Zverejňovanie

Cenník za poskytovanie sociálnych služieb

http://szss-nitra.sk/cennik

Dokumenty 

http://szss-nitra.sk/organizacny_poriadok – Organizačný poriadok
http://szss-nitra.sk/pracovny_poriadok – Pracovný poriadok
http://szss-nitra.sk/kolektívna_zmluva – Kolektívna zmluva

Zverejňovanie faktúr

Faktúry povinne zverejňované podľa zákona č. 211/2000 Z.z. sú centrálne zverejňované na webovej stránke Mesta Nitra.

Faktúry mestskej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb nájdete na nasledovnom odkaze: https://www.nitra.sk/register/zoznam/faktury

Zverejňovanie objednávok

Objednávky povinne zverejňované podľa zákona č. 211/2000 Z.z. sú centrálne zverejňované na webovej stránke Mesta Nitra.

Objednávky mestskej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb nájdete na nasledovnom odkaze: https://www.nitra.sk/register/zoznam/objednavky

Zverejňovanie zmlúv

Zmluvy povinne zverejňované podľa zákona č. 211/2000 Z.z. sú centrálne zverejňované na webovej stránke Mesta Nitra.

Zmluvy mestskej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb nájdete na nasledovnom odkaze: https://www.nitra.sk/register/zoznam/zmluvy

Verejné obstarávanie

http://szss-nitra.sk/verejné_obstarávanie

ARCHÍV

http://szss-nitra.sk/ARCHIV