Obsadenosť

Prehľad momentálnej obsadenosti jednotlivých služieb:

Druh služby

Kapacita

Počet voľných miest

  Zariadenie pre seniorov 103 0
  Zariadenie opatrovateľskej služby 56 1
  Denný stacionár pre seniorov 15 7
  Denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím 20 6
  Denný stacionár pre osoby s poruchami autistického spektra 8 1