Vláčikom po Nitre

Dňa 04.08.2022 sa uskutočnil spoločný výlet turistickým vláčikom po Nitre. Prijímatelia sociálnej služby denného centra, denného stacionára pre seniorov a denného stacionára pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. na Baničovej 12 v Nitre, si spolu užili turistický vláčik, ktorý ich previezol po Nitre.

Vláčik prišiel pre prijímateľov sociálnej služby na Baničovu 12 v Nitre, spoločne sa usadili a mohli sa vydať na cestu za poznávaním našej krásnej Nitry. Vláčik ich previezol po známych uliciach ako je Hviezdoslavova ulica, Štúrova ulica a po Wilsonovom nábreží. Videli nový futbalový štadión, ale aj opravený a vynovený Biskupský hostinec. Vláčik ich previezol cez Nitriansky park, kde mali prijímatelia sociálnej služby možnosť vidieť ZOO kútik s lesnou zverou i gazdovský dvor s hospodárskymi zvieratami. Cesta za poznávaním histórie Nitry pokračovala na Nitriansky hrad. Kvôli rekonštrukcií cesty sa však dalo ísť len na Pribinovo námestie. Prijímatelia sociálnej služby mali možnosť vidieť sochu Corgoňa, ktorú vytvoril Vavrinec Dunajský v roku 1820. Prijímatelia sociálnej služby sa z výletu vracali za zvukov trúbiaceho turistického vláčika. Šoférovi pri zastavení zatlieskali a poďakovali. Prijímatelia sociálnej služby boli spokojní a mali radosť z nového zážitku.

Piknik na terase

Dňa 29.07.2022 sme zorganizovali piknik, ktorého sa zúčastnili prijímatelia sociálnej služby a personál denného stacionára pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Dopoludnie sme takto spoločne strávili na terase nášho denného stacionára pre osoby s poruchami autistického spektra. Spoločne sme sa zabavili tancovaním, počúvaním hudby a ďalšími zaujímavými aktivitami. Na piknik sme prichystali množstvo dobrôt, slaných, sladkých, melón a iné maškrty. Návšteva zo stacionára pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nás veľmi potešila a sme radi, že sme takto mohli spoločne posedieť v peknom a priateľskom prostredí.

Predstavili sme im aj našu komunitnú záhradu, ktorá zahŕňa už rozkvitnuté záhony, hojdacie kreslá, hojdačky a tulivaky. V záhonoch máme viacero odrôd chutných paradajok, bylinky, šalát, cibuľku, mätu a ďalšie dobroty. Naši prijímatelia sociálnej služby sa zapájajú do polievania a čistenia vyvýšených záhonov. Každý podľa svojej vôle a chuti sa môže zapojiť, priložiť ruku k dielu a realizovať sa.

Autor: Mgr. Branislav Artim (sociálny pracovník)
Denný stacionár pre osoby s poruchami autistického spektra

Naše úspechy

Denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím tvoria mladí, aktívni ľudia. Každý máme talent na niečo iné, každý vynikáme niečím, máme rôzne záľuby. Navzájom sa dobre poznáme a vieme, kto k čomu inklinuje. Spoločne si pomáhame aj počas bežných dní – napríklad zručnejší a mobilnejší prijímateľ sociálnej služby pomôže s kreslením menej zručnému prijímateľovi sociálnej služby, prijímatelia sociálnej služby si navzájom pomáhajú pri tréningu kognitívnych funkcií – jeden pomôže pri matematických zručnostiach, iní pri čítaní, ďalší pri logických hrách. Tolerancia, pomoc a vľúdnosť k ostatným – to sú piliere, na ktorých staviame a snažíme sa ich vniesť do našich všedných dní. Máme obrovskú radosť, keď vidíme a cítime, že prijímatelia sociálnej služby sa medzi sebou zo svojich úspechov tešia – či už ide o úspech pri schopnosti poskladať logickú skladačku zas o level ťažšiu alebo či ide o úspech väčší, ktorý má dosah na širšiu verejnosť – a presne takýmto úspechom by sme chceli náš dnešný článok venovať. Tri z našich prijímateliek sociálnej služby boli v uplynulých dňoch ocenené – síce v inej oblasti, avšak jedno majú spoločné – vytrvalosť, tvrdý tréning a vôľu posúvať sa vpred! Dňa 28.05.2022 sa v Ponitrianskom múzeu uskutočnilo vyhodnotenie ,,Literárnej ceny Čakanky“. Čakanka je nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na všeobecne prospešné služby , ktorých cieľom je tvorba, rozvoj, obnova i prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. Filozofia Čakanky sa nesie v duchu hesla, že ľudská bytosť by nebola celistvá bez harmónie ducha i tela, preto do náplne jej činnosti patrí aj vzdelávanie, výchova, rozvoj telesnej kultúry. Literárna cena Čakanky bola pôvodne regionálne zameraná súťaž, z ktorej sa rokmi stala súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou. Autori mohli posielať svoju tvorbu, z ktorej následne porota vyhodnotila najlepšie diela v rôznych kategóriách. Prijatých bolo 97 príspevkov od 89 autorov. Naša prijímateľka sociálnej služby Lenka Podhradská dostala ocenenie za optimistický pohľad na život a stelesnenie vytrvalosti s básňou ,,Áno či nie“.

A presne takéto slová našu Lenku vystihujú – optimizmus a vytrvalosť – nech už je svet a život okolo nás akýkoľvek, optimizmus a neúnavnú vytrvalosť Lenke nikto nevezme, z čoho sa nesmierne spolu s Lenkou tešíme a prajeme jej ešte veľa (nielen) básnických úspechov! ♥ Náš druhý úspech, ktorému by sme chceli tento článok venovať, sa týka našich prijímateliek sociálnej služby Romanky Trizňovej a Dominiky Radejovskej. Obe dievčatá sú známe tým, že sa dlhé roky venujú špeciálnej gymnastike, obe milujú tanec a pohyb a obe charakterizuje (taktiež ako Lenku) neúnavná vytrvalosť. Obe prijímateľky sociálnej služby sa venujú športu pod záštitou združenia Arabeska. Arabeska je slovenská spoločnosť pre rozvoj špeciálnej gymnastiky.

Dňa 17. júna 2022 sa v nitrianskej Synagóge po jubilejný tridsiatykrát udeľovali ceny pre najúspešnejších športovcov za rok 2021. Dominika aj Romanka dostali ocenenia v kategórií športovcov so zdravotným postihnutím v oblasti modernej gymnastiky. Ocenenia odovzdal pán primátor Marek Hattas. Z ich úspechov sa spoločne všetci v dennom stacionári veľmi tešíme! ♥

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka

Medzinárodný deň detí – oslavovať či nie?

1. jún – v kalendári svieti nám všetkým dobre známy Medzinárodný deň detí. Každoročne v dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím vedieme diskusiu o tom, či sa nás tento sviatok ešte týka a či ho budeme oslavovať. Každoročne taktiež prídeme k rovnakému záveru – áno, MDD oslavovať budeme!

Opakovane sa nám totiž potvrdzuje to, že v každom z nás je kus dieťaťa, tá časť našej duše, ktorá sa rada prenesie do detských čias, zaspomína, zahrá sa. Naši prijímatelia sociálnej služby sú už pár dní pred prvým júnom v očakávaní, čo sme si pre nich vymysleli a ako tento deň strávime. Nakoľko pandémia nám na dlhú dobu doslova zmrazila väčšinu spoločenských podujatí, spoločenského kontaktu a zábavy, rozhodli sme sa – túžiaci po zážitkoch takéhoto druhu – Medzinárodný deň detí osláviť hudbou, tancom, zábavou a samozrejme detským šampanským 😀 Počasie nám prialo a tak nič nestálo v ceste krásnemu, slnečnému a hlavne zábavnému dňu. Na terase denného stacionára nám už kvety kvitnú v plnom prúde a tak nebolo treba veľa námahy a ideálne miesto pre párty bolo na svete. Hojdačka, posedenie, reproduktor, balóny, výzdoba – a oslava Dňa detí mohla začať. Prijímatelia sociálnej služby tentokrát nevedeli, čo sme si pre nich pripravili – malo to byť pre nich prekvapenie – a tak sa aj stalo. Príchod na terasu vyčaril úsmev všetkým na tvári a keď sa rozoznela hudba a otvorilo sa detské šampanské, zábava mohla začať.

Niektorí prijímatelia sociálnej služby akoby len na tento moment čakali – ihneď začali tancovať a volať po pesničkách na želanie, ďalší si zas zaspievali, iní boli radi, že si môžu vo sviatočnejšom duchu posedieť a porozprávať sa so svojimi kamarátmi. Atmosféra a momentálna situácia bola tak pekná, že sme pocítili potrebu nenechať si tieto pekné momenty len pre seba a tak sme spontánne zavolali aj našu pani vedúcu a pani riaditeľku, ktoré prišli medzi nás a strávili časť z tohto pekného dňa s nami ♥

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka

Sezóna zahájená

V dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím nám uplynulé týždne ubehli akosi prirýchlo. Krásne jarné, ba priam letné počasie nám dáva možnosť tráviť stále viac a viac času na čerstvom vzduchu, k čomu ideálne poslúži terasa denného stacionára. Tento rok sme mali všetci v dennom stacionári spoločné prianie – skrášliť si našu terasu. Voľba padla na kvitnúce letničky a nakoľko sezóna sadenia je v plnom prúde, rozhodli sme sa aj my vysadiť kvety a bylinky, o ktoré sa budeme spoločne starať. Nákup kvietkov sme zrealizovali na mestskej tržnici, kam sme si spravili menší výlet. Nádherné, farbami hýriace prostredie nás okamžite pohltilo a my sme sa mohli pokochať kvetmi najrôznejšieho druhu. Prijímatelia sociálnej služby viaceré kvety poznali, nakoľko sadenie patrí k ich obľúbeným činnostiam i v domácom prostredí.

Muškáty, petúnie, surfínie, aksamietnice, sirôtky  či bylinky a sadenice zeleniny najrôznejšieho druhu – takto to na mestskej tržnici vyzeralo a my sme sa museli spoločne dohodnúť, ktoré si na terasu denného stacionára vyberieme. Voľba padla na obľúbené muškáty, million bells, surfínie, gazánie a aksamietnice.  Do daru sme dostali aj sadenice rajčín a papriky, ku ktorým neskôr pribudli aj čili papričky a margarétky,  takže výsadba mohla začať. Samotné sadenie bolo pre náš všetkých veľkým zážitkom – prijímatelia sociálnej služby sa začali aktívne realizovať –  jedna partia posadila muškáty, ďalšia sa ujala byliniek, mužská zostava sa chopila úpravy pôdy pre margarétky, dievčatá vysadili rajčiny. Sadili sme do kvetináčov, kochlíkov, zrecyklovali sme vedierka a margarétky sme vysadili priamo na trávnatú plochu vedľa terasy denného stacionára.

Sadenie kvetov, zeleniny a byliniek spolu so sprievodnými aktivitami nám prinieslo dni plné zábavy, avšak i pocitu zodpovednosti, ktorý chceme u prijímateľov sociálnej služby pestovať. Naše dni aktuálne začínajú skontrolovaním terasy a rastliniek – ktorým sa ako vodí, či nie je potrebné obrať suché časti, aby nebrali energiu novým, či sú dostatočne poliate, či ich netreba presadiť a pod. Z každého nového rozkvitnutého puku máme úprimnú radosť ♥ Pri sadení sme si taktiež  porozprávali o jednotlivých druhoch, o ich využití, užitočnosti a podobne. Zistili sme napríklad, že aksamietnice poslúžia ako výborný odpudzovač hmyzu a škodcov a že sú taktiež jedlé a liečivé. Po odkvitnutí si budeme môcť nasušiť semená pre ďalšiu výsadbu.

V dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím sme sa spoločne zhodli na tom, že práca so živými rastlinkami nás učí trpezlivosti a pokore. Príroda nám jasne ukazuje, že nič nemôžeme uponáhľať – všetko má svoj čas a svoju  postupnosť – musíme sa prispôsobiť rytmu ročných období. Nie človek, ale príroda je tá, ktorá „tomu velí“. O to viac a úprimnejšej radosti máme, keď sa naučíme spolu kooperovať a vidíme výsledky našej spoločnej práce. ♥

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka

Vítanie jari

Jar – obdobie, na ktoré sme všetci túžobne čakali. Snažíme sa, samozrejme, na každom ročnom období vidieť niečo pekné, niečo, čo nás obohatí, avšak jar a leto máme akosi všetci najradšej 😊 Príroda sa prebúdza, všetko začína hýriť farbami, vôňami a tento rok pre nás jar symbolizuje aj akýsi nádych ,,slobody“ – uvoľnenie epidemiologických opatrení, možnosť začať opäť žiť trošku ,,spoločenskejšie“. Príchod jari sme sa rozhodli osláviť aj v denných stacionároch – v spolupráci s centrom pre seniorov sme si spoločne zorganizovali podujatie s príznačným názvom – „Vítanie jar“.

Hlavnou myšlienkou podujatia bola spoločná oslava príchodu jari – spevom, tancom, dobrou náladou. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch knižnice na Baničovej ulici v Nitre. Na podujatí prijímateľom sociálnej služby zaspievala a zahrala skupina Nevädza a prijímatelia sociálnej služby si na oplátku pripravili pre členov skupiny program. Prijímatelia sociálnej služby z denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím sa na program svedomito pripravovali – poctivo si nacvičovali jednotlivé čísla programu, ktorým sa chceli odprezentovať. Program sme zahájili tanečným vystúpením na známu pesničku Shallow – precítený tanec a nacvičené pohyby dojali všetkých prítomných. Po tanci nasledovalo recitovanie autorských básničiek našej prijímateľky sociálnej služby, ktorú všetci poznáme ako skúsenú básničkárku. Následne sa predviedli prijímatelia sociálnej služby so spevom a s recitovaním krásnych jarných básničiek.

Na záver sme mali pripravené spoločné hudobno-pohybové vystúpenie. Keďže sme vystúpenia v dennom stacionári brali všetci veľmi zodpovedne, pred programom nás neminula tréma, ktorú však vystriedal výborný pocit z dobre odvedenej práce – prijímatelia sociálnej služby boli na seba hrdí a skupine Nevädza vďační za to, že si mohli aj v bežný deň zaspievať a zatancovať. Bol to práve spev, tanec a spoločenské podujatia, ktoré nám počas pandémie veľmi chýbali. Pevne veríme, že s príchodom teplejších dní bude aj podobných spoločenských podujatí pribúdať.

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka

Poďakovanie heligónkarom

V dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím sme – v skratke povedané – veselá partia 😊 Máme radi rôzne aktivity a činnosti a naši prijímatelia sociálnej služby sú často akčné a dobrodružné povahy. Radi taktiež spievame a tancujeme. Aj toto boli činnosti, ktoré nám počas pandémie veľmi chýbali. Ťažko slovami opísať obrovskú radosť, ktorú sme cítili, keď nám bolo oznámené, že sa opäť môžeme zúčastniť vystúpenia Nitrianskych heligonkárov. Z minulosti sme boli naučení, že vždy v prvú stredu v mesiaci sa môžeme tešiť na skladby Nitrianskych heligonkárov a budeme nesmierne radi, keď sa tento náš zvyk obnoví. Piesne Nitrianskych heligonkárov sa tešia veľkej obľube aj u prijímateľov sociálnej služby v dennom stacionári pre seniorov – spev a dobrá nálada vyčaria úsmev a chuť zaspievať (či zatancovať) si aj medzi našimi seniormi. Radosť a nadšenie z prvého vystúpenia po dlhej dobe je u nás tak veľká a úprimná, že sme sa rozhodli takouto formou v mene celého kolektívu denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím a denného stacionára pre seniorov poďakovať skvelej partií Nitrianskych heligonkárov za to, že pre nás opäť začali hrať!

Prvé vystúpenie dopadlo tak, ako sa patrí – skvelou zábavou, ktorá okrem spevu zahŕňala aj tanec – áno, náš všedný deň uprostred týždňa sa v okamihu zmenil na deň, kedy sme spievali, tancovali a bavili sa. Takéto momenty sú pre nás – zvlášť v období poznačenom pandémiou – veľmi vzácne. Vážime si každú príležitosť ako vybočiť z nášho stereotypu, ako spraviť aj zo všedného dňa deň, na ktorý nezabudneme. A presne to heligonkári dokážu – svojimi vystúpeniami, na ktorých je vždy dobre a veselo.
Zo srdca ďakujeme! ♥
Obdobný ďakovný list sme odovzdali aj priamo do rúk heligonkárov, ktorí si ho chcú nalepiť do svojej kroniky, čo nás taktiež hreje pri srdciach. ♥
Kolektív denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím a kolektív denného stacionára pre seniorov.