Premietanie filmu Soľ nad zlato

Dňa 23.06.2020 sa v Zariadení pre seniorov Zobor, Janského 7 v Nitre, uskutočnila aktivita s prvkami reminiscenčnej terapie – premietanie rozprávky „Soľ nad zlato“. Akcia sa konala v priestoroch knižnice za účasti viacerých klientov a sociálnej pracovníčky zariadenia Mgr. Aleny Banásovej, ktorá na úvod oboznámila prítomných s témou tejto rozprávky, pravidelne sa objavujúcej na televíznych obrazovkách v predvianočnom čase. Seniorom sa dej rozprávky veľmi páčil, hlavne pre dobré herecké obsadenie a myšlienku, že dobro vždy zvíťazí nad zlom.

Uvedená aktivita klientov zaujala a preto sa budeme snažiť v tomto duchu pokračovať aj v budúcnosti, vždy s inou aktuálnou témou – podľa daných požiadaviek.

Prezentácie života a tvorby Františka Krištofa Veselého

Dňa 17.06.2020 sa v Zariadení pre seniorov Zobor, na Jánskeho 7 v Nitre, uskutočnila prezentácia tvorby Františka Krištofa Veselého. Aktivity sa uskutočňujú pravidelne v priestoroch knižnice a ich cieľom je aktivizácia a socializácia klientov. Aj tá dnešná, s prvkami muzikoterapie bola orientovaná na umelecký život a tvorbu významného speváka operiet a známych melódií, ktorý sa preslávil hlavne začiatkom dvadsiateho storočia. Jeho piesne postupne prebrali mnohí speváci a sú známe dodnes.

Prezentáciu hudobnej tvorby spolu s video ukážkami zabezpečila sociálna pracovníčka zariadenia, Mgr. Alena Banásová. Zúčastnení klienti pozorne počúvali a nejednu skladbu si aj zanôtili, veď to boli piesne ich mladosti.
Pre pozitívny ohlas zo strany seniorov, budeme v aktivizačnej činnosti pokračovať, podľa aktuálnej témy.

Premietanie filmu Babička

Dňa 10.06.2020 sa v Zariadení pre seniorov Zobor, na Jánskeho ul. 7 v Nitre, uskutočnila aktivita s prvkami reminiscencie – premietanie filmu od spisovateľky Boženy Nemcovej, s názvom „Babička“. Aktivita sa uskutočnila v priestoroch knižnice a zúčastnili sa jej niektorí klienti zariadenia.
Akcia sa konala pod odborným vedením sociálnej pracovníčky zariadenia Mgr. Aleny Banásovej, ktorá uvedenú aktivitu zahájila a odprezentovala. Dej filmu bol veľmi emocionálne ladený a nadčasový. Každý z účastníkov si tam našiel kúsok z vlastného života a tak ani jedno oko nezostalo suché.

Premietanie filmu malo u klientov veľký úspech a preto budeme podobné aktivity organizovať aj v budúcnosti.

Muzikoterapia

Dňa 3.6.2020 sa v Zariadení pre seniorov Zobor, na Jánskeho ul.7 v Nitre, uskutočnila aktivita s prvkami muzikoterapie. Akcia sa konala v priestoroch knižnice a zúčastnili sa jej viacerí klienti. Bola zameraná na prezentáciu života a hudobnej tvorby speváčky Evy Pilarovej. Nakoľko klienti v týchto mesiacoch nemajú kontakt s okolitým svetom pre prebiehajúcu karanténu na COVID-19, tak sa im snažíme aspoň týmto spôsobom spríjemniť voľný čas a eliminovať melanchóliu a depresívnu náladu.

Prezentáciu viedla sociálna pracovníčka zariadenia Mgr. Alena Banásová, ktorá oboznámila prítomných s umeleckým profilom menovanej speváčky. V rámci prezentácie bolo možné sledovať aj známe hity od začiatku jej kariéry, pretože táto obľúbená interpretka nedávno zomrela. V bohatej diskusii si naši obyvatelia pripomenuli jej neopakovateľný hlas a šarm, ktorým si získala počas svojho života celé generácie poslucháčov.

Pretože sa akcia tešila veľkému záujmu zo strany našich obyvateľov, budeme v podobnej činnosti pokračovať aj naďalej, vždy s inou aktuálnou témou.

Biblioterapia

Dňa 27.05.2020 sme v Zariadení pre seniorov Zobor, na Jánskeho ul. 7 v Nitre pripravili pre našich klientov aktivitu s prvkami biblioterapie, ktorá bola venovaná životu a umeleckej tvorbe herca Jozefa Kronera. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch knižnice, za prísnych bezpečnostných opatrení . Všetci obyvatelia mali na tvárach rúška, nakoľko ešte stále v zariadení prebieha karanténa na COVID – 19.

Prezentáciu tvorby nášho významného slovenského herca viedla sociálna pracovníčka zariadenia Mgr. Alena Banásová, ktorá klientov oboznámila so životom a dielom tohto umelca. Prezentácia bola doplnená video-ukážkami jeho dramatických postáv, ktorými sa zapísal do dejín nášho divadelníctva. Mimoriadne ich zaujala informácia, že v USA získal sošku Oskara za film – Obchod na korze, kde stvárnil postavu Tóna Brtka, arizátora. Dej filmu bol situovaný do obdobia druhej svetovej vojny.

V bohatej diskusii si klienti vymieňali svoje poznatky o tomto známom umelcovi a mnohí sa priznali, že patril k ich obľúbeným hercom, ktorého umeleckú kariéru sledovali od jeho začiatku.

Nakoľko sa táto akcia tešila veľkému záujmu zo strany seniorov, budeme sa biblioterapii venovať aj naďalej, vždy s inou aktuálnou témou.