Kolky s ŠK NSŠ SCORPIONI Nitra

Dňa 3.6.2019 sme sa zúčastnili podujatia, ktoré pre klientov denného stacionára každoročne organizuje ŠK NSŠ SCORPIONI Nitra. Podujatie sa nieslo v duchu priateľského stretnutia, na ktorom sa hrali kolky. Každý klient, ktorý sa podujatia zúčastnil, mal možnosť vyskúšať si obe kolkové dráhy, ktoré sa nachádzajú v areáli tenisových kurtov v Nitre. Klienti súťažili medzi sebou a v závere podujatia boli vyhlásení tí, ktorým sa podarilo nahrať najvyšší počet bodov. Pre všetkých zúčastnených boli pripravené balíčky s prekvapením. Klientov kolky veľmi bavili, členovia klubu Scorpions im v prípade potreby ochotne pomohli. Za takto pekne strávený deň im patrí veľká vďaka.

Výstavka spojená s vystúpením v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre

Klienti denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci dlhoročnej spolupráce s krajskou knižnicou zorganizovali pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc dňa 07.03.2019 výstavu prác klientov v priestoroch knižnice. Sociálne pracovníčky spolu s klientmi mali tak možnosť odprezentovať výrobky vyrobené klientmi denného stacionára, ktoré sa niesli v duchu prichádzajúcej jari – pestrofarebné záložky do kníh, farebné náhrdelníky, náramky a nechýbali ani kraslice a veľkonočné venčeky. Okrem výstavy sa v rámci tohto dňa konalo aj vystúpenie klientov, na ktoré nacvičili sociálne pracovníčky spolu s klientmi program. Na vystúpení sa spievalo, tancovalo, recitovalo a sociálne pracovníčky priniesli aj rôzne hudobné nástroje, na ktorých si klienti počas vystúpenia zahrali. Na toto vystúpenie boli pozvaní aj rodičia klientov a nálada sa niesla v takom dobrom duchu, že na záver vystúpenia sa zapojili aj samotní rodičia, ktorí nám zahrali na gitare a zaspievali. Okrem nacvičeného programu sociálne pracovníčky diskutovali s klientmi a ich rodičmi na tému aktuálneho obdobia – tradície a zvyky na fašiangy na Slovensku, popolcová streda, pôstne obdobie, prichádzajúce veľkonočné sviatky. Vystúpenie sa všetkým veľmi páčilo a odchádzali z tohto pekného dňa spokojní.

Fašiangová zábava v dennom stacionári

V piatok, dňa 22.02.2019 sa konala v priestoroch jedálne Správy zariadení sociálnych služieb fašiangová zábava. Témou bola tento rok párty v štýle Rock STAR. Klienti denných stacionárov, pre ktorých bolo podujatie zorganizované, poňali svoje kostýmy opäť vo veľkom štýle a tak sme mohli v piatok stretnúť rockerov a rockerky, ktorí mali svoje masky premyslené do najmenších detailov. Kreativita pri výbere masky sa vyplatila – sociálne pracovníčky zorganizovali súťaže o najlepšie a najoriginálnejšie masky. Keďže je obdobie fašiangov, klienti spolu so svojimi rodičmi napiekli na podujatie aj výborné šišky, fánky a ďalšie fašiangové dobroty, čo opäť neostalo bez odozvy – ďalšou súťažou bola súťaž o najlepšiu a najkrajšiu fašiangovú špecialitu. Už pri prvých tónoch rockových skladieb sa zaplnil parket a klienti mali možnosť zabaviť sa v štýle ozajstných rock-stars 🙂 DJ okrem výbornej rockovej muziky nevynechal ani ďalšie overené skladby, ktoré spolu s tematickou výzdobou a dobrou náladou zaručili nezabudnuteľný večer pre všetkých zúčastnených.

Denný stacionár oslávil 10. výročie

Štvrtok 20.9.2018 sa niesol v Správe zariadení sociálnych služieb vo sviatočnom duchu. Klienti denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím si pripomenuli 10. výročie založenia denného stacionára.

Slávnostné podujatie sa konalo v priestoroch jedálne SZSS na Baničovej ulici. Okrem klientov a ich rodinných príslušníkov sa podujatia zúčastnili aj pozvaní hostia – pán primátor Jozef Dvonč a dámy z nitrianskej humanitnej spoločnosti Homo Nitriensis, ktoré s denným stacionárom spolupracujú už od jeho vzniku. Podujatia sa zúčastnili aj klienti denného stacionára pre seniorov, s ktorým klienti denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím taktiež úzko spolupracujú.

Podujatie otvorila pani riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb a zároveň privítala prítomných. Pán primátor vo svojom príhovore pripomenul dôležité momenty vzniku a fungovania denného stacionára. Pani prezidentka nitrianskej humanitnej spoločnosti Homo Nitriensis vyzdvihla dlhoročnú spoluprácu s denným stacionárom. Dámy z Homo Nitriensis na podujatí darovali klientom denných stacionárov na pamiatku krásne šálky s logom ich spoločnosti. Za rodičov klientov vystúpila zástupkyňa rodičov, ktorá vo svojom príhovore zhrnula desaťročné pôsobenie denného stacionára. Klienti spolu s rodičmi venovali prítomným hosťom krásne kytice, ktoré hosťom odovzdali klienti. Nasledoval program, ktorý s klientmi pripravili sociálne pracovníčky. V rámci programu odzneli piesne a básničky v podaní klientov, spolu s hrou na gitare a vystúpením nitrianskej heligónky, ktorá bola záverečným číslom programu. Nasledoval voľný program, počas ktorého mali klienti možnosť porozprávať sa s pozvanými hosťami a spoločne si zaspomínať na uplynulých desať rokov života denného stacionára.

Rozvíjame svoje zmysly

Dňa 31. júla 2017 sa v Správe zariadení sociálnych služieb uskutočnilo oficiálne otvorenie multisenzorickej miestnosti v priestoroch denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím. Multisenzorickú miestnosť bolo možné zriadiť vďaka podpore projektu ,,Rozvíjame svoje zmysly“, ktorý bol podporený v otvorenom grantovom kole Nitrianskou komunitnou nadáciou a Mestom Nitra.

Cieľom tohto projektu bolo vytvorenie relaxačnej a stimulujúcej multisenzorickej miestnosti v dennom stacionári, kde sa v špeciálne upravenom a obzvlášť príjemnom prostredí bude dať pracovať s klientmi v rámci podporného prístupu, ktorý zahŕňa podporu kognitívnych procesov, podporu vnímania a intenzívne prijímanie podnetov, zlepšenie koncentrácie, podporu sebarealizácie, celkové uvoľnenie a socializáciu a integráciu do sociálnych štruktúr. Prioritnými relaxačnými predmetmi zakúpenými v rámci projektu sú optické vlákna, space projektor, stimulujúce farebné lávové lampy, aroma difuzér, voňavé silice, inteligentná plastelína a v neposlednom rade zatemňovacie (tzv.blackout) rolety, vďaka ktorým je možné v miestnosti vytvoriť žiadané tmavé prostredie, v ktorom jednotlivé svetelné prvky vyniknú najlepšie. Vďaka spomenutému vybaveniu bude možné zahrnúť relaxačné a stimulujúce aktivity do bežného chodu denného stacionára, čím sa skvalitní poskytovanie sociálnej služby a zároveň bude pre klientov vytvorený priestor pre stimuláciu alebo relaxáciu najrôznejších oblastí vnímania, ktoré majú priaznivý vplyv na celkový zdravotný stav osôb so zdravotným postihnutím. Špeciálne upravené prostredie v multisenzorickej miestnosti s rôznymi svetelnými a zvukovými prvkami, vôňou a relaxačnou hudbou je taktiež ideálne pre aplikovanie metódy Snoezelen, v rámci ktorej sú zmyslové podnety sprostredkované bezprostredne, bez nutnosti intelektového chápania, čím sa táto metóda stáva aplikovateľnou a veľmi vhodnou aj pri osobách s ťažkou formou postihnutia alebo pri výrazných komunikačných deficitoch.

              

               

Relaxačnú miestnosť slávnostne otvorila pani riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb spolu so sociálnymi pracovníčkami, ktoré prítomných klientov oboznámili s použitím jednotlivých zakúpených prvkov a taktiež ich klientom predviedli. Oficiálneho otvorenia sa zúčastnili klienti denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím a taktiež klienti denného stacionára pre seniorov, pre ktorých je pobyt v multisenzorickej miestnosti taktiež veľmi vhodný. Pre hostí bolo pripravené občerstvenie, po ktorom sa s radosťou usadili na pripravené lôžka v multisenzorickej miestnosti, kde na nich čakala relaxácia so zapojením všetkých svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby.

Srdečne sa chceme poďakovať Nitrianskej komunitnej nadácií a Mestu Nitra, že spomedzi veľkého počtu projektov zapojených do otvoreného grantového kola ich oslovil práve ten náš a veríme, že vytvorená relaxačná miestnosť bude veľkým prínosom pre klientov denného stacionára v rámci skvalitnenia poskytovanej sociálnej služby a pravidelným pobytom v multisenzorickej miestnosti aj zlepšením celkového zdravotného stavu a psychickej pohody.

              

Poďakovanie by sme radi zakončili básňou, ktorú špeciálne pri príležitosti zriadenia multisenzorickej miestnosti napísala naša klientka Lenka Podhradská :

Správny čas

Priatelia, už nastal ten správny čas,
na meditáciu a na relax.
S radosťou vkročme do relaxačnej miestnosti,
zahoďme za hlavu všetky starosti.
Sadneme si do fotelky,
prídeme na iné myšlienky.
Môžeme aj oddychovať ak by sa nám chcelo,
aspoň sa uvoľní naša myseľ, ba aj telo.
Spev vtákov, šum vlniek,
je pre našu dušu liek.
Občas aj hovorené slovo počujeme,
s nadšením meditujeme.
Na plafóne svietia svetlá, je ich veľa,
nálada je veru skvelá.
Optické vlákna farbu menia,
radostne nám oči svietia.
Lávové a vonné lampičky,
zmocnia v nás pocit pohodičky.
Slov už bolo dosť,
ideme si vychutnať relaxačnú miestnosť.

Lenka Podhradská

              

                  

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie zo zdrojov Mesta Nitra.

Mgr. Zuzana Tóthová
Mgr. Michaela Manová

Týždeň slovenských knižníc 2.3.2016

V prvý marcový týždeň, sa klienti denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím počas týždňa slovenských knižníc predstavili s hudobno-poetickým pásmom:

Rozdávame radosť, šťastie, úsmev.

Počas celého dňa sa uskutočnila výstava netradičných záložiek do kníh.

Výstava

Výstava prác klientov denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím prebieha počas celého mesiaca marec v Krajskej knižnici Karola Kmeťka na ulici Fraňa Mojtu.

baner

Šiška party 2016

Tak, ako po iné roky, aj tento rok Denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím zorganizoval podujatie s názvom ,,Šiška párty“. Ako vypovedá už samotný názov, išlo o akciu, kde sa vo veľkom degustovalo 🙂 Ochutnávali sa rôzne domáce fašiangové špeciality – šišky, fánky, syrové koláče, liptovské koláče, štrúdle a tento rok aj novinka – Churros 🙂 Podujatia sa zúčastnili klienti Denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím spolu s ich rodičmi a taktiež klienti Denného stacionára pre seniorov. Okrem chutných sladkých dobrôt bola pripravená aj súťaž, ktorej výsledky zhodnotila porota nasledovne :

Najkrajšia domáca šiška/fánka : Peťko Foldeši
Najchutnejšia domáca šiška/fánka : Majko Šulka
Naj domáca špecialita : Lenka Podhradská
Naj sladká dobrota : sociálne pracovníčky Erika (s originálnymi Churros) & Zuzka (s tradičnými šiškami)

Šiška párty 2016 sa tento rok zorganizovala v priestoroch jedálne CpS na Baničovej ulici v Nitre, ktorá bola krásne farebne a tematicky vyzdobená a nakoľko na predchádzajúcej Black&white retro party zožal veľký úspech FOTO-KÚTIK, tak (v trochu pozmenenej podobe) sme ho do šiška párty zakomponovali opäť a klienti Denných stacionárov si mohli zvečniť pekné momenty v podobe vtipných fotiek z šiška-foto-kútika 🙂

Mgr. Zuzana Tóthová
Mgr. Erika Foltánová

1 2 3 4 5 6 7 7a 7b 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19