Nadácia SPP projekt OPORA 2023

Každý z nás má svoj obľúbený film, herca, či vybratú filmovú repliku, nad ktorou sa vždy schuti zasmeje. A naši prijímatelia nie sú iní. Mário P. z denného stacionára pre osoby s poruchou autistického spektra priam zbožňuje česko-slovenské filmy, pozná mená viacerých starších hercov a ich repliky a scény, ktoré dennodenne opakuje. Okrem toho si rád prehráva staré piesne, prezerá nové miesta, vlajky a hymny, ktoré k nim patria. Pre Mária nie je na svete nič zaujímavejšie a pútavejšie ako tieto spomínané veci a práve vďaka podpore Nadácii SPP a grantového programu OPORA 2023 mu môžeme tieto jeho záľuby v stacionári každý deň ponúknuť.

Z finančnej podpory Nadácii SPP bol zakúpený Smart televízor, DVD prehrávač a DVD nosiče. Mário si na Smart televízore pomocou hlasového ovládania púšťa obľúbené piesne Karla Gotta, prehráva si dokumentárne filmy, prezerá si vlajky pri počúvaní štátnych hymien. K Máriovi sa pri sledovaní nového Smart televízora pridali aj ostatní prijímatelia, čím sa nám v dennom stacionári podarilo vďaka Nadácii SPP a grantovému programu OPORA 2023 upevniť vzťahy v skupine, zlepšiť ich komunikáciu, samostatnosť a zvýšiť záujem o nové veci.

Mgr. Erika Halmová, sociálna pracovníčka

Správa o činnosti – denný stacionár pre osoby s poruchami autistického spektra

Počas prvého polroka 2023 sa v dennom stacionári realizovala Canisterapia, vďaka spolupráci s rodičmi prijímateľov sociálnej služby, ktorí získali finančné prostriedky cez grantovú výzvu Nitrianskej komunitnej nadácie – Klub Darcov 2022. Počas canisterapie prijímatelia sociálnej služby mohli kŕmiť, venčiť, hladkať psíkov, ale mali aj možnosť zoznámiť sa s chovom korytnačky a slimákov afrických. V rámci canisterapie si prijímatelia sociálnej služby vyskúšali zaujímavé hry a a prečítali rôzne knihy so zvieracou tematikou.

V období od marca do júna sa jeden prijímateľ sociálnej služby zapojil do aktivity Mentálna aritmetika realizovanej v dennom centre.

V mesiaci marec bol denný stacionár pre osoby s PAS pozvaný na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre pod záštitou Zariadenia sociálnych služieb Lienka, kde sme mali možnosť odprezentovať sa s našimi výrobkami a osloviť a informovať študentov v rámci svetového dňa povedomia o autizme. Taktiež sme boli pozvaní ZSS Lienka začiatkom apríla na informačnú akciu v rámci povedomia o autizme, kde sme spolu s našimi prijímateľmi sociálnej služby a študentmi UKF rozdávali na pešej zóne v Nitre informačné letáky a keksíky upečené prijímateľmi sociálnej služby. Našu aktivitu sme zavŕšili stretnutím v ZSS Lienka, kde boli pozvaní naši prijímatelia sociálnej služby aj so svojimi rodinnými príslušníkmi. ZSS Lienka predstavila rodičom pripravovaný Plán komunitného bývania a v rámci stretnutia vystúpilo aj divadelné zoskupenie žiakov Základnej umeleckej školy v Topoľčanoch.

V apríli sme vstúpili do aktivity Národný Projekt Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím, v rámci ktorého sa k nám pridala nová kolegyňa, ktorá tvorila Plán sociálneho začleňovania osôb s poruchou autistického spektra / mentálnym postihnutím. Svojimi zaujímavými aktivitami spestrila čas prijímateľom sociálnej služby a odbornými podnetmi podporila aplikačnú prax zamestnancov.

V apríli sme sa v Krajskej knižnici zúčastnili vystúpenia prijímateľov sociálnej služby z denného stacionára pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sa predstavili so svojim hudobno-poetickým pásmom. V rámci vystúpenia sa konala v Krajskej knižnici aj výstava prác prijímateľov sociálnej služby, do ktorej sa zapojil aj denný stacionár pre osoby s poruchami autistického spektra.

V mesiaci máj sme zisťovali spokojnosť prijímateľov sociálnej služby s kvalitou poskytovanej sociálnej služby. Prijímatelia sociálnej služby v spolupráci s rodičmi, opatrovníkmi mali možnosť formou dotazníka vyjadriť svoju spokojnosť či nespokojnosť v oblastiach naprieč celou poskytovanou sociálnou službou. Dostali sme množstvo pochvaly, ale aj podnetov na zlepšenie a skvalitnenie poskytovanej sociálnej služby.

Počas celého polroka 2023 sme s prijímateľmi sociálnej služby navštevovali hudobné oddelenie v Krajskej knižnici Karola Kmeťka, kde si prijímatelia sociálnej služby vypočuli piesne rôznych hudobných skupín, dozvedeli sa nové informácie o spevákoch, zatancovali si a aj zaspievali.

Mesiac júl sme zahájili aktivitami v exteriéri denného stacionára PAS pri novom záhradnom domčeku. Sedávali sme častejšie na terase, kde si prijímatelia sociálnej služby precvičovali jemnú motoriku lepením obrázkov k aktivite o vízii stacionára, čítali časopisy, niektorí sa zapojili do športových aktivít, záhradných prác v našej komunitnej záhrade a prechádzke v okolí denného stacionára. Okrem toho prijímatelia sociálnej služby pracovali s interaktívnymi knižkami, korálikmi, skladali puzzle, hrali pexeso a iné aktivity a hry, ktoré im pomáhali rozvíjať pamäť a myslenie.

Teambuilding

Samotný názov „teambuilding“ napovedá, že pôjde o (doslova) „budovanie tímu“. Čo to však znamená? V každom tíme sú dôležité vzťahy a teambuilding má za úlohu tieto vzťahy zlepšiť – budovať – vymedziť jednotlivé role a podobne. Dôležitý je rozdiel medzi teambuildingom a výcvikom – teambuilding by mal pôsobiť na medziľudské vzťahy, výcvik naopak na zdatnosť a výkonnosť. Keď nám po prvý raz vedúca navrhla, že by sme si mohli takýto teambuilding pripraviť, takmer všetci boli za. Každá príležitosť pre zlepšenie vzťahov sa predsa ráta 🙂 Mne ešte k tomu napadlo, že by bolo fajn pripraviť niečo zážitkové, niečo, čo poteší mojich kolegov, ale zároveň budú môcť tieto zážitky nejakým spôsobom integrovať aj vo svojej každodennej práci. Spoločné zážitky sú jedným z najefektívnejších spôsobov, ako si osvojiť nejakú zručnosť alebo techniku, ale taktiež ako upevniť a budovať medziľudské vzťahy. Bolo teda rozhodnuté – v jedno štvrtkové popoludnie sme sa spoločne všetci kolegovia zišli a teambuilding mohol začať.

Nakoľko sa teambuilding konal poobede, kedy sme už viacerí nemali toľko energie ako ráno, tak bolo pre mňa dôležité kolegov nejako zaujať, získať si ich pozornosť a snažiť sa nás všetkých nejako skoncentrovať. Začali sme teda jednoduchými cvikmi, ktoré sú primárne určené na prepojenie pravej a ľavej hemisféry. Takéto jednoduché cviky, ktoré nám zaberú len niekoľko minút denne, nám môžu pomôcť s prekrvením mozgu, s celkovým „nabudením“ a s koncentráciou. Keď sme už boli všetci dostatočne skoncentrovaní, tak prišli na rad tzv. „Kimovky“. Tieto hry patria k obľúbeným aj u nás v dennom stacionári, nakoľko hravou a zábavnou formou si vieme potrénovať pozornosť, pamäť, predstavivosť. Tu musím vyzdvihnúť šikovnosť mojich kolegov, ktorí si viedli naozaj dobre – zväčša kimovky hrávame s desiatimi predmetmi, „ťažšiu“ verziu pre kolegov som upravila na predmetov dvadsať – to už je číslo, pri ktorom sa väčšina ľudí zapotí. Po kimovkách sme sa presunuli do multisenzorickej miestnosti a nakoľko práca v multisenzorickom prostredí je mojou srdcovkou, myslím, že nikoho neprekvapilo, že som kolegov pozvala práve tam. Čo ich však zrejme prekvapilo bol fakt, že zmysly sme si začali stimulovať „po jednom“ – zvyčajne – ako už názov napovedá – sa v multisenzorickom prostredí stimulujú viaceré zmysly naraz, ja som si však pre kolegov pripravila stimuláciu a posilňovanie jednotlivých zmyslov postupne za sebou – tzn. najprv sluch, potom chuť, čuch, hmat a zrak. Zväčša úlohy vyzerali tak, že kolegovia si zavreli oči a mali pomocou jednotlivých zmyslov určiť, o čo sa jedná – napr. rozpoznať zvuk vretia vody, trhania papiera, kreslenia ceruzkou, mletia kávy či strúhania mrkvy – len pomocou sluchu. Alebo – zistiť pomocou čuchu, že ide o makový olej, levanduľovú vodu, čajovník, aníz, škoricu či badián. Myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že najzábavnejšou časťou bola stimulácia chuti. Dlho som rozmýšľala, čo pre kolegov pripraviť tak, aby to neuhádli prirýchlo. Výbornou voľbou bola návšteva bezobalového obchodu, ktorý aj s prijímateľmi sociálnej služby veľmi radi navštevujeme. Nájdeme tu rôzne (i mrazom) sušené ovocie, zeleninu, orechy, koreniny…jednoducho čokoľvek, na čo si spomeniete. Kolegovia teda mali za úlohu uhádnuť napríklad morušu, goji, píniové oriešky, sušené mango, mandle v bielej čokoláde s matcha, makadamové orechy, sušené rajčiny, lieskovce v bielej čokoláde s malinami či zázvor v horkej čokoláde a pod. Spočiatku som mala obavy, či kolegovia vôbec budú ochotní niečo so zavretými očami ochutnať 🙂 Všetci ma ale veľmi potešili svojim prístupom – nikto sa nezdráhal, ba naopak, bola som nadšená, keď si niekto vypýtal duplu 🙂 Stihli sme si posilniť a stimulovať sluch, čuch, chuť a hmat. Na zrak a následnú stimuláciu všetkých zmyslov naraz už síce čas nevyšiel, nakoľko v mulstisenzorickom prostredí na čas naozaj zabudnete a v sekunde je večer… Avšak verím, že ešte bude príležitosť. Na záver sme si spoločne posedeli pri pripravenom pohostení – o ktoré núdza rozhodne nebola.

Myslím, že sa všetci zhodneme, keď napíšem, že náš prvý teambuilding bol o zmysloch a vnemoch. Rôzne chute, vône, textúry… a verím, že aj inšpirácia pre kolegov pre prípadné nápady k práci s ich danou cieľovou skupinou. A k tomu dobrá nálada a utuženie vzťahov ♥

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka

Poďakovanie

Správa zariadení sociálnych služieb vyjadruje poďakovanie pánovi Filipovi Križanovi za vykonanú prácu a materiálnu pomoc pri úprave vonkajšej fasády na terase denného stacionára pre osoby s poruchami autistického spektra.
Naša vďaka patrí aj rodičom, ktorí sa finančne podieľali na zakúpení stavebného materiálu.

Upravené prostredie terasy spríjemní vonkajšie prostredie prijímateľom sociálnej služby, ktorí terasu využívajú najmä v letných mesiacoch.

Mgr. Erika Halmová
Mgr. Karolina Blašková