HALLOWEEN v dennom stacionári

Pri sviatku „Halloween“ sa často stretneme s názorom, že tento sviatok prišiel z Ameriky a že na Slovensku sa oslavovať „nemá“. Kto však určuje, čo je vhodné a čo nie? V dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím sa pri dileme, či nejaký sviatok oslavovať alebo nie, vždy spoločne s prijímateľmi sociálnej služby stretneme a prediskutujeme vhodnosť prípadne nevhodnosť takýchto osláv. Do konzultácií samozrejme zapojíme aj rodičov prijímateľov sociálnej služby a nakoľko denný stacionár tvoria zväčša mladí, aktívni ľudia, vždy sa potešia akémukoľvek dôvodu na párty či oslavu 🎃 Nebolo tomu inak ani tentokrát a tak sa plánovanie masiek a výzdoby mohlo začať. Priestory denného stacionára sme si spoločne s prijímateľmi sociálnej služby tematicky vyzdobili – nechýbali netopiere, strašidlá, vyrezané tekvice so sviečkami, sviečky a podobne.

 

Na tento deň sme si vypožičali projektor a plátno a pravá halloweenska atmosféra mohla začať. Na veľkom plátne sme premietali všetkým dobre známy a obľúbený film – „Rodina Adamsovcov“, taktiež sme si vypočuli rozprávanie na tému vzniku Halloweenu a pri rôznych halloweenskych pesničkách sme strávili dva krásne dni. Len tak pre zaujímavosť – vedeli ste, že halloween nevznikol v Amerike, ale že pochádza ešte z čias Keltov? Kelti verili, že počas tejto noci sa duše mŕtvych vracajú do sveta živých a treba ich obdarovať. Práve preto na kopcoch pálili ohne, aby mŕtvi vedeli, kam sa majú vrátiť, no oheň a jeho očistná sila zároveň chránili živých pred zlými démonmi a duchmi. Počas našich hallowenskych dní v dennom stacionári sa ešte aj občerstvenie nieslo v duchu strašidiel – penové oči, cukríkové zuby, halloweenske koláčiky. Jednou z naplánovaných aktivít bolo aj maľovanie na tvár, ktoré sa tešilo takej obľube, že keď už nebolo na tvári kam maľovať, prijímatelia sociálnej služby si vyhrnuli rukávy a maľovali sme aj na ruky – to, ako to dopadlo, je vidieť na priložených fotografiách.

Nechýbalo ani tematické fotenie – každý predsa chcel mať pamiatku v podobe fotky. Prijímatelia sociálnej služby boli z takto strávených dní nadšení a o Halloweene ešte dlho rozprávali. Pozvanie prijala aj naša pani vedúca, ktorá si kúsok z halloweenskej atmosféry prežila s nami. Po oslavách halloweenu sme si samozrejme porozprávali aj o Dušičkách a nezabudli sme ani na tradičnejšie zvyky. Opäť raz môžeme konštatovať, že tematické dni sa v dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím tešia veľkej obľube a už teraz sa tešíme na vianočné obdobie!

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka

JESEŇ

Letné obdobie skončilo a svet okolo nás začal hýriť farbami – hnedá, žltá, oranžová, červená, babie leto, vôňa dymu vo vzduchu, šuchotajúce lístie pod nohami…Jedno z najkrajších ročných období je tu. Jeseň. Jeseň ponúka obrovské množstvo možností – či už prechádzky na čerstvom vzduchu za účelom zberu rôznych plodov a ich následná úprava, napr. zber šípok, gaštanov, hríbov a pod., ale taktiež samotné prírodné materiály, ktorými nás zem v tomto ročnom období obdarúva, nám dávajú veľa možností – napríklad na výrobu rôznych jesenných dekorácií.

V dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím pravidelne obmieňame vizuálnu stránku nášho stacionára podľa aktuálneho ročného obdobia – tzn. ako prvé sme si vyrobili jesenný plagát, ktorý zdobí vchod do denného stacionára, samozrejme s jesennými farbami, lístím, sovami, dažďom. Nasledujúci deň sme si s prijímateľmi sociálnej služby naplánovali vychádzku do mestského parku. Park na Sihoti je v tomto období snáď najkrajší. Prechádzku sme si zvolili za účelom pohybu na čerstvom vzduchu, ale taktiež za účelom zberu prírodných materiálov, s ktorými sme následne v dennom stacionári pracovali. Jesenné dekorácie z prírodných materiálov sa u prijímateľov sociálnej služby tešia stále väčšej obľube.

Z prírodných materiálov prijímatelia sociálnej služby nazbierali hlavne krásne farebné listy a rôzne drevené halúzky. V parku sme taktiež popozerali zvieratká, z čoho mali prijímatelia sociálnej služby asi najväčšiu radosť. Pohyb na čerstvom vzduchu formou prechádzky a zbieranie jesenného lístia mali na prijímateľov sociálnej služby pozitívny vplyv – prechádzka je vhodnou alternatívou pohybu pre nás všetkých a prijímateľka sociálnej služby, ktorá používa invalidný vozík si znovu precvičila jemnú motoriku – úchopom nazbieraných listov a ich následným vložením do pripravenej nádoby. Počas prechádzky sme si porozprávali o jeseni – prijímatelia sociálnej služby hovorili o tom, ako toto ročné obdobie vnímajú oni, čo z jesenných darov prírody využívajú a pod. V jednej rodine sa varí šípkový džem, v ďalšej sú vášniví hubári, v inej sa zbierajú gaštany a doma sa robia poctivé gaštanové jazýčky. Na záver sme spoločne skonštatovali, že takto strávené poobedie sa nám všetkým veľmi páčilo a tešíme sa na ďalšie a zároveň sme sa dohodli na nasledujúcu jesennú aktivitu – vyrezávanie z tekvíc a tematický Halloween. O tom však viac nabudúce 😊

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka

Triedim, triediš, triedime

V dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím často v rámci skupinových diskusií a rozhovorov, prípadne prednášok, riešime rôzne dôležité témy nášho každodenného života a diania okolo nás. Jednou z takýchto tém je v uplynulých dňoch aj dôležitosť triedenia odpadu a negatívny dopad plastov na naše životné prostredie. Odpad sme sa už v minulosti v dennom stacionári snažili separovať, avšak až v uplynulých dňoch sa nám vďaka úspešnému projektu podarilo zabezpečiť potrebné nádoby na separovanie odpadu. Vieme však, čo do akej skupiny patrí?

Nádoba so žltou farbou, zelenou, modrou…ako sa v tom nestratiť a správne odpad vytriediť? Na uvedené otázky sme si v dennom stacionári spravili zaujímavú aktivitu – hravou a zábavnou formou sme sa snažili naučiť, čo do akej nádoby patrí, resp. nepatrí, ako by malo správne separovanie odpadu vyzerať a podobne. Najprv sme si o separovaní odpadu prečítali a následne sme prečítaný text analyzovali. Potom sme sa spoločne všetci rozdelili do družstiev. Práca v menších skupinách u prijímateľov sociálnej služby vzbudzuje zdravú súťaživosť, čo sa skutočne pri tejto aktivite prejavilo – bolo vidieť, že každé družstvo chce byť čo najrýchlejšie.

Úlohou bolo roztriediť do pripravených kôpok s označením – papier, plast/kov, sklo- kartičky s napísanými názvami rôznych druhov odpadu. Po vyhodnotení tejto aktivity nasledoval kvíz o uvedených témach a činnosť sme ukončili individuálnou formou práce s pracovnými listami, taktiež zameranými na triedenie odpadu. Prijímateľom sociálnej služby sa takáto aktivita páčila – bolo vidieť, že viacerí majú s triedením odpadu skúsenosti a taktiež sa viacerí radi podelili o to, ako to so separovaním odpadu v ich domácnosti prebieha. Pevne veríme, že triedením odpadu prispejeme aj my aspoň drobným krôčkom k eliminovaniu dopadov netriedeného odpadu na životné prostredie.

Dychové cvičenia a joga pre všetkých

V dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím nám už dávnejšie zo spolčeného diania a spoločných rozhovorov v stacionári vzišla myšlienka, že by sme (hlavne počas teplejších mesiacov) trávili radi viac času na čerstvom vzduchu a taktiež by sme sa spoločne chceli venovať nejakej pohybovej aktivite. Po dlhšom hľadaní vhodnej alternatívy sa nám naskytla možnosť skúsiť napísať projekt, ktorým by sme uvedené potreby vedeli naplniť. Výzvu vyhlásilo mesto Nitra a my sme boli radi, že môžeme zareagovať.

Spoločnými silami sme sa rozhodli napísať projekt „Dychové cvičenia a joga pre všetkých“ ktorého cieľom bolo vybudovanie vhodného priestoru na čerstvom vzduchu, kde budú môcť mladí ľudia so zdravotným postihnutím a seniori (aj v rámci medzigeneračnej spolupráce) tráviť čas – či už pasívnym alebo aktívnym oddychom. Areál Správy zariadení sociálnych služieb disponuje nádhernou terasou s množstvom zelene – chýbalo nám už len vhodné vybavenie a dobrý nápad, ako to všetko zosúladiť tak, aby to fungovalo 🙂 Nakoľko v dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím sa často rozprávame o tom, ako by sme sa chceli viac pohybovať, robiť niečo pre svoje telesné i duševné zdravie, tak voľba padla na jogu – spolu s dychovými cvičeniami na čerstvom vzduchu. Náš projekt bol úspešný a tak začalo obdobie plánovania, prieskumu trhu, nakupovania, organizovania. Zavŕšením našej spoločnej práce bolo podujatie, ktoré sme zorganizovali dňa 24.08.2022 s názvom „Dychové cvičenia a joga pre všetkých“.

Na tomto podujatí sme oficiálne predstavili náš novovybudovaný priestor, kde budú môcť prijímatelia sociálnej služby tráviť čas na čerstvom vzduchu, starajúc sa o svoje telesné i duševné zdravie formou odpočinku, relaxačných cvičení, dychových cvičení a jogy. K uvedenému účelu budú slúžiť závesné kreslá, tulivaky, slnečníky, rôzne senzorické pomôcky, relaxačné CD a podobne. Uvedené podujatie sme poňali ako deň, kedy oficiálne predstavíme nové vybavenie denného stacionára a taktiež ako deň, kedy sa zameriame na svoje zdravie – a to formou pohybu, zdravého občerstvenia a vzdelávacích aktivít zameraných na zdravý životný štýl.

V spolupráci s dobrovoľníkmi sa nám podarilo zorganizovať a prežiť krásnu hodinu jogy, pod vedením skúsenej lektorky, ktorá nás naučila základné cviky a pozície, ktoré budeme môcť v budúcnosti s prijímateľmi sociálnej služby v dennom stacionári praktizovať. Ďalší dobrovoľníci nám pomohli so vzdelávacími aktivitami – hravou a zábavnou formou sme si spoločne povedali o zásadách zdravej výživy, o dôležitosti pestrej stravy a o benefitoch konzumácie jednotlivých druhov ovocia a zeleniny. Na podujatí sme taktiež podávali zdravé ovocné a zeleninové smoothies. Na naše podujatie prijali pozvanie aj zástupcovia mesta Nitra – pani PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD a pani PhDr. Naďa Šimová, čo nás veľmi potešilo, nakoľko sme mohli aj osobne vyjadriť vďaku za to, že zástupcov mesta oslovil práve náš projekt a vďaka finančnej podpore sme mohli zorganizovať a stráviť pekný deň, ktorého spomienky v nás rezonujú dodnes.

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka

Vláčikom po Nitre

Dňa 04.08.2022 sa uskutočnil spoločný výlet turistickým vláčikom po Nitre. Prijímatelia sociálnej služby denného centra, denného stacionára pre seniorov a denného stacionára pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. na Baničovej 12 v Nitre, si spolu užili turistický vláčik, ktorý ich previezol po Nitre.

Vláčik prišiel pre prijímateľov sociálnej služby na Baničovu 12 v Nitre, spoločne sa usadili a mohli sa vydať na cestu za poznávaním našej krásnej Nitry. Vláčik ich previezol po známych uliciach ako je Hviezdoslavova ulica, Štúrova ulica a po Wilsonovom nábreží. Videli nový futbalový štadión, ale aj opravený a vynovený Biskupský hostinec. Vláčik ich previezol cez Nitriansky park, kde mali prijímatelia sociálnej služby možnosť vidieť ZOO kútik s lesnou zverou i gazdovský dvor s hospodárskymi zvieratami. Cesta za poznávaním histórie Nitry pokračovala na Nitriansky hrad. Kvôli rekonštrukcií cesty sa však dalo ísť len na Pribinovo námestie. Prijímatelia sociálnej služby mali možnosť vidieť sochu Corgoňa, ktorú vytvoril Vavrinec Dunajský v roku 1820. Prijímatelia sociálnej služby sa z výletu vracali za zvukov trúbiaceho turistického vláčika. Šoférovi pri zastavení zatlieskali a poďakovali. Prijímatelia sociálnej služby boli spokojní a mali radosť z nového zážitku.

Piknik na terase

Dňa 29.07.2022 sme zorganizovali piknik, ktorého sa zúčastnili prijímatelia sociálnej služby a personál denného stacionára pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Dopoludnie sme takto spoločne strávili na terase nášho denného stacionára pre osoby s poruchami autistického spektra. Spoločne sme sa zabavili tancovaním, počúvaním hudby a ďalšími zaujímavými aktivitami. Na piknik sme prichystali množstvo dobrôt, slaných, sladkých, melón a iné maškrty. Návšteva zo stacionára pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nás veľmi potešila a sme radi, že sme takto mohli spoločne posedieť v peknom a priateľskom prostredí.

Predstavili sme im aj našu komunitnú záhradu, ktorá zahŕňa už rozkvitnuté záhony, hojdacie kreslá, hojdačky a tulivaky. V záhonoch máme viacero odrôd chutných paradajok, bylinky, šalát, cibuľku, mätu a ďalšie dobroty. Naši prijímatelia sociálnej služby sa zapájajú do polievania a čistenia vyvýšených záhonov. Každý podľa svojej vôle a chuti sa môže zapojiť, priložiť ruku k dielu a realizovať sa.

Autor: Mgr. Branislav Artim (sociálny pracovník)
Denný stacionár pre osoby s poruchami autistického spektra

Naše úspechy

Denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím tvoria mladí, aktívni ľudia. Každý máme talent na niečo iné, každý vynikáme niečím, máme rôzne záľuby. Navzájom sa dobre poznáme a vieme, kto k čomu inklinuje. Spoločne si pomáhame aj počas bežných dní – napríklad zručnejší a mobilnejší prijímateľ sociálnej služby pomôže s kreslením menej zručnému prijímateľovi sociálnej služby, prijímatelia sociálnej služby si navzájom pomáhajú pri tréningu kognitívnych funkcií – jeden pomôže pri matematických zručnostiach, iní pri čítaní, ďalší pri logických hrách. Tolerancia, pomoc a vľúdnosť k ostatným – to sú piliere, na ktorých staviame a snažíme sa ich vniesť do našich všedných dní. Máme obrovskú radosť, keď vidíme a cítime, že prijímatelia sociálnej služby sa medzi sebou zo svojich úspechov tešia – či už ide o úspech pri schopnosti poskladať logickú skladačku zas o level ťažšiu alebo či ide o úspech väčší, ktorý má dosah na širšiu verejnosť – a presne takýmto úspechom by sme chceli náš dnešný článok venovať. Tri z našich prijímateliek sociálnej služby boli v uplynulých dňoch ocenené – síce v inej oblasti, avšak jedno majú spoločné – vytrvalosť, tvrdý tréning a vôľu posúvať sa vpred! Dňa 28.05.2022 sa v Ponitrianskom múzeu uskutočnilo vyhodnotenie ,,Literárnej ceny Čakanky“. Čakanka je nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na všeobecne prospešné služby , ktorých cieľom je tvorba, rozvoj, obnova i prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. Filozofia Čakanky sa nesie v duchu hesla, že ľudská bytosť by nebola celistvá bez harmónie ducha i tela, preto do náplne jej činnosti patrí aj vzdelávanie, výchova, rozvoj telesnej kultúry. Literárna cena Čakanky bola pôvodne regionálne zameraná súťaž, z ktorej sa rokmi stala súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou. Autori mohli posielať svoju tvorbu, z ktorej následne porota vyhodnotila najlepšie diela v rôznych kategóriách. Prijatých bolo 97 príspevkov od 89 autorov. Naša prijímateľka sociálnej služby Lenka Podhradská dostala ocenenie za optimistický pohľad na život a stelesnenie vytrvalosti s básňou ,,Áno či nie“.

A presne takéto slová našu Lenku vystihujú – optimizmus a vytrvalosť – nech už je svet a život okolo nás akýkoľvek, optimizmus a neúnavnú vytrvalosť Lenke nikto nevezme, z čoho sa nesmierne spolu s Lenkou tešíme a prajeme jej ešte veľa (nielen) básnických úspechov! ♥ Náš druhý úspech, ktorému by sme chceli tento článok venovať, sa týka našich prijímateliek sociálnej služby Romanky Trizňovej a Dominiky Radejovskej. Obe dievčatá sú známe tým, že sa dlhé roky venujú špeciálnej gymnastike, obe milujú tanec a pohyb a obe charakterizuje (taktiež ako Lenku) neúnavná vytrvalosť. Obe prijímateľky sociálnej služby sa venujú športu pod záštitou združenia Arabeska. Arabeska je slovenská spoločnosť pre rozvoj špeciálnej gymnastiky.

Dňa 17. júna 2022 sa v nitrianskej Synagóge po jubilejný tridsiatykrát udeľovali ceny pre najúspešnejších športovcov za rok 2021. Dominika aj Romanka dostali ocenenia v kategórií športovcov so zdravotným postihnutím v oblasti modernej gymnastiky. Ocenenia odovzdal pán primátor Marek Hattas. Z ich úspechov sa spoločne všetci v dennom stacionári veľmi tešíme! ♥

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka