre seniorov 103 5
  Zariadenie opatrovateľskej služby 56 12
  Denný stacionár pre seniorov 15 7
  Denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím 20 0
  Denný stacionár pre autistov 10 3