Testovanie prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov

Dňa 9.4.2021 sa opätovne uskutočnilo testovanie prijímateľov sociálnych služieb v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby na Janského 7, a tiež zamestnancov Správy zariadení sociálnych služieb na prítomnosť ochorenia Covid-19. Testovalo sa antigénovými testami a všetci otestovaní prijímatelia sociálnych služieb aj zamestnanci mali negatívny výsledok testu.

Veľká Noc v Zariadení pre seniorov Zobor

V Zariadení pre seniorov Zobor, Janského 7, Nitra, sa dňa 25.03.2021 uskutočnilo podujatie „Vymaľuj si vajíčko“ k sviatkom Veľkej noci. Viedli ju sociálne pracovníčky Mgr. Andrea Slamková a Mgr. Lucia Mikulášiková.
Symboly Veľkej noci boli napríklad, baranček, voda, kuriatka, zeleň a v neposlednom rade korbáče a vajíčka. Počas podujatia si prijímatelia sociálnej služby mohli vymaľovať s farbičkami alebo fixkami vytlačené vajíčko, ktoré sa nakoniec navlieklo na stužku, aby si ho mohli zavesiť. PSS si mohli samostatne nakresliť s temperovými, akrylovými farbami alebo s rozpustenými voskovkami vyfúknuté vajíčko. To si mohli potom zavesiť na stužku. Vyrábali aj veľkonočné korbáče, ktoré vyrábali z ušúľaných novín. Na koniec korbáču si uviazali farebné stužky. Pri tvorbe sme PSS pustili ľudové piesne, ktoré si spoločne spievali.

  

Veľkonočné sviatky sú najväčšími sviatkami roka v kresťanskom náboženstve, ako u Rímskokatolíkov, Gréckokatolíkov, Pravoslávnych, Židov či u Evanjelikov. Najdôležitejšími dňami slávenia Veľkej noci sú: Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok.
Na Zelený štvrtok sa konala posledná večera. V týchto dňoch prichádzala jar a ľudia verili, že s ňou prichádzajú zlé sily, proti ktorým sa chránili. Ako ochrana slúžilo robenie krížov nad dverami domov a stajní, viazali sa zvony ako znak smútku nad smrťou Ježiša Krista. V tento deň sa konzumujú zelené jedlá ako papriky, špenát.
Veľký piatok bol Ježiš Kristus ukrižovaný. Je to najväčší pôstny deň a znamená najväčší sviatok v roku. Ľudia verili, že tento deň má uzdravovací charakter a preto sa zvyky, či rituály orientovali na zdravie a zdravie celej rodiny. Túto funkciu mala hlavne voda, preto sa ľudia umývali v potoku. Dodržiava sa prísny pôst, jesť by sa mala kapusta, zemiaky, či strukoviny.
V Bielu sobotu bol podľa viery Ježiš Kristus uložený do hrobu. V tento deň sa rozväzovali kostolné zvony a zapaľoval sa obradný oheň. Oheň sa zapaľoval aj pred kostolom. Pripravovali sa jedlá na nedeľu, ktoré mali obradný charakter a svätili sa. V tento deň si dievčatá pripravovali pre mládencov vajíčka a mládenci si zas plietli korbáče.
Na Veľkonočnú nedeľu je zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. V tento deň sa končí veľký 40 dňový pôst. Na svätých omšiach sa svätili obradné jedlá. Gazdiná mala 3x obísť dom s posväteným jedlom po omši, aby sa gazdovi dobre darilo na spoločnom gazdovstve.
Veľkonočný pondelok je posledným dňom veľkonočného obdobia. Slovensko je zvykovou hranicou, pretože pre západné kultúry je typické šibanie a pre východné oblievanie. U nás sa tieto zvyky v tento deň spojili. Tento deň už mal funkciu spoločensko-zábavnú.

Rozprávali sme sa o veľkonočných sviatkoch

V Zariadení pre seniorov Zobor, na Janského 7 v Nitre, sa dňa 24.03.2021 uskutočnila diskusia s prvkami reminiscencie, ktorú viedla sociálna pracovníčka Mgr. Martina Drzsíková, PhD.
Témou diskusie boli veľkonočné sviatky. Rozprávali sme sa o rôznych zvykoch, symboloch týchto sviatkov. Každý klient pochádza z iného kúta Slovenska a každý z nich mal iné zvyky a symboly, ktoré nám postupne rozprávali a porovnávali medzi sebou ako to bolo kedysi u nich doma.

Ženy rozprávali o upratovaní, varení, o návšteve kostola a nakoniec o Veľkonočnom pondelku. Muži vraveli, že oni mali na starosti nákupy a nevedeli sa dočkať Veľkonočného pondelka, kedy svoje ženy vypolievajú, aby boli po celý rok krásne a zdravé. Klienti na konci diskusie vyjadrili svoju spokojnosť a poďakovali za sladké prekvapenie od sociálnej pracovníčky.

Muzikoterapia

V Zariadení pre seniorov Zobor, na Janského 7 v Nitre, sa dňa 10.03.2021 uskutočnila aktivita s prvkami muzikoterapie, ktorú viedla sociálna pracovníčka Mgr. Anna Krenická.

Prezentácia bola zameraná na spomienku zosnulého hudobného interpreta – Roba Kazíka. Zaspomínali si na jeho život, úspechy ako dlhodobé účinkovanie v relácií Repete a jeho krásnu hudobnú tvorbu. Piesne ako napríklad: „Toto sólo patrí nám, Vzdialená“ so záujmom počúvali a niektorí si aj zaspievali. Klienti sa aktívne zapájali a dopĺňali prezentáciu.

Trénovanie pamäte

V Zariadení pre seniorov Zobor, na Janského 7 v Nitre, dňa 17.03.2021 sa uskutočnila aktivita – tréning pamäte, ktorú viedla sociálna pracovníčka Mgr. Ingrid Košíková.

Trénovanie pamäte nám pomáha udržiavať mozog bystrý, rýchly a činorodý. Svieži mozog nám pomáha byť aktívnymi a samostatnými aj vo vyššom veku. Prijímatelia sociálnej služby sa aktívne zapájali, navzájom dopĺňali a pomáhali si. Pri aktivite vznikali veľmi príjemné a úsmevné situácie. Klienti vyjadrili svoju spokojnosť a nadšenie z hry.