Dobrá prax – prepravná služba

Komfortnejšia a príjemnejšia preprava

Pomáhame prekonávať vzdialenosti

. Komfortnejšia a príjemnejšia preprava

Prepravnou službou pomáhame osobám, ktorým zdravotné znevýhodnenie neumožňuje prepravovať sa bežne dostupnou dopravou, či už k lekárovi alebo za záujmovými činnosťami.

Vďaka projektu „Komfortnejšia a operatívnejšia preprava imobilných prijímateľov sociálnych služieb“ sa nám podarilo s finančnou podporou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu zakúpiť vozidlo, ktoré je zabezpečené hydraulickou zdvíhacou plošinou a dokáže previezť 2 invalidné vozíky súčasne.

Aj v tejto oblasti chceme byť inovatívni a chceme zabezpečiť komfortnejšiu a bezpečnejšiu prepravu, aby sme aspoň našim malým dielom uľahčili život ľuďom, ktorí sa stretávajú s bariérami bežného života.

Mgr. Michaela Turányiová, referent domácej opatrovateľskej služby