Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva na rok 2023 – zverejnené 30. júna 2023

Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve na rok 2023 – zverejnené 7. decembra 2023

Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve na rok 2023 – zverejnené 18. decembra 2023

Dodatok č. 3 ku kolektívnej zmluve na rok 2023 – zverejnené 28. júna 2024

Kolektívna zmluva na rok 2019 – zverejnené 30. januára 2019

Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve – zverejnené 26. júna 2019

Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve – zverejnené 9. augusta 2021

Dodatok č. 3 ku kolektívnej zmluve – zverejnené 14. januára 2022

Dodatok č. 4 ku kolektívnej zmluve – zverejnené 9. augusta 2022

Kolektívna zmluva na rok 2018 – zverejnené 20. decembra 2017

Dodatok ku kolektívnej zmluve – zverejnené 30. apríla 2018