Vystúpenie študentov z Gymnázia Cyrila a Metoda v Nitre

V priestoroch Zariadenia pre seniorov na Jánskeho ul.7 v Nitre, sa dňa 19. decembra 2019 v čase adventu uskutočnilo vystúpenie študentov z Gymnázia Cyrila a Metoda. Program pozostával z tanečnej choreografie a vianočných melódií s doprovodom harmoniky. So študentmi si zaspievali a zatancovali aj naši klienti. Akcia mala veľkých úspech a k príjemnej atmosfére prispelo aj rozdávanie vianočného pečiva, ktoré ponúkli študenti našim seniorom.

Veríme, že podobná akcia sa zopakuje aj v budúcnosti.

Mgr. Alena Banásová

Posedenie pri vianočnej kapustnici

Dňa 17. decembra 2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov na Jánskeho ul. 7 v Nitre, uskutočnilo posedenie obyvateľov pri vianočnej kapustnici. Posedenie bolo spríjemnené vystúpením Folklórneho súboru Borinka z Nitry, ktorý si pripravil pre našich obyvateľov kultúrny program, mapujúci vianočné zvyky a tradície nitrianskeho regiónu. Po vystúpení sa ujala slova predsedníčka výboru obyvateľov pani Milota Ďurečková. Privítala zastupujúcu pani riaditeľku a prítomných obyvateľov. Poďakovala za celoročnú snahu a úsilie vedeniu zariadenia a zamestnancom, zároveň im zaželala príjemné vianočné sviatky. Po nej sa obyvateľom prihovorila zastupujúca pani riaditeľka PhDr. Naďa Šimová. Zhodnotila celoročnú prácu, ktorá sa odviedla v zariadení a oboznámila prítomných s úlohami, ktoré nás čakajú v budúcnosti. Nakoniec popriala všetkým pekné a pokojné Vianoce a veľa optimizmu do nového roka.

Po oficiálnej časti nasledovalo podávanie kapustnice a príjemnú atmosféru adventu obohatili aj vianočné melódie.

Mgr. Alena Banásová

Vystúpenie detí zo súkromnej umeleckej školy Art Pegas v Nitre

Dňa 27.11.2019 sa priestoroch Zariadenia pre seniorov na Jánskeho ul. 7, uskutočnilo vystúpenie detí zo súkromnej umeleckej školy Art Pegas v Nitre. Pre našich obyvateľov si pripravili pestrý kultúrny program, ktorý pozostával z tanečnej choreografie na známe muzikály a z folklórneho pásma. Svoje umenie predviedli aj žiaci hudobného odboru hrou na gitary. Veľmi pôsobivé bolo vystúpenie jednej študentky hrou na keyboarde pod vedením svojej pedagogičky. Študenti svojím vystúpením vytvorili veľmi príjemnú atmosféru, ktorú naši klienti ocenili potleskom.

Veríme, že podobné podujatie sa uskutoční aj v budúcnosti.

Mgr. Alena Banásová

Muzikoterapia v Krajskej knižnici Karola Kmeťka

Dňa 11.11.2019 sa klienti denného stacionára zúčastnili muzikoterapie v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre. Denný stacionár dlhodobo spolupracuje s krajskou knižnicou a výsledkom úspešnej spolupráce sú pravidelne sa organizujúce stretnutia, v rámci ktorých si pracovníci knižnice vždy pripravia program na určitú tému – napr. konkrétneho interpreta. V tomto prípade sa stretnutie – muzikoterapia – niesla v duchu piesní skupiny Tublatanka a Metalinda. Okrem najznámejších piesní mali možnosť klienti vypočuť si aj informácie o vzniku kapiel, o ich členoch a podobne. Klienti majú počas muzikoterapie možnosť si zaspievať, zatancovať si, alebo len zavrieť oči a nechať sa unášať tónmi hudby.

Muzikoterapia sa klientom vždy veľmi páči a odchádzajú z nej s úsmevom na perách – nebolo tomu inak ani v tento deň, za čo kolektívu knižnice veľmi ďakujeme.

Vystúpenie detí z MŠ Terézie Vansovej

Dňa 30.10.2019 sa v Zariadení pre seniorov na Jánskeho ul. v Nitre, uskutočnilo vystúpenie detí z materskej školy Terézie Vansovej, pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším.

Deti si pod vedením svojich pedagógov pripravili milý kultúrny program, ktorý pozostával z piesní a tancov. Ich vystúpenie bolo veľmi bezprostredné a našim seniorom sa veľmi páčilo.

Na záver deti rozdali starkým darčeky a rozlúčili sa s nimi.

Veríme, že podobné podujatie sa uskutoční aj v budúcnosti.

Mgr. Alena Banásová

Vystúpenie speváckej skupiny Vrábľanka

Dňa 6.11.2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov na Jánskeho ulici v Nitre, uskutočnilo vystúpenie speváckej skupiny Vrábľanka z Vrábeľ. Členovia speváckej skupiny v regionálnych krojoch zahrali a zaspievali známe aj menej známe ľudové piesne. Počas vystúpenia si mnohí z klientov aj zatancovali a zaspievali. Akcia sa tešila veľkému záujmu zo strany našich seniorov, čo potvrdil aj veľký potlesk.

Veríme, že pri podobnej akcii sa stretneme aj v budúcnosti.

Mgr. Alena Banásová

Vystúpenie detí zo Spojenej školy internátnej v Nitre

Pri príležitosti Októbra, mesiaca úcty k starším, sa dňa 23.10.2019 v priestoroch Átria – Zariadenia pre seniorov na Zobore, uskutočnilo vystúpenie detí zo Spojenej internátnej školy v Nitre. Pre našich obyvateľov si pripravili pekný kultúrny program, ktorý pozostával zo spevu, tanca a gymnastických prvkov. Všetci sledovali program s veľkým záujmom, o čom svedčil aj potlesk, ktorým odmenili účinkujúcich.

K príjemnej atmosfére prispelo aj spoločné fotenie detí a našich seniorov.

Mgr. Alena Banásová