Denné centrum

Komu poskytujeme

Ako vybaviť

Čas poskytovania služby

Legislatíva

Cenník

Činnosti a služby

Kontakt

Podujatia

Fotogaléria

.

Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre v súvislosti s Covid-19 (Usmernenie č. 3/2021)

Sociálnu službu v dennom centre poskytujeme v zmysle zákona o sociálnych službách s cieľom:

  • Zlepšiť kvalitu života
  • Udržiavať a podporovať sociálne väzby
  • Vytvárať priestor pre záujmovú činnosť
  • Aktivizovať intelektuálne a fyzické schopnosti

 

Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre prevádzkuje dve denné centrá:

  • Denné centrum, Baničova 12, Nitra
  • Denné centrum, Tr. A. Hlinku 57, Nitra