Denné centrum

Poslanie, hodnoty a vízia

Komu poskytujeme

Ako vybaviť

Čas poskytovania služby

Zabezpečenie kvality

Legislatíva

Cenník

Čo poskytujeme

Kontakt

Podujatia a činnosti

Fotogaléria

.

Správa zariadení sociálnych služieb prevádzkuje dve denné centrá a to Denné centrum Baničova a Denné centrum Olympia, ktoré poskytujú sociálnu službu pre seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím. Hlavným cieľom denných centier je umožniť seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím aktívne a plnohodnotné zapojenie do spoločnosti, vytvárať priestor pre záujmovú činnosť a poskytnúť im potrebnú podporu a starostlivosť počas dňa.

V denných centrách poskytujeme prijímateľom sociálnej služby pravidelné aktivity, ktorých súčasťou sú naši dobrovoľníci, o ktorých sa môžete dočítať viac v sekcii „Dobrá prax“, a taktiež sezónne aktivity ako sú napr. tanečné zábavy, výlety, Šiska párty, Vianočná kapustnica a podobne.