Vystúpenie študentov z Gymnázia Cyrila a Metoda v Nitre

V priestoroch Zariadenia pre seniorov na Jánskeho ul.7 v Nitre, sa dňa 19. decembra 2019 v čase adventu uskutočnilo vystúpenie študentov z Gymnázia Cyrila a Metoda. Program pozostával z tanečnej choreografie a vianočných melódií s doprovodom harmoniky. So študentmi si zaspievali a zatancovali aj naši klienti. Akcia mala veľkých úspech a k príjemnej atmosfére prispelo aj rozdávanie vianočného pečiva, ktoré ponúkli študenti našim seniorom.

Veríme, že podobná akcia sa zopakuje aj v budúcnosti.

Mgr. Alena Banásová