Na skle maľované

Dňa 13.10.2021 sa uskutočnila aktivita s prvkami muzikoterapie, ktorú si pre PSS pripravila Mgr. Anna Krenická. Premietaná bola televízna inscenácia muzikálu s jánošíkovskou tematikou „Na skle maľované“. Ide o poľský muzikál, ktorý bol upravený do slovenčiny. Naštudoval si ho režisér Karol Zachar a choreograf Štefan Nosáľ. V repertoári Slovenského národného divadla bol skoro 30 rokov a odohralo sa celkovo 648 predstavení. Predstavenie malo úspech nielen v divadle, ale aj u našich PSS v Zariadení pre seniorov Zobor.

Rozprávka O hlúpej žene

Pre PSS bolo dňa 06.10.2021 v priestoroch knižnice Zariadenia pre seniorov Zobor pripravené premietanie rozprávky O hlúpej žene, pod vedením sociálnej pracovníčky Mgr. Martiny Drzsíkovej PhD. Rozprávka je slovenského pôvodu a vznikla v roku 1996. Ide o humorný príbeh hlúpej ženy, ktorý ukáže, čo všetko môže postretnúť človeka, ktorý sa žení nie z lásky k žene, ale k peniazom. Ako to už v každej správnej rozprávke býva, všetko sa na dobré obráti. V rozprávke hrali známi herci ako napríklad Ján Kroner ml., Zuzana Tlučková, Ján Kramár a ďalší. O tom, že rozprávka mala úspech svedčí fakt, že bola vysoká účasť PSS. Ďakujeme PSS a tešíme sa na ďalšie stretnutie s nimi.

Hudobný koncert Duo Ego & Laco

Pre našich PSS sme pripravili hudobný koncert Duo Ego & Laco, ktorý sa konal dňa 24.09.2021 v priestoroch Zariadenia pre seniorov Zobor. Hudobná skupina pripravila bohatý program a repertoár známych piesní v jazzovom žánri, ktoré zahrali a zaspievali na viacero hudobných nástrojov ako je saxofón, klarinet a iné. Neoddeliteľnou súčasťou bol aj klavír, ktorý ich perfektne dopĺňal. Hudobná skupina zahrala aj skladby na želanie, ktoré si spolu s PSS zaspievali. Boli to známe ľudové piesne a piesne z čias, keď boli mladí. Samotný koncert sa niesol v prijemnej atmosfére a PSS tak prežili predpoludnie v rytmoch hudby.

   

  

Workshop – PALIČKOVANIE

Mesto Nitra pripravilo v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre projekt s názvom “Bližšie k sebe vďaka tvorivosti”. Cieľom projektu je aktivizácia, podpora osobnosti seniorov, podpora medzigeneračných vzťahov. Do projektu sa zapojilo aj Zariadenie pre seniorov Zobor. Od 20.09.2021 do 24.09.2021 sa v priestoroch tvorivej dielne uskutočnilo paličkovanie pod vedením inštruktorky Márii Nagyovej. Paličkovanie, ako jedna z najstarších techník ručných prác, patrí ku klasickému ľudovému umeniu. Toto umenie prežilo prechod do 21.storočia. Šikovná paličkárka dokáže vykúzliť nejednu krásnu a modernú čipku, či inú ozdobu.

Pracovná súprava na paličkovanie obsahuje textilný valec naplnený slamou alebo pilinami osadený na drevenom podstavci, paličky, špendlíky a ľanovú niť. PSS mali k dispozícií celú pracovnú súpravu, vyskúšali si tak prácu paličkárky. Inštruktorka ich previedla od začiatkov a jednoduchých predlôh až po náročnejšie techniky. PSS vytvárali jednoduchú, neskôr zložitejšiu retiazku a pri práci si trénovali jemnú motoriku. Svoju pamäť potrápili taktiež pri správnom ukladaní jednotlivých paličiek s bavlnkou (perlovkou) kam ju otočiť a odložiť. Nahliadli do publikácii o paličkovaní, kde videli náročnejšie techniky a samotné hotové výrobky. Na konci workshopu inštruktorka odmenila za snahu a účasť PSS krásnymi kytičkami lúčnych kvetov. PSS sa patrične poďakovali za jej trpezlivosť a láskavosť.

Koncert husľových virtuózov

Dňa 13.09.2021 sa v Zariadení pre seniorov Zobor uskutočnil husľový koncert virtuózov Andreja Barana a Františka Ferienčíka. Husloví virtuózi zahrali skladby od Béla Bartóka, ktorý bol svetovo uznávaným maďarským hudobným skladateľom 20. storočia. Mal silnú väzbu k územiu dnešného Slovenska, ako aj k slovenskej kultúre. Medzi jeho najznámejšie diela patria napr. Hudba pre sláčiky, bicie nástroje a čelestu, Mikrokozmos, Zázračný mandarín a mnohé ďalšie. Nie všetky jeho diela sú známe verejnosti. Ďalej predviedli krátke miniatúry slovenských, maďarských, rumunských, slovinských a iných ľudových piesní.

Pre PSS bol koncert novým jedinečným zážitkom, kde mali možnosť vidieť a počuť v priamom prenose hru na tento zázračný hudobný nástroj. Husle sú najmenším, ale najrozšírenejším strunovým sláčikovým nástrojom. Možno na nich zahrať najvyššie tóny. Vznikli na začiatku 16. storočia v Taliansku. Husle majú len 4 struny, ktoré sú ladené v čistých kvintách. Na týchto strunách môžeme štyrmi prstami ľavej ruky a pomocou sláčika v pravej ruke zahrať mnoho tónov. Koncert husľových virtuózov získal u PSS veľký úspech čo sa odzrkadlilo na vyslúženom potlesku.

Sociálna rehabilitácia a skupinové cvičenie

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností, alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, a pri základných sociálnych aktivitách.
Našim cieľom je prispieť k zabezpečeniu dôstojného a maximálne hodnotného života našich obyvateľov, podporiť ich sebestačnosť, samostatnosť, nezávislosť, a to nácvikom a rozvojom zručnosti, aktivizovaním ich schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách.

Skupinové cvičenie

Skupinové cvičenie sa vykonáva každý pracovný deň. Pohybovou aktivitou sa rozumie cielené využitie metodicky upraveného pohybu s terapeutickým zámerom. Výhodou skupinového cvičenia je priaznivý vplyv kolektívu na jedinca, psychická podpora, motivácia klienta pri udržiavaní výkonu s ostatnými cvičiacimi klientmi. Pri skupinovom cvičení je dôležitý výber klientov. Skupina by mala byť homogénna – s rovnakou diagnózou, zdatnosťou, vekom a pod.
Aktívny pohyb má účinky na jednotlivé systémy (nervový, endokrimný, kardiovaskulárny, dýchací , tráviaci, uropoetický systém, koža a termoregulácia).

Cieľom:
• posilnenie svalového korzetu
• zlepšiť a udržať vitálne funkcie
• zlepšiť a udržať pohybový aparat a priaznivé ovplyvnenie psychiky klienta
• zlepšiť koordinácie a kondície klienta
• prevencia vzniku svalovej nerovnováhy, ktorá vzniká skrátením predovšetkým posturálnych svalov
• podpora fyziológie všetkých funkcii daľších orgánov
• podpora adaptačných mechanizmov na novovzniknutú situáciu ochorenia, poprípade rekonvalescencie

Využívajú sa rôzne pomôcky – stolička, overbal, loptičky, činky….
Klienti majú na výber 2 skupinových cvičení. Ráno o 8,30 hod skupinové cvičenie na ZOS ( spoločenská miestnosť) klienti imobilní alebo čiastočne imobilní klienti zo ZOS. Skupina o 9 hod veľká telocvičňa pre mobilných klientov.