Dar od Privatbanky

Správa zariadení sociálnych služieb obdržala dar od spoločnosti Privatbanka a.s. v podobe 2 kusov germicídnych žiaričov, ktoré sa používajú na sterilizáciu vzduchu a budú využívané v kuchyniach na prevádzke Baničova 12 a Tr. A. Hlinku 57, kde sa pripravuje strava hlavne pre seniorov v rámci sociálnej služby Jedáleň. Pre zamestnancov Zariadenia pre seniorov Zobor je určená sedačka, ktorá bude umiestnená na sesterskej izbe a personálu bude poskytovať pohodlie hlavne počas nočných služieb.

 

Ďakujeme

Dar od spoločnosti Tchibo

Touto cesto by sme sa chceli poďakovať spoločnosti Tchibo Slovensko spol. s r.o., ktorá nám prostredníctvom svojej zástupkyne odovzdala vecný dar v podobe Kapsulového kávovaru Cafissimo a zásobe kapsulových káv rôznych druhov. Za Správu zariadení sociálnych služieb prebrala dar PhDr. Libuša Mušáková, ktorá ho následne odovzdala zamestnancom na prevádzke Janského 7 na Zobore.

Ďakujeme ❤

Vakcinácia klientov a zamestnancov proti ochoreniu Covid-19

Dňa 20.1.2021 prebehla v Zariadení pre seniorov Zobor vakcinácia klientov zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby a zároveň zamestnancov Správy zariadení sociálnych služieb, ktorí o vakcináciu prejavili záujem a zároveň to bolo možné vzhľadom na ich zdravotný stav. Všetkým bola v rámci prevencie pred ochorením SARS-CoV-2 podaná 1. dávka vakcíny COMIRNATY od Pfizer-BioNTech.

    

Spolupráca oboch tímov na prípravných prácach pred vakcináciou

Vakcinačný tím z FN Nitra a vakcinačný tím zariadenia

Vakcinácia bola realizovaná mobilnou vakcinačnou jednotkou z FN Nitra, ktorej tím tvorili MUDr. Branislav Veselý, PhD., námestník pre zdravotnú starostlivosť FN Nitra, MUDr. Martin Buranský, lekár neurologickej kliniky FN Nitra a staničné sestry Kristína Lehoťáková a Terézia Jankušíková z neurologického oddelenia FN Nitra. Na príprave dokumentácie a následnej asistencii pri vakcinácii sa podieľali aj zamestnankyne zariadenia Bc. Iveta Vörösová a Petra Brštiaková. Indikačnú prípravu a posúdenie vhodnosti vakcinácie u klientov zabezpečil obvodný lekár MUDr. Jozef Mata.

   

Registrácia zamestnancov

Prvá zamestnankyňa, ktorá podstúpila vakcináciu

  

Vakcinácia zamestnancov

Vakcináciu prvou dávkou vakcíny podstúpilo 111 klientov zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby a 40 zamestnancov Správy zariadení sociálnych služieb. Samotná vakcinácia prebehla bez problémov. Na druhý deň po vakcinácii bola u dvoch klientov zaznamenaná zvýšená teplota 37,1°C a niekoľkí si posťažovali na citlivosť miesta vpichu, inak neboli zaznamenané žiadne vážne vedľajšie účinky u nikoho zo zaočkovaných.

  

Vakcinácia klientov, klienti čakajúci po vakcinácii

V zariadení je momentálna zaočkovanosť na úrovni 76% klientov. Vďaka spolupráci s MUDr. Veselým zamestnávateľ umožnil vakcináciu aj zamestnancom priamo na pracovisku, vďaka čomu je zaočkovanosť medzi zamestnancami na úrovni 40%. Niektorí zamestnanci už podstúpili vakcináciu priamo vo vakcinačnom centre FN Nitra, ďalší na možnosť podania vakcíny čakajú z dôvodu karantény, nákazy alebo nedávneho prekonania ochorenia Covid-19.

Vakcinačnému tímu z FN Nitra pod vedením MUDr. Veselého veľmi pekne ďakujeme za dobrú spoluprácu a hladký priebeh očkovania. Zároveň ďakujeme aj MUDr. Matovi a všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na prípravných prácach aj zabezpečovaní samotného priebehu vakcinácie.

Ďakujeme 

Začína očkovanie klientov ZpS a ZOS Zobor

Podľa Národnej stratégie očkovanie proti ochoreniu Covid-19 vydanej Ministerstvom zdravotníctva SR majú v rámci 2. vlny vakcinácie proti ochoreniu Covid-19 nárok na túto vakcínu aj prijímatelia sociálnych služieb v pobytových zariadeniach sociálnych služieb (tzv. DSS). Vakcinácia bude zabezpečovaná prostredníctvom mobilných tímov priamo v priestoroch zariadení sociálnych služieb.
Cieľom vakcinácie je podľa uvedenej stratégie zabezpečenie ochrany obyvateľov pred ochorením a zabránenie šírenia nákazy v populácii.
Očkovanie bude realizované použitím mRNA vakcíny. RNA vakcíny sa nevyrábajú z častíc patogénu alebo inaktivovaného patogénu, takže nie sú infekčné.

V našom zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby na Janského 7 bude očkovanie zabezpečené v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Nitra.

Príbalový leták k vakcíne COMIRNATY

Poučenie – vakcinácia

Dotazník – vakcinácia