Veľká noc 2014

Aj tento rok nás pred Veľkou nocou navštívili manželia Dankoví, ktorí klientom porozprávali o veľkonočných zvykoch a tradíciách. Pripravili si aj zaujímavú prezentáciu rôznych techník zdobenia veľkonočných kraslíc. Nechýbali veselé piesne a básne z tvorby pani Márie Dankovej.

 

IMG_2806 IMG_2817

 

16. apríla 2014 sa v našom zariadení konali pre klientov veľkonočné vystúpenia, s ktorými sa prišli predstaviť klienti Denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím, žiaci Spojenej školy internátnej pre zdravotne ťažko postihnutých a členovia dobrovoľníckeho združenia YMCA (Young Man Christian Association). Dobrovoľníci z Bulharska potešili našich klientov skvelou rozprávkovou pantomímou o Pinocchiovi, ktorú pozná azda každý. Naši klienti spoločne s klientmi Denného stacionára zdobili veľkonočné kraslice a maľovali obrázky s veľkonočnou tématikou.

 

IMG_2846 IMG_2857 IMG_2858 IMG_2863 IMG_2871 IMG_2876 IMG_2902 IMG_2912 IMG_2913 IMG_2914