Obsadenosť

Prehľad momentálnej obsadenosti jednotlivých služieb:

Druh služby

Kapacita

Počet voľných miest

  Zariadenie pre seniorov 103 2
  Zariadenie opatrovateľskej služby 56 2
  Denný stacionár pre seniorov 15 5
  Denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím 20 8
  Denný stacionár pre autistov 8 3