Sociálna výdajňa potravín mesta Nitry

Sociálna výdajňa potravín je zriadená Mestom Nitra a prevádzkovaná Správou zariadení sociálnych služieb pod záštitou a gesciou Potravinovej banky Slovenska. Bezplatná pomoc podľa Smernice primátora č. 8/2010 o poskytovaní pomoci občanom mesta Nitry v Sociálnej výdajni potravín mesta Nitry v znení dodatku č. 6 sa formou výdaja najmä potravín, potravinových výrobkov a rozličného tovaru osobnej spotreby v súčasnosti poskytuje desiatkam obyvateľov Nitry. Sociálna výdajňa potravín je zriadená a prevádzkovaná v priestoroch Mestskej tržnice v Nitre.

Sociálna výdajňa potravín je zásobovaná prostredníctvom viacerých dodávateľov, či už bezodplatne, alebo formou potravín zakúpených za dohodnuté zvýhodnené ceny z finančných prostriedkov Mesta Nitra. Zásobovanie sociálnej výdajne je zabezpečované pracovníkom a dopravným prostriedkom SZSS.

Sociálna výdajňa potravín mesta Nitra je pre občanov otvorená nasledovne:
utorok  9:30 – 13:30
štvrtok  9:30 – 13:30

 Cenník (body) sociálna výdajňa platný od 1.11.2022