Želanie krásnych Vianoc i zdravia v novom roku

Riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb Ing. Zuzana Jančovičová, PhD. popriala na Štedrý deň – 24. decembra  klientom i pracovníkom Zariadenia pre seniorov Zobor pokojné prežitie Vianoc i vianočných sviatkov. Zároveň im, aj v mene primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča, zaželala v novom roku veľa pohody, ale najmä zdravia.

šd1 šd2 šd3

Vianočné posedenie pre klientov denného stacionára a ich rodinných príslušníkov

Dňa 16. decembra 2015 sa v priestoroch Centra pre seniorov v Nitre na Baničovej ulici uskutočnilo Vianočné posedenie, ktoré usporiadal náš denný stacionár. Pozvanie prijala aj pani riaditeľka Ing. Zuzana Jančovičová, PhD. Na posedení nechýbala kapustnica a vianočný punč.
Klienti si pripravili do programu vianočné básničky a pesničky. Po skončení programu dostal každý klient malý darček.
Popoludnie svojim programom spríjemnili klientom študenti Strednej odbornej školy veterinárnej, pod vedením vychovávateliek.

 

Október – mesiac úcty k starším

Správa zariadení sociálnych služieb Mesta Nitry

 

Program na október 2015 – mesiac úcty k starším

 

5.10.

Tvorivá dielňa – maľovanie na porcelán

10.00

7.10.

Vystúpenie detí zo ZŠ Kráľa Svätopluka Zobor

10:00

9.10.

Výstup na Pyramídu s OZ Stráž prírody Ponitrie

13:00

14.10.

Meranie osteoporózy – Slovenská únia proti osteoporóze

13:30

15.10.

Vystúpenie – Heligónka

13:00

16.10.

Prednáška o zdravej výžive

 

Stretnutie s primátorom mesta Nitry, Jozefom Dvončom

 

Vystúpenie – Furmani (CVČ Domino)

10:00

 

 

 

15:00

21.10.

Vystúpenie – ZUŠ Jozefa Rosinského

10:00

23.10.

Vystúpenie – Spevácka skupina Nevädza – Nitra

10:00

26.10.

Vystúpenie – Skupina Radosť (Únia nevidiacich SS)

10:00

28.10.

Prednáška o liečivých rastlinách

10:00

Program na stiahnutie  word_logo