Vystúpenie detí zo súkromnej umeleckej školy Art Pegas v Nitre

Dňa 27.11.2019 sa priestoroch Zariadenia pre seniorov na Jánskeho ul. 7, uskutočnilo vystúpenie detí zo súkromnej umeleckej školy Art Pegas v Nitre. Pre našich obyvateľov si pripravili pestrý kultúrny program, ktorý pozostával z tanečnej choreografie na známe muzikály a z folklórneho pásma. Svoje umenie predviedli aj žiaci hudobného odboru hrou na gitary. Veľmi pôsobivé bolo vystúpenie jednej študentky hrou na keyboarde pod vedením svojej pedagogičky. Študenti svojím vystúpením vytvorili veľmi príjemnú atmosféru, ktorú naši klienti ocenili potleskom.

Veríme, že podobné podujatie sa uskutoční aj v budúcnosti.

Mgr. Alena Banásová

Vystúpenie detí z MŠ Terézie Vansovej

Dňa 30.10.2019 sa v Zariadení pre seniorov na Jánskeho ul. v Nitre, uskutočnilo vystúpenie detí z materskej školy Terézie Vansovej, pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším.

Deti si pod vedením svojich pedagógov pripravili milý kultúrny program, ktorý pozostával z piesní a tancov. Ich vystúpenie bolo veľmi bezprostredné a našim seniorom sa veľmi páčilo.

Na záver deti rozdali starkým darčeky a rozlúčili sa s nimi.

Veríme, že podobné podujatie sa uskutoční aj v budúcnosti.

Mgr. Alena Banásová

Vystúpenie speváckej skupiny Vrábľanka

Dňa 6.11.2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov na Jánskeho ulici v Nitre, uskutočnilo vystúpenie speváckej skupiny Vrábľanka z Vrábeľ. Členovia speváckej skupiny v regionálnych krojoch zahrali a zaspievali známe aj menej známe ľudové piesne. Počas vystúpenia si mnohí z klientov aj zatancovali a zaspievali. Akcia sa tešila veľkému záujmu zo strany našich seniorov, čo potvrdil aj veľký potlesk.

Veríme, že pri podobnej akcii sa stretneme aj v budúcnosti.

Mgr. Alena Banásová

Vystúpenie detí zo Spojenej školy internátnej v Nitre

Pri príležitosti Októbra, mesiaca úcty k starším, sa dňa 23.10.2019 v priestoroch Átria – Zariadenia pre seniorov na Zobore, uskutočnilo vystúpenie detí zo Spojenej internátnej školy v Nitre. Pre našich obyvateľov si pripravili pekný kultúrny program, ktorý pozostával zo spevu, tanca a gymnastických prvkov. Všetci sledovali program s veľkým záujmom, o čom svedčil aj potlesk, ktorým odmenili účinkujúcich.

K príjemnej atmosfére prispelo aj spoločné fotenie detí a našich seniorov.

Mgr. Alena Banásová

Mesiac úcty k starším

Dňa 16. októbra 2019 sme si v Zariadení pre seniorov na Zobore pripomenuli Mesiac úcty k starším. Na úvod spoločenského podujatia sa ujala slova riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre, pani Jančovičová, ktorá privítala vzácnych hostí, primátora Nitry Mareka Hattasa, zástupcu primátora Miloslava Špotáka, poslancov mestského zastupiteľstva – Adrianu Filipovú, Pavla Vargu, Petra Oremusa, Jána Grešša, Miloslava Hatalu a Martu Rácovú. Potom sa hosťom a klientom zariadenia prihovoril pán primátor, ktorý poďakoval za pozvanie a skonštatoval, že stretnutie s klientmi a pozvanými hosťami sa nieslo v príjemnej atmosfére, ktorú ešte viac oživilo vystúpenie folklórneho súboru Borinka pri Centre voľného času DOMINO v Nitre. Členovia folklórneho súboru si pripravili bohatý kultúrny program, ktorý pozostával z hudobnej, speváckej a tanečnej zložky a reprezentoval folklórne tradície hlavne z okolia Nitry.

K spríjemneniu spoločenského popoludnia prispelo aj malé občerstvenie podávané hosťom, aj našim seniorom. Okrem účinkujúcich sa predstavila aj naša klientka pani Mária Iringová, ktorá zaspievala dve ľudové piesne.

Na záver za všetkých seniorov, poďakovala hosťom predsedníčka výboru obyvateľov – pani Milota Ďurečková.

Mgr. Alena Banásová

Vystúpenie Folklórneho súboru Nevädza

Dňa 25.09.2019 sa v priestoroch Átria – Zariadenia pre seniorov na Zobore, uskutočnilo vystúpenie Folklórneho súboru Nevädza, ktorý prezentuje zvyky a tradície z okolia Nitry. Pre našich seniorov si pripravili bohatý kultúrny program, ktorý pozostával zo spevu menej známych ľudových piesní z Ponitria a hry na rôznych druhoch píšťal. Program sa zo strany klientov tešil veľkej pozornosti, čo dokázali svojim potleskom. V zariadení vládla príjemná atmosféra, ktorá sa určite zopakuje aj pri ďalšom kultúrnom podujatí.

Mgr. Alena Banásová

Posedenie klientov pri speve

Dňa 11.09.2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov na Zobore uskutočnilo posedenie klientov, spojené s počúvaním a spievaním ľudových piesní. Ako sólistka sa predstavila klientka pani Mária Iringová, ktorá pod odborným vedením sociálnej pracovníčky celú akciu moderovala a sama zaspievala tiež zmes pekných melódií. K príjemnej atmosfére prispeli aj ostatní klienti, ktorí si tiež zanôtili známe slovenské ľudové piesne. Akcia sa stretla s veľkým záujmom so strany zúčastnených klientov a veríme že podobná pekná akcia sa zopakuje aj v budúcnosti.

Mgr. Alena Banásová