Aktuality z nášho stacionára

Aktuálne v našom stacionári pre ŤZP (autizmus) vrcholia prípravy na Veľkú noc. Zimnú výzdobu postupne vystriedala pestrofarebná jarná výzdoba. Šikovné ruky prijímateľov sociálnej služby vyrobili viacero ozdôb, ktoré skrášlili vnútorné priestory stacionára. Medzi obľúbené Veľkonočné ozdoby patria vajíčka, ktoré prijímatelia a prijímateľky sociálnej služby zdobili rôznymi technikami, ale aj bahniatka a fialky. Tie nás tešia nielen vzhľadom, ale aj vôňou.

V priebehu mesiaca marec sme sa zapojili do celoslovenskej hry Veselé kamene, kde pribudlo niekoľko kamienkov, ktoré ozdobili naši klienti a klientky. Medzi obľúbené motívy, ktoré sa kreslili na kamienky patrili smajlíci, mimoni, zvieratká a kvety.

S príchodom Veľkej noci v tomto roku sa tešíme aj na Svetový deň povedomia o autizme, ktorý je 2. apríla. Z dôvodu pandemickej situácie a z dôvodu, že v tento deň je aj Veľký piatok, ho symbolicky podporíme formou modrého oblečenia.

Modrá farba symbolizuje oddanosť a komunikáciu. Touto formou vás chceme pozvať, aby ste tento deň tiež takto symbolicky podporili. Stačí si obliecť niečo modré, prípadne sa odfotiť a zverejniť to na sociálnej sieti. Je potrebné uvedomovať si, že ľudí s autizmom môžeme stretnúť bežne na ulici či v obchode. Stačí ich akceptovať, rešpektovať a rozprávať o tom.

Všetko o očkovaní proti Covid-19

Tento dokument s informáciami o očkovaní proti ochoreniu Covid-19 v ľahko čitateľnom formáte podľa metodiky Easy to read pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s o.z. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.

Očkovanie proti Covid-19 – ľahko čitateľný text

Marec v dennom stacionári

Marec mesiac knihy máme tu a my v dennom stacionári pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím (autizmus) milujeme knihy a všetko s nimi spojené. Už od prvého dňa v mesiaci vyrábame záložky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou čitateľského pôžitku. Prijímatelia a prijímateľky sociálnej služby majú kreatívne nápady, vďaka čomu je každá záložka originálna.

Okrem kreatívnej činnosti a výrobe záložiek vítame teplé lúče slnka a tešíme sa na príchod jari. Prijímateľov sociálnej služby vždy rozveselia prechádzky okolo denného stacionára, či aspoň krátke vyvetranie sa a nazbieranie slnečného vitamínu D na terase.

Pomaličky sa už aj chystáme na príchod Veľkej noci, ale nepredbiehajme ☺

O ďalších činnostiach a kreatívnych nápadoch v našom dennom stacionári Vás ešte budeme informovať.

Mgr. Branislav Artim, sociálny pracovník

Poďakovanie

Touto cestou sa chceme poďakovať Klubu rodičov autistických detí v Nitre (KRAD), ktorí podporili našu prácu v dennom stacionári formou daru v podobe relaxačného kresla, arteterapeutických potrieb, interaktívnych hračiek a edukačných pomôcok. Aj vďaka tomuto daru môžeme v dennom stacionári pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (autizmus) každodenne prispievať ku kvalite poskytovania sociálnej služby.

Vitamín D3 pre zamestnancov a klientov ZpS, ZOS a denných stacionárov

Vďaka finančnému príspevku od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sme v rámci prevencie a na podporu imunitného systému zakúpili Vitamín D3 pre zamestnancov a klientov zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Janského 7 a tiež pre zamestnancov a klientov denných stacionárov.

Testovanie prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov

Dňa 31.10.2020 bude v Zariadení pre seniorov Zobor, Janského 7, 949 01 Nitra, prebiehať celoplošné testovanie pre prijímateľov sociálnych služieb Správy zariadení sociálnych služieb (ambulantné, pobytové) a zamestnancov. V prípade pozitívneho výsledku testu u prijímateľa sociálnej služby, bude telefonicky informovaný aj rodinný príslušník.