Brainstorming

Leto sa pretavilo do jesene a ani sme sa nenazdali a pohľad z okna nám dáva jasne najavo, že jeseň je definitívne tu. Opadané lístie, farby, kratšie dni, vôňa ,,dymu“ vo vzduchu…Všimli ste si, ako sa vzduch vždy na jeseň zmení? Vždy pri zmene ročného obdobia v dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím s prijímateľmi sociálnej služby diskutujeme o tom, čo nás čaká v nasledujúcom ročnom období, ktoré zmeny sú najvýraznejšie, čo nás najviac ovplyvní, na čo sa tešíme, čomu by sme sa naopak radi vyhli a pod. Pre charakteristické črty jesene a diskusiu o nej sme si tentokrát zvolili metódu brainstormingu. Brainstorming ( z angl. brain = mozog, angl. storm = búrka) je kreatívna metóda riešenia problémov, ktorá je zameraná na generovanie čo najväčšieho počtu nápadov na určitú tému. Nosnou myšlienkou tejto metódy je predpoklad, že prijímatelia sociálnej služby pracujúci v skupine vymyslia na základe podnetov od ostatných viac dômyselných nápadov, než by ich generovali samostatne. Dôležitý je aj fakt, že je potrebné oddeľovať vymýšľanie nápadov od ich kritického posudzovania.

V praxi sme túto metódu v dennom stacionári používali tak, že prijímateľov sociálnej služby sme oboznámili s témou, o ktorej sme chceli diskutovať a následne mali všetci v skupine hovoriť nápady, ktoré im na túto tému (ako prvé) napadli. Všetky nápady sme zapisovali na tabuľu. Dôležité bolo prijímateľov sociálnej služby ubezpečiť, že žiaden z vygenerovaných nápadov sa v tejto fáze hodnotiť nebude – a že čím viac nápadov vymyslíme, tým lepšie. Spočiatku sa prijímatelia sociálnej služby trošku ostýchali a nápady sa generovali pomalšie. Avšak keď sa niekoľko prijímateľov sociálnej služby osmelilo a napísali svoje nápady na tabuľu, začali sa zapájať aj ostatní. Postupne sme prišli do bodu, kedy sa nápady nestíhali zapisovať a prijímatelia sociálnej služby sa predháňali v tom, kto povie viac nápadov. V tomto prípade pre nás bola dôležitá kvantita, nakoľko pri brainstormingu veríme v to, že kvantita produkuje kvalitu. Po tom, čo sme zapísali celú tabuľu a žiadne nové nápady nám už nenapadali, sme prešli k fáze hodnotenia napísaného – kolektívne sme začali hovoriť o tom, ktoré nápady sú naozaj príbuzné téme jesene a ktoré nie. Písanie nápadov plynule prešlo do diskusie a následne sme sa dohodli, že spoločne pripravíme jesenný plagát, ktorý nám aktuálne zdobí vchod do denného stacionára.

     

Brainstorming sa dá využiť či už pri skupinovej alebo individuálnej práci a medzi prijímateľmi sociálnej služby je obľúbený, nakoľko prijímatelia sociálnej služby môžu povedať k aktuálnej téme čokoľvek – ich slová nie sú hodnotené a navzájom sa inšpirujú. V závere činnosti sme sa spoločne zhodli na tom, že aj keď nám leto bude všetkým chýbať, tešíme sa aj na farebné jesenné dni, deky, sviečky, čaje, šarkanov a na kreatívnu tvorbu z (typicky) jesenného materiálu (gaštany, šišky, listy).

Mgr. Zuzana Tóthová – sociálna pracovníčka

Husľoví virtuózi na slnečnej terase

Hudba nás sprevádza po celý život — môžeme povedať, že je neoddeliteľnou súčasťou každého z nás. Je to umenie, ktoré má schopnosť liečiť. Nám svoje liečivé tóny v septembri ponúkli huslisti Duo Slavonic.
Dňa 13.9.2021 sa v Správe zariadení sociálnych služieb na Baničovej 12 uskutočnilo príjemné kultúrne posedenie. Svojou prítomnosťou nás poctili huslisti z občianskeho združenia Slavonic, ktoré sa snaží prinášať ľudom kultúru a umenie.

Prijímatelia sociálnej služby v dennom stacionári boli predpoludním pozvaní na slnečnú terasu, kde vedúca úseku sociálnych služieb Baničova a Olympia PhDr. Silvia Lužáková umelcov uvítala príhovorom. Krátko na to sa už terasou niesli krásne tóny vážnych, ale aj tradičných piesní. Husľoví virtuózi Andrej Baran a František Ferienčík prijímateľom sociálnych služieb a zamestnancom organizácie predstavili slovenskú, maďarskú či rumunskú ľudovú tvorbu.
Pre všetkých zúčastnených išlo o krásne prežité predpoludnie, prijímatelia sociálnej služby koncert ocenili aj nadšeným potleskom.
Už nemecký filozof, skladateľ a básnik Friedrich Nietzsche povedal, že „Bez hudby by bol život chybou“ — a s jeho tvrdením nemožno nesúhlasiť.

Pripravila: Mgr. Michaela Manová, sociálna pracovníčka

Plán aktivít do konca roka 2021 – denné stacionáre

Plán aktivít a činností na obdobie september – december 2021 pre denný stacionár pre osoby s postihnutím autistického spektra, denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím a denný stacionár pre seniorov.

Plán aktivít denné stacionáre 9 – 12/2021

Kúzlenie s farbami

V dennom stacionári sa radi venujeme kreatívnej činnosti, a preto sme sa rozhodli opäť vytvoriť niečo zaujímavé.
Počas leta sme si vyrobili papierové 3D kvietky, motýle a lode. Dnes nám spríjemňujú priestory stacionára.
Naposledy sme sa rozhodli spoločne vytvoriť plagát, ktorý bude vítať hostí pri vstupe do denného stacionára. Prijímatelia sociálnej služby vytvorili s pomocou rôznych farebných pomôcok kreatívny a nápaditý letiaci balón počas západu slnka. V tvorivej činnosti sa prijímateľom sociálnej služby veľmi darilo a mali radosť nielen zo samotnej prípravy, ale aj z hotového diela. Zároveň si počas tejto kreatívnej práce precvičili svoju fantáziu a taktiež jemnú motoriku. Aktivita sa prijímateľom sociálnej služby páčila a určite sa jej budeme opätovne venovať.

  

Veríme, že naše dielo vyčarí úsmev a navodí príjemný pocit každému návštevníkovi pri vstupe do denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Mgr. Michaela Manová, sociálna pracovníčka

Úspechy posledných dní

V dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím sme za posledné dni mali dôvod na radosť hneď dvakrát. Dvom našim prijímateľkám sociálnej služby sa podarili krásne úspechy. Prijímateľka sociálnej služby Lenka Podhradská, ktorú všetci poznáme ako básničkárku, sa zapojila do literárnej súťaže neziskovej organizácie Čakanka. Do súťaže sa zapojila s piatimi básničkami. Vyhodnotenie súťaže sa konalo 30. mája v Oponickom kaštieli a Lenka získala ocenenie ,,Cena galérie Čakanky Laca Zrubca“ v kategórií poézia za báseň ,,Rieka života“.

Námetom k napísaniu výhernej básne bol pre Lenku každodenný život okolo nás. Lenka má s písaním básní bohaté skúsenosti – prvú básničku napísala už v roku 1999. Lenka najradšej tvorí večer a v noci, kedy je ticho a kľud a Lenka sa môže nerušene venovať tvoreniu. Inšpirácie čerpá väčšinou z vlastných zážitkov a každodenných skúseností. Lenke už vyšlo päť básnických zbierok, v minulosti sme ju spoločne podporili na krste jej poslednej knižky. O druhý úspech, ktorý nás v dennom stacionári veľmi potešil, sa postarala prijímateľka sociálnej služby Romanka Trizňová, ktorú znovu všetci poznáme ako gymnastku.

 

Romanka sa venuje špeciálnej gymnastike už 18 rokov. Pravidelne sa zúčastňuje rôznych súťaží a jej snaženie prináša ovocie – doma má mnoho ocenení a v roku 2007 reprezentovala Slovensko na špeciálnych olympiádach v Číne. K jej oceneniam pribudla 28. júna ďalšia zlatá medaila, tentokrát z klubovej súťaže, ktorú organizovalo združenie Arabeska, ktorého je Romanka dlhé roky súčasťou. Romanka súťažila v disciplíne s kuželami (špeciálna gymnastika). Pohyb a tanec sú pre ňu veľmi dôležité a život bez nich si nevie predstaviť. Romanku pravidelne chodievame podporiť na rôzne súťaže a z úspechov našich prijímateliek sociálnej služby sa spoločne všetci nesmierne tešíme.

Mgr. Zuzana Tóthová

Letná sezóna zahájená

Slnko, teplo, dlhšie dni…toto všetko sú indície, ktoré nám dávajú jasne najavo, že leto je pomaly, ale iste tu. Aj keď oficiálne nás prvý letný deň stále len čaká, človek má posledné dni pocit, že leto skutočne začalo. V dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím s prijímateľmi sociálnej služby často diskutujeme o ročných obdobiach, o jednotlivých mesiacoch, ich špecifikách a podobne. Keď padne reč na najobľúbenejšie ročné obdobie, väčšinou sa všetci zhodneme, že je to práve leto. Prijímatelia sociálnej služby v dennom stacionári majú toto obdobie spojené s časom dovoleniek, výletov, kúpalísk. Počas letných mesiacov sa snažíme s prijímateľmi sociálnej služby tráviť čo najviac času v exteriéri – či už prechádzkami po okolí, návštevou mestského parku, obľúbenej zmrzliny, či len kochaním sa na krásne vysadený areál, ktorý obklopuje terasu nášho stacionára.

Vysadené stromy, kríky, kvety, bylinky…to všetko doslova zatieňuje okolité panelové domy a človek má pri pobyte na terase denného stacionára pocit, akoby sa ani nenachádzal v strede sídliska, ale skôr niekde v parku. S prijímateľmi sociálnej služby často diskutujeme o prírode, jej dôležitosti, o tom, ako ju čo najmenej ničiť, ako sa snažiť jej pomôcť a žiť s ňou v harmónií. Viacerí prijímatelia sociálnej služby pochádzajú z rodinného domu so záhradkou a tak starostlivosť o rastliny a rôzne plodiny je im prirodzene blízka.

     

Po minulé roky sme na terase denného stacionára pestovali rajčiny, rôzne bylinky a tento rok sme sa rozhodli skrášliť si terasu aj výsadbou kvetov a byliniek do kvetináčov. Voľba padla na aksamietnicu, ktorá má okrem krásnej farby potenciál odpudzovať bodavý hmyz (vzhľadom na svoju charakteristickú vôňu, z čoho vzniklo aj ľudové pomenovanie ,,Smraďoška“) a z byliniek sme zvolili šalviu a oregano. Prijímatelia sociálnej služby rastliny spoločne zasadili, poliali, vybrali im vhodné miesto a budú sa o ne počas ich rastu starať, čo priaznivo ovplyvňuje schopnosť byť zodpovedný.

Letnú sezónu sme už v dennom stacionári zahájili, už len dúfať v pekné leto 🙂

Mgr. Zuzana Tóthová

Deň detí

Mesiac jún je charakteristický tým, že hneď v prvý deň tohto mesiaca sa na Slovensku oslavuje Medzinárodný deň detí. Aj keď nám nie raz napadla myšlienka, či je vhodné tento deň sláviť – či sa nás ešte vôbec týka – s prijímateľmi sociálnej služby v dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím sme sa zhodli na tom, že každý z nás má v sebe kus dieťaťa, detskej duše, ktorá v nás zrejme ostane už navždy 🙂 Preto sme sa rozhodli, že Medzinárodný deň detí spoločne oslávime.

Najprv sme si zopakovali, ako je to s pôvodom tohto sviatku a s jeho slávením vo svete a potom mali prijímatelia sociálnej služby možnosť zapojiť sa do rôznych súťažných aktivít. Čo sa týka vzniku Medzinárodného dňa detí, tak myšlienka oslavy tohto sviatku vznikla na Svetovej konferencií pre blaho detí, ktorá sa konala vo Švajčiarsku v Ženeve v roku 1925. Na tejto konferencii sa zástupcovia jednotlivých krajín dohodli na schválení deklarácie, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a ďalšími otázkami týkajúcimi sa detí vo svete. Po konferencií zaviedli viaceré krajiny takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy, ktoré sa ich týkajú. Dátum, na ktorý tento deň pripadá, sa líši od krajiny ku krajine – u nás je to už spomenutý 1. jún, v Maďarsku je to napríklad posledná nedeľa v máji, v Japonsku je to 5. máj, v Mexiku 30. apríl, v Poľsku taktiež 1. jún a podobne. U nás sa tento sviatok oslavuje od roku 1950 zásluhou organizácií ako Medzinárodná federácia žien, Odborové združenie učiteľov a Svetová federácia demokratickej mládeže. Zaujímavosťou je ešte fakt, že organizácia UNESCO zvolila za Svetový deň detí a Deň svetového bratstva a porozumenia medzi deťmi 20. november.

Po spoločnej diskusii s prijímateľmi sociálnej služby o uvedených informáciách z histórie nasledovali súťažné aktivity – okrem iného sme lúštili tajničku, hádali logické úlohy a najviac sa všetkým páčila aktivita zameraná na to, ako dobre sa v dennom stacionári všetci navzájom poznáme – otázky a úlohy týkajúce sa našich záľub, koníčkov, povahových čŕt a podobne. Za snahu a zapojenie sa do aktivít čakala prijímateľov sociálnej služby sladká odmena, ktorej sa všetci potešili. Veríme, že takto strávený deň naplnil podstatu tohto sviatku – dať priestor a venovať pozornosť všetkým detským dušiam v nás a v našom okolí.

Mgr. Zuzana Tóthová