Príprava na veľkonočné obdobie v dennom stacionári

Veľká noc patrí spolu s Vianocami k najkrajším sviatkom v roku. Okrem kresťanského charakteru tieto sviatky sprevádza množstvo zvykov a tradícií. Veľká noc je úzko spätá so sviatkami jari – príroda sa po zimnom spánku prebúdza k životu, všetko je akési jasnejšie, farebnejšie, krajšie. Aj keď – rovnako ako minulý rok – aj tento rok bude mať Veľká noc trochu inú podobu, na akú sme zvyknutí, vzhľadom na epidemiologicé opatrenia, napriek tomu sa na ňu všetci tešíme.

    

S prijímateľmi sociálnej služby v dennom stacionári sme si čakanie na tieto sviatky spríjemnili výrobou tematickej výzdoby – spoločne sme namaľovali niekoľko krásnych veľkonočných plagátov, ktoré zdobia priestory denného stacionára. Okrem plagátov nám v stacionári nemôžu chýbať ani veľkonočné kraslice, ktoré si každoročne sami zdobíme. S prijímateľmi sociálnej služby sme si taktiež zorganizovali menšiu prednášku o Veľkej noci, kde sme si pripomenuli, čo znamenajú jednotlivé sviatky Veľkej noci a s akými tradíciami sú späté. Prednáška plynule prešla do diskusie, v rámci ktorej sa prijímatelia sociálnej služby podelili o zaužívané zvyky v rámci tohto sviatočného obdobia v ich domácnostiach.

   

  

Prijímateľov sociálnej služby zaujímali aj tipy na rôzne veľkonočné pochúťky, nakoľko niektorí z nich poctivo dodržiavali pôstne obdobie pred Veľkou nocou, ktoré sa blíži ku koncu. Aj keď návštevu rodinných príbuzných a šibanie dievčat si ešte tento rok budeme musieť odpustiť, napriek tomu sa všetci v dennom stacionári tešíme na sviatky prežité v kruhu našich najbližších a – ako vždy optimisticky – veríme v lepšie zajtrajšky 🙂

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka

Vieš, kto si?

V dennom stacionári sa snažíme pre prijímateľov sociálnej služby vymyslieť harmonogram činností tak, aby ich činnosti bavili a zaujímali – v ideálnom prípade je aktivita zábavná, avšak vždy ňou sledujeme nejaký cieľ – napr. tréning pamäťových schopností, pozornosti, komunikačných zručností a pod. Jednou z takýchto aktivít je aj hra ,,Vieš, kto si?“, ktorú sme si zahrali v dennom stacionári. Spoluhráčovi sa na čelo nalepí lístok s menom známej osobnosti tak, aby dotyčný nevidel, čo mu na čelo lepíme. Jeho úlohou je následne pomocou vhodne položených otázok zistiť, o koho ide. Nakoľko sme túto aktivitu realizovali prvýkrát, rozhodli sme sa zúžiť výber známych osobností na slovenskú hudobnú scénu. Prijímatelia sociálnej služby v dennom stacionári slovenských interpretov celkom dobre poznajú – v dennom stacionári často počúvame hudbu, spievame a pod.

 

Pri hre sa najnáročnejšie javil fakt, že spoluhráči môžu odpovedať len slovíčkami ,,áno“ alebo ,,nie“ – ten, kto sa pýta, musí správne položiť otázku. Pri tejto aktivite si prijímatelia mali možnosť potrénovať kognitívne funkcie – myslenie, pozornosť, reč, pamäť. Pamäťové schopnosti sme si potrápili viacerí – kým sa jednotliví hráči vystriedali, chvíľu to trvalo, a tak bolo potrebné si informácie o tom, ,,kto sme“ poriadne zapamätať. Niektorí prijímatelia uhádli výsledok rýchlejšie, iní potrebovali pomoc, avšak všetci zúčastnení sa dopracovali k ,,správnemu“ výsledku. V závere sme si o jednotlivých interpretoch povedali viac – či už z ich hudobnej tvorby alebo „pikošky“ zo súkromného života a taktiež sme si vypočuli ich najznámejšie piesne. Aktivita sa prijímateľom páčila a chcú si ju zopakovať.

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka

Všetko o očkovaní proti Covid-19

Tento dokument s informáciami o očkovaní proti ochoreniu Covid-19 v ľahko čitateľnom formáte podľa metodiky Easy to read pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s o.z. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.

Očkovanie proti Covid-19 – ľahko čitateľný text

Marec v dennom stacionári

Marec mesiac knihy máme tu a my v dennom stacionári pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím (autizmus) milujeme knihy a všetko s nimi spojené. Už od prvého dňa v mesiaci vyrábame záložky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou čitateľského pôžitku. Prijímatelia a prijímateľky sociálnej služby majú kreatívne nápady, vďaka čomu je každá záložka originálna.

Okrem kreatívnej činnosti a výrobe záložiek vítame teplé lúče slnka a tešíme sa na príchod jari. Prijímateľov sociálnej služby vždy rozveselia prechádzky okolo denného stacionára, či aspoň krátke vyvetranie sa a nazbieranie slnečného vitamínu D na terase.

Pomaličky sa už aj chystáme na príchod Veľkej noci, ale nepredbiehajme ☺

O ďalších činnostiach a kreatívnych nápadoch v našom dennom stacionári Vás ešte budeme informovať.

Mgr. Branislav Artim, sociálny pracovník

Ako zdravšie žiť

Fašiangové obdobie skončilo, aktuálne prebieha obdobie pôstu. Prijímatelia sociálnej služby v dennom stacionári pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím tieto skutočnosti vnímajú a často hovoria o tom, ako sa snažia po fašiangoch zdravšie stravovať. Nakoľko diskusií na túto tému neustále pribúdalo, s prijímateľmi sociálnej služby sme sa dohodli, že si zorganizujeme prednášku o tom, ako zdravšie žiť – ako sa stravovať, ako do svojho života zaradiť cvičenie a podobne. Inšpiráciou k prednáške nám bol aj program ,,Fit 5“, ktorý sme spoznali pod záštitou organizácie Special Olympics Slovakia. Prednáška plynule prešla do diskusie a následne aj názorných ukážok pohybových cvičení. Podľa spomenutého programu ,,Fit 5“ by sme mali cvičiť 5x do týždňa, 5x do dňa jesť zdravé jedlo – ideálne aby obsahovalo ovocie a zeleninu a 5x za deň vypiť 0,5 l tekutín.

S prijímateľmi sociálnej služby sme sa následne rozprávali o tom, aké ovocie a zelenina je najvhodnejšie, aké vitamíny v ktorých druhoch nájdeme, aké tekutiny sú ideálne k pitiu počas dňa a podobne. Taktiež sme si spoločne zostavili vzorový jedálniček. Čo sa týka cvičenia, predstavili sme si jednotlivé druhy športov a cvikov, napr. cviky zamerané na výdrž, silové cvičenia, cviky zamerané na posilnenie rovnováhy tela, strečingové cvičenia a podobne. S názornými ukážkami nám pomohla prijímateľka sociálnej služby Romanka Trizňová, ktorá vďaka programu ..Fit 5“ prešla veľkou premenou, o tom ale viac v nasledujúcom článku.

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka

Pandémia – obdobie, kedy treba podať pomocnú ruku

Korona. Pandémia. Opatrenia. Slová, ktoré ovplyvňujú životy nás všetkých. Nevyhli sme sa tomu ani v dennom stacionári. V marci to bude už rok, odkedy sme prijali prvé preventívne opatrenia na zabránenie šírenia vírusu. V dennom stacionári pribudli zásobníky s dezinfekciou, piktogramy so základnými opatreniami, zásadu R-O-R už poznáme všetci. Slovo pozitívny dostalo v uplynulých mesiacoch celkom nový rozmer. Všetky tieto zmeny sa – prirodzene – premietli aj do našich bežných dní.

Prijímatelia sociálnej služby v dennom stacionári sa rýchlo naučili, ako dodržiavať všetky potrebné opatrenia, zvykli si, že momentálne je uprednostnená individuálna forma práce, že dodržiavame potrebné odstupy a podobne. Je to práve denný stacionár, ktorý v aktuálnej situácií často predstavuje jednu z mála možností, ako nestratiť kontakt s komunitou, ako tráviť čas plnohodnotne a venovať sa tomu, čo prijímateľov sociálnej služby baví. Pre nás – pracovníkov v pomáhajúcich profesiách – sú presne takéto momenty tie, kedy je vo zvýšenej miere dôležitá podpora z našej strany.

Prijímatelia sociálnej služby v dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím sú zväčša mladí, aktívni ľudia. Aktuálna situácia, kedy sú takmer všetky aktivity obmedzené a množstvo ľudí sa ocitá v domácej izolácií, je náročná. V dennom stacionári sa snažíme, za dodržania všetkých potrebných opatrení, pripravovať prijímateľom sociálnej služby denný harmonogram tak, aby sa cítili dobre, aby sa ich potreba plnohodnotného trávenia času v čo najvyššej možnej miere uspokojila.

Prijímatelia sociálnej služby, ktorí vzhľadom na svoj zdravotný stav ostávajú často v domácej izolácií, taktiež potrebujú podporu z našej strany – tu prichádzajú na rad technológie, ktoré využívame za uplynulý rok viac než kedykoľvek predtým. Formou videohovorov komunikujeme so všetkými, s ktorými sa nemôžeme stretnúť osobne. Takéto videohovory majú výborný efekt v zmysle predchádzania sociálnej izolácií a taktiež v tom, že mnohí z prijímateľov sa naučia, ako takéto videohovory spustiť, ktoré aplikácie použiť, ako ich ovládať a pod. Okrem takýchto ,,rozhovorov na diaľku“ využívame napríklad aj možnosť poslať prijímateľom sociálnej služby rôzne logické úlohy, hádanky, matematické príklady – formou e-mailu. Posielame im všetko to, čo by radi robili, keby sa s nimi fyzicky stretneme. Aj takouto formou sa snažíme prispieť k tomu, aby sme spoločnými silami zvládli náročnú situáciu, v ktorej sme sa všetci ocitli. Zatiaľ si prežité pekné spoločné chvíle pripomíname formou fotografií a videí (napríklad zo spoločenských podujatí, ktoré sme v dennom stacionári v minulosti organizovali) avšak pevne veríme, že s príchodom teplejších dní sa situácia upokojí a svitne nám na lepšie časy.

Mgr. Zuzana Tóthová, sociálna pracovníčka

Vianoce v dennom stacionári

Uplynulý rok 2020 bol v určitom slova zmysle „in“ pre každého z nás. Slovo „korona“ zmenilo životy nás všetkých. Osobné stretnutia nahradili videohovory, objatia vystriedali vrúcne pohľady, presvedčili sme sa, že oči sú naozaj „bránou do duše“, keďže z nich vieme vyčítať všetko, nakoľko úsmevy sú schované pod vrstvami rúška a podobne. Na stenách v dennom stacionári pribudli piktogramy, ako si správne umývať ruky, ako dodržiavať odstupy, skratku R-O-R sa naučili všetci klienti. Napriek sprísnenému dezinfekčnému režimu a prijatým opatreniam sme sa s klientmi dohodli, že sa pokúsime vytvoriť si vianočnú atmosféru aj za takýchto podmienok. Klienti sa tešili zo stavania a ozdobovania vianočného stromčeka – aktívne sa zapájali – od postavenia stromčeka až po zavesenie poslednej ozdoby.

V rádiu nám hrali vianočné piesne a spoločne s klientmi sme zdobili priestory denného stacionára – okrem vianočného stromčeka sme vyrábali aj rôzne vianočné ikebany zo živej čečiny. V jeden predvianočný deň nás všetkých prekvapilo množstvo darčekov, ktoré sa zjavilo pod stromčekom – nádherne sviatočne zabalené krabice ukrývajúce darčeky pre všetkých klientov. Projekt s príznačným názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ dojal a rozcítil všetkých v dennom stacionári.

Klienti otvárali darčeky s radosťou, zvedavosťou, očakávaním – čo asi tak nájdu vo vnútri. Darčeky ich nesmierne potešili, niektorým vyhŕkli aj slzy radosti, ako je vidieť na priložených fotografiách. Napriek aktuálne náročným časom mali klienti denných stacionárov obrovskú radosť vďaka tomuto projektu, pre niektorých bol dokonca darček pod záštitou projektu jediným darčekom, ktorý na Vianoce dostali.

V mene všetkých klientov zo srdca ďakujeme!