Husľoví virtuózi na slnečnej terase

Hudba nás sprevádza po celý život — môžeme povedať, že je neoddeliteľnou súčasťou každého z nás. Je to umenie, ktoré má schopnosť liečiť. Nám svoje liečivé tóny v septembri ponúkli huslisti Duo Slavonic.
Dňa 13.9.2021 sa v Správe zariadení sociálnych služieb na Baničovej 12 uskutočnilo príjemné kultúrne posedenie. Svojou prítomnosťou nás poctili huslisti z občianskeho združenia Slavonic, ktoré sa snaží prinášať ľudom kultúru a umenie.

Prijímatelia sociálnej služby v dennom stacionári boli predpoludním pozvaní na slnečnú terasu, kde vedúca úseku sociálnych služieb Baničova a Olympia PhDr. Silvia Lužáková umelcov uvítala príhovorom. Krátko na to sa už terasou niesli krásne tóny vážnych, ale aj tradičných piesní. Husľoví virtuózi Andrej Baran a František Ferienčík prijímateľom sociálnych služieb a zamestnancom organizácie predstavili slovenskú, maďarskú či rumunskú ľudovú tvorbu.
Pre všetkých zúčastnených išlo o krásne prežité predpoludnie, prijímatelia sociálnej služby koncert ocenili aj nadšeným potleskom.
Už nemecký filozof, skladateľ a básnik Friedrich Nietzsche povedal, že „Bez hudby by bol život chybou“ — a s jeho tvrdením nemožno nesúhlasiť.

Pripravila: Mgr. Michaela Manová, sociálna pracovníčka

Pozvánka na Týždeň dobrovoľníctva 2021

V Nitrianskom kraji sa v dňoch 16. – 22. septembra 2021 koná Týždeň dobrovoľníctva 2021, v rámci ktorého sa dobrovoľníci môžu zapojiť do činností, ktoré ponúkajú jednotlivé organizácie. Správa zariadení sociálnych služieb sa v dňoch 20. – 21. septembra 2021 registrovala s aktivitou pod názvom „Skrášlime si záhrady pre našich seniorov“ v rámci ktorej sa môžete zaregistrovať a pomôcť upraviť vonkajšie priestory Zariadenia pre seniorov na Janského 7, Nitra a tiež záhradu na Baničovej 12, Nitra.

Registrovať sa môžete na nasledujúcich odkazoch:
20.9.2021
https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/program/SZSS/20.9.2021
21.9.2021
https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/program/SZSS/21.9.2021

Naša organizácia má dve krásne záhrady, ktorých údržba je pomerne časovo náročná a pomoc dobrovoľníkov ohľadom ich úpravy je pre nás vždy vítaná. Záhrada si vyžaduje údržbu v každom ročnom období, preto pomoc dobrovoľníkov ohľadom vyhrabania lístia, ostrihania kríkov, vyzbierania konárov a odpadkov, prípadne pokosenia trávnikov a úpravu kvetinových záhonov veľmi uvítame. Aktivity v rámci týždňa dobrovoľníctva by sa vykonávali v dvoch dňoch, jeden deň na prevádzke Denného stacionára pre seniorov, ŤZP, autistov a denného centra pre seniorov na Baničovej 12 a 14, Nitra a druhý deň na prevádzke Zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Janského 7, Nitra.

Budeme sa tešiť na dobrovoľníkov, či už jednotlivcov alebo skupiny, ktorí prejavia záujem o pomoc v rámci Týždňa dobrovoľníctva 2021.

Dar od Privatbanky

Správa zariadení sociálnych služieb obdržala dar od spoločnosti Privatbanka a.s. v podobe 2 kusov germicídnych žiaričov, ktoré sa používajú na sterilizáciu vzduchu a budú využívané v kuchyniach na prevádzke Baničova 12 a Tr. A. Hlinku 57, kde sa pripravuje strava hlavne pre seniorov v rámci sociálnej služby Jedáleň. Pre zamestnancov Zariadenia pre seniorov Zobor je určená sedačka, ktorá bude umiestnená na sesterskej izbe a personálu bude poskytovať pohodlie hlavne počas nočných služieb.

 

Ďakujeme