Klientský vianočný večierok 2014

Dňa 12. decembra 2014 sa pre klientov nášho zariadenia konal vianočný večierok, na ktorom sa podávala vianočná kapustnicay. Pani riaditeľka PhDr. Viera Škablová predniesla slávnostný príhovor a obdarovala všetkých klientov sladkým balíčkom. Klienti tancovali a zabávali sa za sprievodu hudby Heligónkarov.

 

IMG_3127 IMG_3133 IMG_3137 IMG_3146 IMG_3187 IMG_3182 IMG_3152 IMG_3143

IMG_3179 IMG_3148 IMG_3177 IMG_3150 IMG_3152 IMG_3166 IMG_3189

Mikulášske posedenie

Dňa 4. decembra 2014 sa v našom zariadení konalo Mikulášske posedenie, na ktoré zavítal pán Danko s manželkou, ktorí sa prišli s našimi klientami podeliť o ďalšie zaujímavé informácie o slovenských vianočných tradíciách. O hudobný doprovod sa opäť postaral harmonikár pán Humpolec.

 

Významným hosťom boli členky Jednoty dôchodcov na Slovensku, ktoré sa venujú ručným prácam. Dušou a srdcom krúžku ručných práca je pani Woltemarová, ktorá ho vedie už 30 rokov. Členky jednoty dôchodcov priniesli pre našich klientov prekrásny dar, ktorým je sada prekrásnych ručne vyrobených vianočných ozdôb na stromček. Aj touto cestov by sme sa im chceli poďakovať za tento nádherný dar pre našich klientov.

 

IMG_3100 IMG_3076 IMG_3077 IMG_3078 IMG_3081 IMG_3085

IMG_3093 IMG_3097 IMG_3103 IMG_3121

Deň matiek 2014

Pri príležitosti oslavy Dňa matiek sme do nášho zariadenia pozvali deti zo Spojenej školy internátnej pre ťažko zdravotne postihnutých v Nitre. Žiaci si pre našich klientov pripravili bohatý program, ktorý pozostával z hudobných a tanečných vystúpení a hranej scénky. Deti si pre našich klientov pripravili aj prekvapenie vo forme ručne vyrobených kvietkov, ktorými ich obdarovali.

 

IMG_2938 IMG_2940 IMG_2948 IMG_2951 IMG_2954 IMG_2957 IMG_2961 IMG_2963

Veľká noc 2014

Aj tento rok nás pred Veľkou nocou navštívili manželia Dankoví, ktorí klientom porozprávali o veľkonočných zvykoch a tradíciách. Pripravili si aj zaujímavú prezentáciu rôznych techník zdobenia veľkonočných kraslíc. Nechýbali veselé piesne a básne z tvorby pani Márie Dankovej.

 

IMG_2806 IMG_2817

 

16. apríla 2014 sa v našom zariadení konali pre klientov veľkonočné vystúpenia, s ktorými sa prišli predstaviť klienti Denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím, žiaci Spojenej školy internátnej pre zdravotne ťažko postihnutých a členovia dobrovoľníckeho združenia YMCA (Young Man Christian Association). Dobrovoľníci z Bulharska potešili našich klientov skvelou rozprávkovou pantomímou o Pinocchiovi, ktorú pozná azda každý. Naši klienti spoločne s klientmi Denného stacionára zdobili veľkonočné kraslice a maľovali obrázky s veľkonočnou tématikou.

 

IMG_2846 IMG_2857 IMG_2858 IMG_2863 IMG_2871 IMG_2876 IMG_2902 IMG_2912 IMG_2913 IMG_2914

 

Návšteva Ponitrianskeho múzea

Týždeň pred Veľkou nocou sme sa s našimi seniormi vybrali pozrieť si výstavu dobových pamiatok a zvierat v Ponitrianskom múzeu. Zúčastnili sme sa aj veľkonočnej tvorivej dielne, ktorú v tomto období múzeum organizuje pre deti i seniorov. Naši klienti mali možnosť vyrobiť si zaujímavé veľkonočné dekorácie.

 

IMG_2822 IMG_2825 IMG_2827 IMG_2829 IMG_2832 IMG_2833

Návšteva detí zo SŠ internátnej pre zdravotne ťažko postihnutých

Roztancovať a rozospievať našich klientov prišla vo februári pätica mladých ľudí zo Spojenej školy internátnej pre zdravotne ťažko postihnutých, ktorí predviedli skvelý divadelný a tanečný program, ktorý si nacvičili za pomoci ich pani učiteľky PaedDr. Aleny Čepelákovej. Svojou radosťou a láskou k životu, ktorú si dokázali zachovať i napriek ťažkým životným okolnostiam tak vniesli nádej na lepší život aj do sŕdc našich seniorov.

 

IMG_2624 IMG_2627 IMG_2652 IMG_2653 IMG_2654 IMG_2656 IMG_2660