Denný stacionár oslávil 10. výročie

Štvrtok 20.9.2018 sa niesol v Správe zariadení sociálnych služieb vo sviatočnom duchu. Klienti denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím si pripomenuli 10. výročie založenia denného stacionára.

Slávnostné podujatie sa konalo v priestoroch jedálne SZSS na Baničovej ulici. Okrem klientov a ich rodinných príslušníkov sa podujatia zúčastnili aj pozvaní hostia – pán primátor Jozef Dvonč a dámy z nitrianskej humanitnej spoločnosti Homo Nitriensis, ktoré s denným stacionárom spolupracujú už od jeho vzniku. Podujatia sa zúčastnili aj klienti denného stacionára pre seniorov, s ktorým klienti denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím taktiež úzko spolupracujú.

Podujatie otvorila pani riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb a zároveň privítala prítomných. Pán primátor vo svojom príhovore pripomenul dôležité momenty vzniku a fungovania denného stacionára. Pani prezidentka nitrianskej humanitnej spoločnosti Homo Nitriensis vyzdvihla dlhoročnú spoluprácu s denným stacionárom. Dámy z Homo Nitriensis na podujatí darovali klientom denných stacionárov na pamiatku krásne šálky s logom ich spoločnosti. Za rodičov klientov vystúpila zástupkyňa rodičov, ktorá vo svojom príhovore zhrnula desaťročné pôsobenie denného stacionára. Klienti spolu s rodičmi venovali prítomným hosťom krásne kytice, ktoré hosťom odovzdali klienti. Nasledoval program, ktorý s klientmi pripravili sociálne pracovníčky. V rámci programu odzneli piesne a básničky v podaní klientov, spolu s hrou na gitare a vystúpením nitrianskej heligónky, ktorá bola záverečným číslom programu. Nasledoval voľný program, počas ktorého mali klienti možnosť porozprávať sa s pozvanými hosťami a spoločne si zaspomínať na uplynulých desať rokov života denného stacionára.

Rozvíjame svoje zmysly

Dňa 31. júla 2017 sa v Správe zariadení sociálnych služieb uskutočnilo oficiálne otvorenie multisenzorickej miestnosti v priestoroch denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím. Multisenzorickú miestnosť bolo možné zriadiť vďaka podpore projektu ,,Rozvíjame svoje zmysly“, ktorý bol podporený v otvorenom grantovom kole Nitrianskou komunitnou nadáciou a Mestom Nitra.

Cieľom tohto projektu bolo vytvorenie relaxačnej a stimulujúcej multisenzorickej miestnosti v dennom stacionári, kde sa v špeciálne upravenom a obzvlášť príjemnom prostredí bude dať pracovať s klientmi v rámci podporného prístupu, ktorý zahŕňa podporu kognitívnych procesov, podporu vnímania a intenzívne prijímanie podnetov, zlepšenie koncentrácie, podporu sebarealizácie, celkové uvoľnenie a socializáciu a integráciu do sociálnych štruktúr. Prioritnými relaxačnými predmetmi zakúpenými v rámci projektu sú optické vlákna, space projektor, stimulujúce farebné lávové lampy, aroma difuzér, voňavé silice, inteligentná plastelína a v neposlednom rade zatemňovacie (tzv.blackout) rolety, vďaka ktorým je možné v miestnosti vytvoriť žiadané tmavé prostredie, v ktorom jednotlivé svetelné prvky vyniknú najlepšie. Vďaka spomenutému vybaveniu bude možné zahrnúť relaxačné a stimulujúce aktivity do bežného chodu denného stacionára, čím sa skvalitní poskytovanie sociálnej služby a zároveň bude pre klientov vytvorený priestor pre stimuláciu alebo relaxáciu najrôznejších oblastí vnímania, ktoré majú priaznivý vplyv na celkový zdravotný stav osôb so zdravotným postihnutím. Špeciálne upravené prostredie v multisenzorickej miestnosti s rôznymi svetelnými a zvukovými prvkami, vôňou a relaxačnou hudbou je taktiež ideálne pre aplikovanie metódy Snoezelen, v rámci ktorej sú zmyslové podnety sprostredkované bezprostredne, bez nutnosti intelektového chápania, čím sa táto metóda stáva aplikovateľnou a veľmi vhodnou aj pri osobách s ťažkou formou postihnutia alebo pri výrazných komunikačných deficitoch.

              

               

Relaxačnú miestnosť slávnostne otvorila pani riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb spolu so sociálnymi pracovníčkami, ktoré prítomných klientov oboznámili s použitím jednotlivých zakúpených prvkov a taktiež ich klientom predviedli. Oficiálneho otvorenia sa zúčastnili klienti denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím a taktiež klienti denného stacionára pre seniorov, pre ktorých je pobyt v multisenzorickej miestnosti taktiež veľmi vhodný. Pre hostí bolo pripravené občerstvenie, po ktorom sa s radosťou usadili na pripravené lôžka v multisenzorickej miestnosti, kde na nich čakala relaxácia so zapojením všetkých svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby.

Srdečne sa chceme poďakovať Nitrianskej komunitnej nadácií a Mestu Nitra, že spomedzi veľkého počtu projektov zapojených do otvoreného grantového kola ich oslovil práve ten náš a veríme, že vytvorená relaxačná miestnosť bude veľkým prínosom pre klientov denného stacionára v rámci skvalitnenia poskytovanej sociálnej služby a pravidelným pobytom v multisenzorickej miestnosti aj zlepšením celkového zdravotného stavu a psychickej pohody.

              

Poďakovanie by sme radi zakončili básňou, ktorú špeciálne pri príležitosti zriadenia multisenzorickej miestnosti napísala naša klientka Lenka Podhradská :

Správny čas

Priatelia, už nastal ten správny čas,
na meditáciu a na relax.
S radosťou vkročme do relaxačnej miestnosti,
zahoďme za hlavu všetky starosti.
Sadneme si do fotelky,
prídeme na iné myšlienky.
Môžeme aj oddychovať ak by sa nám chcelo,
aspoň sa uvoľní naša myseľ, ba aj telo.
Spev vtákov, šum vlniek,
je pre našu dušu liek.
Občas aj hovorené slovo počujeme,
s nadšením meditujeme.
Na plafóne svietia svetlá, je ich veľa,
nálada je veru skvelá.
Optické vlákna farbu menia,
radostne nám oči svietia.
Lávové a vonné lampičky,
zmocnia v nás pocit pohodičky.
Slov už bolo dosť,
ideme si vychutnať relaxačnú miestnosť.

Lenka Podhradská

              

                  

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie zo zdrojov Mesta Nitra.

Mgr. Zuzana Tóthová
Mgr. Michaela Manová

Týždeň slovenských knižníc 2.3.2016

V prvý marcový týždeň, sa klienti denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím počas týždňa slovenských knižníc predstavili s hudobno-poetickým pásmom:

Rozdávame radosť, šťastie, úsmev.

Počas celého dňa sa uskutočnila výstava netradičných záložiek do kníh.

Výstava

Výstava prác klientov denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím prebieha počas celého mesiaca marec v Krajskej knižnici Karola Kmeťka na ulici Fraňa Mojtu.

baner

Šiška party 2016

Tak, ako po iné roky, aj tento rok Denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím zorganizoval podujatie s názvom ,,Šiška párty“. Ako vypovedá už samotný názov, išlo o akciu, kde sa vo veľkom degustovalo 🙂 Ochutnávali sa rôzne domáce fašiangové špeciality – šišky, fánky, syrové koláče, liptovské koláče, štrúdle a tento rok aj novinka – Churros 🙂 Podujatia sa zúčastnili klienti Denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím spolu s ich rodičmi a taktiež klienti Denného stacionára pre seniorov. Okrem chutných sladkých dobrôt bola pripravená aj súťaž, ktorej výsledky zhodnotila porota nasledovne :

Najkrajšia domáca šiška/fánka : Peťko Foldeši
Najchutnejšia domáca šiška/fánka : Majko Šulka
Naj domáca špecialita : Lenka Podhradská
Naj sladká dobrota : sociálne pracovníčky Erika (s originálnymi Churros) & Zuzka (s tradičnými šiškami)

Šiška párty 2016 sa tento rok zorganizovala v priestoroch jedálne CpS na Baničovej ulici v Nitre, ktorá bola krásne farebne a tematicky vyzdobená a nakoľko na predchádzajúcej Black&white retro party zožal veľký úspech FOTO-KÚTIK, tak (v trochu pozmenenej podobe) sme ho do šiška párty zakomponovali opäť a klienti Denných stacionárov si mohli zvečniť pekné momenty v podobe vtipných fotiek z šiška-foto-kútika 🙂

Mgr. Zuzana Tóthová
Mgr. Erika Foltánová

1 2 3 4 5 6 7 7a 7b 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Fašiangová zábava 2016

Posledný januárový piatok sa v priestoroch Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre niesol v duchu fašiangovej zábavy. 29-teho januára 2016 sa uskutočnila fašiangová akcia pre klientov Denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím. Podujatie sa konalo v priestoroch jedálne CpS na Baničovej ulici v Nitre. Tohtoročná fašiangová zábava bola tematická a niesla sa v duchu ,,čierno-bielej retro party“, čomu zodpovedala výzdoba priestorov a taktiež dress-code, ktorý dodržali všetci návštevníci a treba povedať, že pri výbere oblečenia boli naozaj veľmi kreatívni J Podujatia sa zúčastnili aj klienti Denného stacionára pre seniorov a taktiež pre ľudí s autizmom, spolu s ich rodičmi. V rámci programu sa predstavil krásnou hrou na fujare pán Ján Bartolen a program doplnil aj náš klient Kristián Szórád, ktorý nám spolu s DJ-om – pánom Šimom – spríjemňoval večer svojim spevom a hrou na klávesoch až do večerných hodín. Novinkou bol tento rok aj FOTO-KÚTIK, kde si klienti mohli spraviť pekné fotky s rôznymi pripravenými rekvizitami a okrem tomboly nechýbala ani porota, ktorá vybrala víťazov siedmich kategórií nasledovne :

Najvtipnejší black&white outfit : Ľuboško Malina

Najkreatívnejší black&white outfit : Romanka Trizňová

Najkrajší black&white outfit : Veronika Tóthová

Najkrajšia black&white dáma : Lenka Podhradská

Najkrajší black&white pán : Jožko Zverina

Naj black&white rodič : pani Holecová

Naj black&white RETRO outfit : Paľko Virág

Čierno-biela retro party mala úspech a budeme na ňu ešte dlho spomínať 🙂

Mgr. Zuzana Tóthová

Mgr. Erika Foltánová

1 2 3 4 5 6 7_n 8_n 9_o 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28