Opatrovateľská služba

Poslanie, hodnoty a vízia

Kontakt

Ako vybaviť

Úkony opatrovateľskej služby

Legislatíva

Čas poskytovania služby

Evidencia žiadateľov

Cenník

Domy s opatrovateľskou službou

Povedali o nás

Podpora zamestnancov

. Poskytovaním opatrovateľskej služby napĺňame prirodzenú potrebu človeka žiť v dôverne známom domácom prostredí a so svojimi blízkymi aj napriek nepriaznivému zdravotnému stavu.

Opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorá príde priamo k Vám s cieľom:

  • Zlepšiť kvalitu Vášho života,
  • poskytnúť pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách,
  • umožniť Vám dôstojný život v domácom prostredí,
  • udržať Váš sociálny komfort,
  • podporiť doterajší spôsob Vášho života a Vaše sociálne väzby,
  • podporiť Vašu sebestačnosť,
  • reagovať na Vaše individuálne potreby osobným spôsobom,
  • vytvoriť atmosféru vzájomnej dôvery.