Víta Vás Správa zariadení sociálnych služieb

! NÁVŠTEVY !

Aktuálne platné opatrenia a obmedzenia ohľadom návštev prijímateľov sociálnych služieb v ZpS a ZOS Zobor:

Opatrenia v ZpS a ZOS Zobor platné od 21.10.2022

!!!

! VAKCINÁCIA !

Dňa 24.11.2021 prebehla vakcinácia prijímateľov sociálnych služieb v ZpS a ZOS a zamestnancov SZSS treťou dávkou vakcíny. Viac v článku: http://szss-nitra.sk/vakcinacia_3

Dňa 18.2.2021 prebehla vakcinácia prijímateľov sociálnych služieb v ZpS a ZOS a zamestnancov SZSS druhou dávkou vakcíny. Viac v článku: http://szss-nitra.sk/vakcinacia_2

Dňa 20.1.2021 prebehla vakcinácia prijímateľov sociálnych služieb v ZpS a ZOS a zamestnancov SZSS. Viac v článku: http://szss-nitra.sk/vakcinacia

! TESTOVANIE !

!!!  POZOR  !!!

Krízový plán pri výskyte Covid – 19, resp. iných prenosných ochorení

!!!

!!! UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ !!!
V súvislosti s priaznivou situáciou sa uvoľňujú nasledovné opatrenia:

Návštevy v Zariadení pre seniorov Zobor v súlade s týmito opatreniami:

Pokyny k návštevám v ZpS a ZOS Zobor od 8.6.2020

Vychádzky v Zariadení pre seniorov Zobor v súlade s týmito opatreniami:

Pokyny k vychádzkam v ZpS a ZOS Zobor od 15.6.2020

!!!

!!! POZOR !!!
Upozornenie pre zamestnancov aj prijímateľov služieb v súvislosti s ochorením COVID-19:

  http://szss-nitra.sk/Usmernenie-COVID-19.pdf

 http://szss-nitra.sk/Usmernenie-COVID-19.docx

Záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s COVID-19:

https://www.employment.gov.sk/mz-sr-mpsvr-sr-socialne-sluzby.pdf

!!!

! OZNAM PRE ZAMESTNANCOV !

Oznamujeme zamestnancom, že sú povinní oznamovať zamestnávateľovi neprítomnosť na pracovisku z dôvodu:

 • dočasnej pracovnej neschopnosti
 • dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu karantény v súvislosti s koronavírusom
 • ošetrovania člena rodiny
 • ošetrovania člena rodiny z dôvodu karantény v súvislosti s koronavírusom

Uvedené skutočnosti  môžu zamestnanci nahlásiť e-mailom na adrese:
personalszss-nitra.sk alebo telefonicky na čísle: 037/692 55 20.

!!!

———————————————————————————————-

Správa zariadení sociálnych služieb je príspevkovou organizáciou Mesta Nitry, zriadenou v roku 2005. Správa zariadení sociálnych služieb je verejným poskytovateľom sociálnych služieb.

Poskytujeme sociálnu službu:

 • v dennom stacionári pre seniorov, Baničova 12, Nitra;
 • v dennom stacionári pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, Baničova 12, Nitra;
 • v dennom stacionári pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (autizmus), Baničova 14, Nitra;
 • v zariadení pre seniorov, Janského 7, Nitra;
 • v zariadení opatrovateľskej služby, Janského 7, Nitra.
 • domácu opatrovateľskú službu;
 • prepravnú službu;
 • požičiavanie pomôcok;
 • sociálnu službu v jedálni (aj formou rozvozu obedov do domácnosti);
 • denné centrum Baničova 12, Nitra; Olympia, Tr. A. Hlinku 57, Nitra.