Muzikoterapia v Krajskej knižnici Karola Kmeťka

Dňa 11.11.2019 sa klienti denného stacionára zúčastnili muzikoterapie v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre. Denný stacionár dlhodobo spolupracuje s krajskou knižnicou a výsledkom úspešnej spolupráce sú pravidelne sa organizujúce stretnutia, v rámci ktorých si pracovníci knižnice vždy pripravia program na určitú tému – napr. konkrétneho interpreta. V tomto prípade sa stretnutie – muzikoterapia – niesla v duchu piesní skupiny Tublatanka a Metalinda. Okrem najznámejších piesní mali možnosť klienti vypočuť si aj informácie o vzniku kapiel, o ich členoch a podobne. Klienti majú počas muzikoterapie možnosť si zaspievať, zatancovať si, alebo len zavrieť oči a nechať sa unášať tónmi hudby.

Muzikoterapia sa klientom vždy veľmi páči a odchádzajú z nej s úsmevom na perách – nebolo tomu inak ani v tento deň, za čo kolektívu knižnice veľmi ďakujeme.

Majstrovstvá Európy Špeciálnych olympiád v Nitre

V uplynulých dňoch sa na Slovensku uskutočnili Majstrovstvá Európy Špeciálnych olympiád. Slovensko hostilo toto medzinárodné podujatie historicky po prvý raz. Špeciálne olympiády je organizácia, ktorá spája športovcov s intelektuálnym znevýhodnením po celom svete. Podujatie sa konalo v dňoch 6. a 7. septembra 2019 v Mestskej športovej hale v Nitre. Majstrovstiev sa zúčastnilo 51 gymnastiek z 12-tich krajín, Slovensko zastupovalo 6 reprezentantiek a 2 unifikované športovkyne. Športovkyne boli rozdelené do výkonnostných a vekových divízií a súťažili v piatich disciplínach s náčiním. Víťazkou sa stala Romanka Trizňová, ktorá je 8 rokov prijímateľkou sociálnej služby v dennom stacionári Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre.

Romanka Trizňová, zo ŠK Arabeska, sa gymnastike venuje už 15 rokov a vybojovala si zlato vo všetkých kategóriách – v disciplíne so švihadlom, obručou, loptou, stuhou a taktiež vo viacboji vo svojej vekovej a výkonnostnej divízií. Na majstrovstvách sa zúčastnili aj unifikované športovkyne, kde spolu cvičili gymnastky s a aj bez intelektuálneho znevýhodnenia. Romanku boli na podujatí podporiť jej kamaráti z denného stacionára spolu so sociálnymi pracovníčkami. Sme nesmierne hrdí na Romankine športové výkony a želáme jej do budúcna veľa podobných úspechov.

Autor článku: Mgr. Zuzana Tóthová

Kolky s ŠK NSŠ SCORPIONI Nitra

Dňa 3.6.2019 sme sa zúčastnili podujatia, ktoré pre klientov denného stacionára každoročne organizuje ŠK NSŠ SCORPIONI Nitra. Podujatie sa nieslo v duchu priateľského stretnutia, na ktorom sa hrali kolky. Každý klient, ktorý sa podujatia zúčastnil, mal možnosť vyskúšať si obe kolkové dráhy, ktoré sa nachádzajú v areáli tenisových kurtov v Nitre. Klienti súťažili medzi sebou a v závere podujatia boli vyhlásení tí, ktorým sa podarilo nahrať najvyšší počet bodov. Pre všetkých zúčastnených boli pripravené balíčky s prekvapením. Klientov kolky veľmi bavili, členovia klubu Scorpions im v prípade potreby ochotne pomohli. Za takto pekne strávený deň im patrí veľká vďaka.

Výstavka spojená s vystúpením v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre

Klienti denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci dlhoročnej spolupráce s krajskou knižnicou zorganizovali pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc dňa 07.03.2019 výstavu prác klientov v priestoroch knižnice. Sociálne pracovníčky spolu s klientmi mali tak možnosť odprezentovať výrobky vyrobené klientmi denného stacionára, ktoré sa niesli v duchu prichádzajúcej jari – pestrofarebné záložky do kníh, farebné náhrdelníky, náramky a nechýbali ani kraslice a veľkonočné venčeky. Okrem výstavy sa v rámci tohto dňa konalo aj vystúpenie klientov, na ktoré nacvičili sociálne pracovníčky spolu s klientmi program. Na vystúpení sa spievalo, tancovalo, recitovalo a sociálne pracovníčky priniesli aj rôzne hudobné nástroje, na ktorých si klienti počas vystúpenia zahrali. Na toto vystúpenie boli pozvaní aj rodičia klientov a nálada sa niesla v takom dobrom duchu, že na záver vystúpenia sa zapojili aj samotní rodičia, ktorí nám zahrali na gitare a zaspievali. Okrem nacvičeného programu sociálne pracovníčky diskutovali s klientmi a ich rodičmi na tému aktuálneho obdobia – tradície a zvyky na fašiangy na Slovensku, popolcová streda, pôstne obdobie, prichádzajúce veľkonočné sviatky. Vystúpenie sa všetkým veľmi páčilo a odchádzali z tohto pekného dňa spokojní.

Fašiangová zábava v dennom stacionári

V piatok, dňa 22.02.2019 sa konala v priestoroch jedálne Správy zariadení sociálnych služieb fašiangová zábava. Témou bola tento rok párty v štýle Rock STAR. Klienti denných stacionárov, pre ktorých bolo podujatie zorganizované, poňali svoje kostýmy opäť vo veľkom štýle a tak sme mohli v piatok stretnúť rockerov a rockerky, ktorí mali svoje masky premyslené do najmenších detailov. Kreativita pri výbere masky sa vyplatila – sociálne pracovníčky zorganizovali súťaže o najlepšie a najoriginálnejšie masky. Keďže je obdobie fašiangov, klienti spolu so svojimi rodičmi napiekli na podujatie aj výborné šišky, fánky a ďalšie fašiangové dobroty, čo opäť neostalo bez odozvy – ďalšou súťažou bola súťaž o najlepšiu a najkrajšiu fašiangovú špecialitu. Už pri prvých tónoch rockových skladieb sa zaplnil parket a klienti mali možnosť zabaviť sa v štýle ozajstných rock-stars 🙂 DJ okrem výbornej rockovej muziky nevynechal ani ďalšie overené skladby, ktoré spolu s tematickou výzdobou a dobrou náladou zaručili nezabudnuteľný večer pre všetkých zúčastnených.

Denný stacionár oslávil 10. výročie

Štvrtok 20.9.2018 sa niesol v Správe zariadení sociálnych služieb vo sviatočnom duchu. Klienti denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím si pripomenuli 10. výročie založenia denného stacionára.

Slávnostné podujatie sa konalo v priestoroch jedálne SZSS na Baničovej ulici. Okrem klientov a ich rodinných príslušníkov sa podujatia zúčastnili aj pozvaní hostia – pán primátor Jozef Dvonč a dámy z nitrianskej humanitnej spoločnosti Homo Nitriensis, ktoré s denným stacionárom spolupracujú už od jeho vzniku. Podujatia sa zúčastnili aj klienti denného stacionára pre seniorov, s ktorým klienti denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím taktiež úzko spolupracujú.

Podujatie otvorila pani riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb a zároveň privítala prítomných. Pán primátor vo svojom príhovore pripomenul dôležité momenty vzniku a fungovania denného stacionára. Pani prezidentka nitrianskej humanitnej spoločnosti Homo Nitriensis vyzdvihla dlhoročnú spoluprácu s denným stacionárom. Dámy z Homo Nitriensis na podujatí darovali klientom denných stacionárov na pamiatku krásne šálky s logom ich spoločnosti. Za rodičov klientov vystúpila zástupkyňa rodičov, ktorá vo svojom príhovore zhrnula desaťročné pôsobenie denného stacionára. Klienti spolu s rodičmi venovali prítomným hosťom krásne kytice, ktoré hosťom odovzdali klienti. Nasledoval program, ktorý s klientmi pripravili sociálne pracovníčky. V rámci programu odzneli piesne a básničky v podaní klientov, spolu s hrou na gitare a vystúpením nitrianskej heligónky, ktorá bola záverečným číslom programu. Nasledoval voľný program, počas ktorého mali klienti možnosť porozprávať sa s pozvanými hosťami a spoločne si zaspomínať na uplynulých desať rokov života denného stacionára.

Rozvíjame svoje zmysly

Dňa 31. júla 2017 sa v Správe zariadení sociálnych služieb uskutočnilo oficiálne otvorenie multisenzorickej miestnosti v priestoroch denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím. Multisenzorickú miestnosť bolo možné zriadiť vďaka podpore projektu ,,Rozvíjame svoje zmysly“, ktorý bol podporený v otvorenom grantovom kole Nitrianskou komunitnou nadáciou a Mestom Nitra.

Cieľom tohto projektu bolo vytvorenie relaxačnej a stimulujúcej multisenzorickej miestnosti v dennom stacionári, kde sa v špeciálne upravenom a obzvlášť príjemnom prostredí bude dať pracovať s klientmi v rámci podporného prístupu, ktorý zahŕňa podporu kognitívnych procesov, podporu vnímania a intenzívne prijímanie podnetov, zlepšenie koncentrácie, podporu sebarealizácie, celkové uvoľnenie a socializáciu a integráciu do sociálnych štruktúr. Prioritnými relaxačnými predmetmi zakúpenými v rámci projektu sú optické vlákna, space projektor, stimulujúce farebné lávové lampy, aroma difuzér, voňavé silice, inteligentná plastelína a v neposlednom rade zatemňovacie (tzv.blackout) rolety, vďaka ktorým je možné v miestnosti vytvoriť žiadané tmavé prostredie, v ktorom jednotlivé svetelné prvky vyniknú najlepšie. Vďaka spomenutému vybaveniu bude možné zahrnúť relaxačné a stimulujúce aktivity do bežného chodu denného stacionára, čím sa skvalitní poskytovanie sociálnej služby a zároveň bude pre klientov vytvorený priestor pre stimuláciu alebo relaxáciu najrôznejších oblastí vnímania, ktoré majú priaznivý vplyv na celkový zdravotný stav osôb so zdravotným postihnutím. Špeciálne upravené prostredie v multisenzorickej miestnosti s rôznymi svetelnými a zvukovými prvkami, vôňou a relaxačnou hudbou je taktiež ideálne pre aplikovanie metódy Snoezelen, v rámci ktorej sú zmyslové podnety sprostredkované bezprostredne, bez nutnosti intelektového chápania, čím sa táto metóda stáva aplikovateľnou a veľmi vhodnou aj pri osobách s ťažkou formou postihnutia alebo pri výrazných komunikačných deficitoch.

              

               

Relaxačnú miestnosť slávnostne otvorila pani riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb spolu so sociálnymi pracovníčkami, ktoré prítomných klientov oboznámili s použitím jednotlivých zakúpených prvkov a taktiež ich klientom predviedli. Oficiálneho otvorenia sa zúčastnili klienti denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím a taktiež klienti denného stacionára pre seniorov, pre ktorých je pobyt v multisenzorickej miestnosti taktiež veľmi vhodný. Pre hostí bolo pripravené občerstvenie, po ktorom sa s radosťou usadili na pripravené lôžka v multisenzorickej miestnosti, kde na nich čakala relaxácia so zapojením všetkých svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby.

Srdečne sa chceme poďakovať Nitrianskej komunitnej nadácií a Mestu Nitra, že spomedzi veľkého počtu projektov zapojených do otvoreného grantového kola ich oslovil práve ten náš a veríme, že vytvorená relaxačná miestnosť bude veľkým prínosom pre klientov denného stacionára v rámci skvalitnenia poskytovanej sociálnej služby a pravidelným pobytom v multisenzorickej miestnosti aj zlepšením celkového zdravotného stavu a psychickej pohody.

              

Poďakovanie by sme radi zakončili básňou, ktorú špeciálne pri príležitosti zriadenia multisenzorickej miestnosti napísala naša klientka Lenka Podhradská :

Správny čas

Priatelia, už nastal ten správny čas,
na meditáciu a na relax.
S radosťou vkročme do relaxačnej miestnosti,
zahoďme za hlavu všetky starosti.
Sadneme si do fotelky,
prídeme na iné myšlienky.
Môžeme aj oddychovať ak by sa nám chcelo,
aspoň sa uvoľní naša myseľ, ba aj telo.
Spev vtákov, šum vlniek,
je pre našu dušu liek.
Občas aj hovorené slovo počujeme,
s nadšením meditujeme.
Na plafóne svietia svetlá, je ich veľa,
nálada je veru skvelá.
Optické vlákna farbu menia,
radostne nám oči svietia.
Lávové a vonné lampičky,
zmocnia v nás pocit pohodičky.
Slov už bolo dosť,
ideme si vychutnať relaxačnú miestnosť.

Lenka Podhradská

              

                  

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie zo zdrojov Mesta Nitra.

Mgr. Zuzana Tóthová
Mgr. Michaela Manová