Víta Vás Správa zariadení sociálnych služieb

! NÁVŠTEVY !

Podmienky návštev v ZpS a ZOS Zobor od 24.11.2021

! OZNAM STRAVOVANIE !

Oznamujeme poberateľom SS stravovanie Baničova a Olympia, že od 24.05.2021 bude možné stravovanie priamo v jedálni.

! VAKCINÁCIA !

Dňa 18.2.2021 prebehla vakcinácia prijímateľov sociálnych služieb v ZpS a ZOS a zamestnancov SZSS druhou dávkou vakcíny.

Dňa 20.1.2021 prebehla vakcinácia prijímateľov sociálnych služieb v ZpS a ZOS a zamestnancov SZSS. Viac v článku: http://szss-nitra.sk/vakcinacia

! TESTOVANIE !

Dňa 9.4.2021 prebehlo opätovné testovanie prijímateľov sociálnych služieb v ZpS a ZOS a zamestnancov. Všetci mali negatívny výsledok testu.

!!!  POZOR  !!!

Nové opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19:

Úplný zákaz návštev v ZpS a ZOS Zobor!

Zákaz návštev v ZpS a ZOS od 9.10.2020 do odvolania

!!!

Krízový plán pri výskyte Covid – 19, resp. iných prenosných ochorení

!!!

Nové opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19:

Návštevy v Zariadení pre seniorov Zobor vo vonkajších priestoroch v obmedzenom režime za dodržiavania prísnych opatrení:

Návštevy v ZpS a ZOS v obmedzenom režime od 1.10.2020

Návštevy v ZpS a ZOS v obmedzenom režime od 21.9.2020

Zákaz návštev v Zariadení pre seniorov Zobor:

Zákaz návštev v ZpS a ZOS Zobor od 12.9.2020

Návštevy v Zariadení pre seniorov Zobor v obmedzenom režime:

Pokyny k návštevám v ZpS a ZOS Zobor od 24.8.2020

Pokyny k návštevám v ZpS a ZOS Zobor od 24.7.2020

!!!

!!! UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ !!!
V súvislosti s priaznivou situáciou sa uvoľňujú nasledovné opatrenia:

Návštevy v Zariadení pre seniorov Zobor v súlade s týmito opatreniami:

Pokyny k návštevám v ZpS a ZOS Zobor od 8.6.2020

Vychádzky v Zariadení pre seniorov Zobor v súlade s týmito opatreniami:

Pokyny k vychádzkam v ZpS a ZOS Zobor od 15.6.2020

Denné stacionáre sú otvorené:

Otvorenie denných stacionárov od 10.6.2020

Stravovanie v jedálňach:

Pokyny k stravovaniu v jedálňach od 8.6.2020

Denné centrá:

Pokyny k prevádzke denných centier od 1.7.2020

!!!

!!! POZOR !!!
Upozornenie pre zamestnancov aj prijímateľov služieb v súvislosti s ochorením COVID-19:

  http://szss-nitra.sk/Usmernenie-COVID-19.pdf

 http://szss-nitra.sk/Usmernenie-COVID-19.docx

Záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s COVID-19:

https://www.employment.gov.sk/mz-sr-mpsvr-sr-socialne-sluzby.pdf

!!!

! OZNAM PRE ZAMESTNANCOV !

Oznamujeme zamestnancom, že sú povinní oznamovať zamestnávateľovi neprítomnosť na pracovisku z dôvodu:

 • dočasnej pracovnej neschopnosti
 • dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu karantény v súvislosti s koronavírusom
 • ošetrovania člena rodiny
 • ošetrovania člena rodiny z dôvodu karantény v súvislosti s koronavírusom

Uvedené skutočnosti  môžu zamestnanci nahlásiť e-mailom na adrese:
personalszss-nitra.sk alebo telefonicky na čísle: 037/692 55 20.

!!!

———————————————————————————————-

Správa zariadení sociálnych služieb je príspevkovou organizáciou Mesta Nitry, zriadenou v roku 2005. Správa zariadení sociálnych služieb je verejným poskytovateľom sociálnych služieb.

Poskytujeme sociálnu službu:

 • v dennom stacionári pre seniorov, Baničova 12, Nitra;
 • v dennom stacionári pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, Baničova 12, Nitra;
 • v dennom stacionári pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (autizmus), Baničova 14, Nitra;
 • v zariadení pre seniorov, Janského 7, Nitra;
 • v zariadení opatrovateľskej služby, Janského 7, Nitra.
 • domácu opatrovateľskú službu;
 • prepravnú službu;
 • požičiavanie pomôcok;
 • sociálnu službu v jedálni (aj formou rozvozu obedov do domácnosti);
 • denné centrum Baničova 12, Nitra; Olympia, Tr. A. Hlinku 57, Nitra.