Zariadenie pre seniorov

Kontakt

Ako vybaviť

Poskytované služby

Legislatíva

Cenník

Evidencia žiadateľov

Fotogaléria

Jedálny lístok

. !!!
V súvislosti s rozšírením Koronavírusu na Slovensko prijalo mesto Nitra nasledovné opatrenia, ktoré sa vzťahujú aj na činnosť SZSS:

Pokyny k návštevám v ZpS a ZOS Zobor od 31.5.2020

V prípade, že majú rodinní príslušníci záujem o odovzdanie vecí seniorom v ZpS a ZOS na Janského ulici, je tak možné urobiť IBA bez kontaktu so seniormi. Prinesené veci môžete odovzdať na recepcii, tieto veci budú následne umiestnené do karanténnej miestnosti, kde budú vydezinfikované, prípadne ožiarené germicidným žiaričom a až potom budú odovzdané príslušným seniorom.
Za rešpektovanie a pochopenie súčasnej situácie vopred ďakujeme.
!!!

Zariadenie pre seniorov je zariadenie s celoročnou prevádzkou poskytujúce sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej osoby. Jej stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby je daný právoplatným rozhodnutím o odkázanosti, ktoré vydáva príslušná obec/mesto podľa miesta trvalého bydliska.

ZpS sa nachádza v mestskej časti Zobor v novo zrekonštruovaných priestoroch, ktorých súčasťou je rozsiahly park s oddychovými zónami.

Zariadenie má kapacitu 103 lôžok. Ubytovanie v zariadení sa poskytuje v jedno a dvojlôžkových izbách, z ktorých je veľká časť vybavená balkónom.