Denné centrum

Komu poskytujeme

Ako vybaviť

Čas poskytovania služby

Legislatíva

Cenník

Činnosti a služby

Kontakt

Podujatia

Fotogaléria

. !!!
Uvoľňovanie opatrení v denných centrách od 1.7.2020

http://szss-nitra.sk/Uvolnovanie_opatreni_DC.pdf

Oznam v súvislosti s hrozbou ochorenia COVID-19

http://szss-nitra.sk/Oznam_denne_centra.pdf

!!!

Sociálnu službu v dennom centre poskytujeme v zmysle zákona o sociálnych službách s cieľom:

  • Zlepšiť kvalitu života
  • Udržiavať a podporovať sociálne väzby
  • Vytvárať priestor pre záujmovú činnosť
  • Aktivizovať intelektuálne a fyzické schopnosti

 

Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre prevádzkuje dve denné centrá:

  • Denné centrum, Baničova 12, Nitra
  • Denné centrum, Tr. A. Hlinku 57, Nitra