Vystúpenia hudobnej formácie Duo Ego & Laco k MDŽ

Dňa 13.3.2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby na Janského 7 v Nitre, uskutočnilo vystúpenie hudobnej formácie Duo Ego & Laco pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Pre našich seniorov si pripravili bohatý program. Bol venovaný hlavne našim ženám, matkám, babičkám. Pozostával zo zmesi jemných melódií rôznych žánrov. Ako sólistka si zaspievala aj klientka Mária Iringová, ktorú publikum odmenilo veľkým potleskom. Hudobná skupina zahrala aj skladby na želanie, ktoré si spolu so seniormi zaspievali. Vládla príjemná atmosféra plná emócií, niekde bolo vidieť na tvári úsmev, inde vypadla slzička z oka, pri spomienke na mladé časy.

Fašiangy – pochovávanie basy

Dňa 28.2.2019 sa v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby na Janského ul. 7 v Nitre uskutočnilo vystúpenie speváckej skupiny Radosť z Únie slabozrakých a nevidiacich. Pre našich seniorov si z príležitosti končiacich sa fašiangov pripravili bohatý kultúrny program, spojený s „pochovávaním basy“. V priestoroch zariadenia vládla príjemná nálada, klienti sa zabávali, aj si zaspievali spoločne so speváckou skupinou známe ľudové piesne.

Úprimne veríme, že takáto pekná akcia sa ešte zopakuje.

.   

Vianočná kapustnica ZpS a ZOS Zobor

Dňa 19.12.2018 sa uskutočnila v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby na Jánskeho ul. 7 v Nitre spoločenská akcia – Vianočná kapustnica. Súčasťou tejto milej akcie bolo aj vystúpenie klientov zariadenia na vianočnej besiedke s bohatým kultúrnym programom, ktorý pozostával z pásma vianočných piesní, prednesu básne so zimnou tematikou, čítaním zvykov a tradícií na Slovensku a scénkou o Vianociach.

Atmosféru klientom spríjemnilo aj hudobné vystúpenie DUA Ego & Laco, ktoré svojimi melódiami vyčarovalo na tvárach klientov úsmev a postaralo sa o dobrú náladu. Mnohí z nich si aj zaspievali a zatancovali.

Veríme, že takáto pekná akcia sa zopakuje aj v budúcom roku.

Úprimne ďakujeme

Vystúpenie študentov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Dňa 12.12.2018 – v čase adventu – navštívili Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby na Jánskeho ul. 7 v Nitre, študenti Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Svojím bohatým kultúrnym programom potešili našich seniorov. Vládla krásna predvianočná atmosféra, klienti počúvali vianočné koledy, spievali spolu so študentmi, s ktorými si aj zatancovali.

Na záver ponúkli študenti klientov zariadenia vianočným pečivom, ktoré pre nich s láskou doma napiekli.

Veríme, že takáto pekná akcia sa zopakuje aj v budúcom roku.

Úprimne ďakujeme

Olympiáda seniorov ZpS a ZOS

Zamestnanci úseku pobytových sociálnych služieb zorganizovali pre klientov zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby 1. ročník Olympiády.
Olympiádu slávnostne zahájila vedúca úseku PhDr. Valábiková. Klientov a zamestnancov privítal moderátor podujatia Mgr. Ondrej Hečko. Do súťažných disciplín, ktorými boli slalom medzi kužeľmi, hod loptičkou do vedra, zhadzovanie kolkov, prelievanie vody do vedra, čuchové a chuťové vnemy a vedomostná súťaž: „poznáš svoje mesto“ sa aktívne zapojilo 25 klientov a na základe výzvy aj vedúca úseku a zamestnanci Mgr. Klučková, Mgr. Šaláteková, Mgr. Tóthová, Mgr. Krenická, Mgr. Pukanová, Bc. Vörösová a Mgr. Hečko. Pre súťažiacich z radov klientov boli pripravené aj vecné ceny, pre troch najlepších bola pripravená deka (1. miesto), fotorámik (2. miesto) a dekoratívna krabička (3. miesto). Súťažiacich z radov tak klientov ako aj zamestnancov všetci intenzívne povzbudzovali.
Za absolvované disciplíny boli súťažiacim prideľované body, na základe ktorých sa stanovilo záverečné poradie nasledovne: 1. miesto pani Edita Vágnerová, 2. miesto pán Lacko Dőrr, 3. miesto pani Mária Iringová. Na záver nielen na počesť víťazov, ale aj všetkých zúčastnených odznela pieseň od skupiny Queen – We are the champions.
Na záver vedúca úseku PhDr. Valábiková srdečne poďakovala všetkým zúčastneným súťažiacim, povzbudzujúcim aj organizátorom tohto milého podujatia.