Víta Vás Správa zariadení sociálnych služieb

Správa zariadení sociálnych služieb je príspevkovou organizáciou Mesta Nitry, zriadenou v roku 2005. Správa zariadení sociálnych služieb je verejným poskytovateľom sociálnych služieb.

Terénnou formou sú poskytované sociálne služby:

  • domáca opatrovateľská služba;
  • prepravná služba;
  • požičiavanie pomôcok;
  • sociálna služba v jedálni;

poskytujeme i sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb:

  • v dennom stacionári pre seniorov, Baničova 12, Nitra; Jánskeho 7, Nitra;
  • v dennom stacionári pre autistov, Baničova 12, Nitra;
  • v dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím, Baničova 12, Nitra;
  • v zariadení pre seniorov, Jánskeho 7, Nitra;
  • a v zariadení opatrovateľskej služby, Jánskeho 7, Nitra.

Významnou súčasťou širokej škály sociálnych služieb sú aj denné centrá, v minulosti známe ako kluby dôchodcov, ktoré významnou mierou prispievajú k aktivizácii života seniorov.