Preventívna prednáška – OR Policajný zbor Nitra radí seniorom

Dňa 25.01.2023 nás navštívila kpt. Mgr. Iveta Matejová z Okresného riaditeľstva Policajného zboru Nitra. Pripravila si pre prijímateľov sociálnej služby zaujímavú prednášku ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov, ako si zabezpečiť svoj majetok, vyhnúť sa podvodom, predchádzať riziku prepadnutia, ako sa správať v cestnej premávke a iné… Súčasťou prednášky boli aj konkrétne príklady a videá, ktoré uľahčili pochopiť prijímateľom riziká vzniku trestnej činnosti.

Po prednáške bola otvorená diskusia, kedy kapitánka zodpovedala všetky otázky našich prijímateľov. Na záver stretnutia kapitánka rozdala dôležité prospekty a letáčiky ako sa chrániť a nestať sa obeťou podvodníkov a zlodejov, na koho sa obrátiť a koho kontaktovať.

Prednáška spojená s pohybovou aktivitou pre seniorov

Je všeobecne známe, že absencia pohybových aktivít, nesprávny životný štýl, náhle nečakané zmeny, náročné životné situácie, stres, psychické vypätie, vytvárajú nepriaznivé tlaky na zdravie človeka, čím vznikajú rôzne choroby. Novodobé civilizačné choroby ( ako je diabetes, metabolické ochorenia, vysoký krvný tlak, ICHS choroby srdca a iné ) pramenia práve z nedostatočnej pohybovej aktivity, sedavej roboty, náhrada ľudskej práce technikou, konzumáciou kalorických a priemyselných potravín a nadmerným príjmom kalórii v nekontrolovateľných množstvách.

Pre udržanie vitality, sviežosti a energie našich prijímateľov sociálnej služby si pripravila sociálna pracovníčka Mgr. Ingrid Košíková prednášku spojenú s cvičením. Prijímateľov sociálnej služby oboznámila o potrebách pohybovej aktivity, ktorá by mala byť v najvyššej možnej miere šetrná ku kĺbom, kondične nenáročná, plynulá, pravidelná a bezpečná. Pre zlepšenie a udržanie vitality je potrebný aj dostatočný príjem vyváženej stravy a tekutín, prípadne užívania rôznych výživových doplnkov (vitamíny, minerály, bylinky).

Po prednáške si prijímatelia sociálnej služby spolu so sociálnou pracovníčkou predviedli cviky, ktoré sú vhodné aj pre imobilných prijímateľov.

Posedenie pri vianočnej kapustnici 14.12.2022

Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov a Štedrého dňa, sme pripravili pre prijímateľov sociálnej služby posedenie pri vianočnej kapustnici, spojenej so živou hudbou. Pani riaditeľka PhDr. Libuša Mušáková privítala všetkých prítomných, osobitne pána kaplána Antona Grznára z farnosti sv. Urbana na Zobore. Vo svojom príhovore opísala najkrajšie obdobie roka- Advent -čas prípravy na tieto sviatky, adventný veniec a význam štyroch sviec symbolizujúcich nádej, mier, priateľstvo a lásku, Štedrý večer, ktorý je vyvrcholením adventu a začiatkom vianočných sviatkov. Pripomenula nám všetkým čarovnú atmosféru týchto dní.

Prijímateľom sociálnej služby poďakovala za prejavenú dôveru a prijímanie služieb, ktoré toto zariadenie poskytuje. POĎAKOVALA všetkým zamestnancom za ich celoročnú prácu, ochotu, obetavosť. Obzvlášť vyjadrila veľké ĎAKUJEM pani učiteľke Ingrid Jakubičkovej, ktorá bola v našom zariadení koordinátorkou projektu ,, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ˮ. Všetkým popriala krásne a veselé Vianoce, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a úspešný Nový rok 2023.

Po príhovore si všetci spoločne zaspievali pieseň Tichá noc Svätá noc, ktorú dopĺňal klavírny sprievod prijímateľa sociálnej služby p. Géra. Vyslovili sme modlitbu a pripili si na zdravie všetkých. Po prípitku si prijímatelia sociálnej služby spolu so zamestnancami pochutnali na rozvoniavajúcej kapustnici a vianočných koláčoch. Hudobná skupina Duo- Ego & Laco hrali vianočné koledy, piesne a prijímatelia si v dobrej nálade zaspomínali na zvyky, tradície spojené s týmto čarovným obdobím a tí čo mali chuť si aj zatancovali.

Na záver stretnutia pani riaditeľka spolu s personálom zariadenia rozdala všetky Vianočné krabičky od topánok. Prijímatelia sociálnej služby boli milo prekvapení a potešení, že si niekto na nich spomenul, obdaril ich a vložil tam kus svojho srdiečka.

Vystúpenie žiakov zo ZŠ. sv. Marka

Žiaci zo Základnej školy sv. Marka v Nitre si pripravili krásny vianočný program plný piesní, básní a vrúcnych úsmevov, ktorým prišli spríjemniť čas adventu prijímateľom sociálnej služby.

Úvodným slovom sa prihovoril k prijímateľom PhDr. Ladislav Prešinský, PhD. riaditeľ Základnej školy sv. Marka. Spolu so žiakmi a hudobným doprovodom si piesne a koledy pospevovali i niektorí prijímatelia. Na niektorých lícach sa zaleskli a kotúľali slzičky radosti zo šťastných chvíľ strávených so žiakmi. Prijímatelia prežili vystúpenie v dobrej nálade, za ktoré poďakovali potleskom a žiakov odmenili sponzorským balíčkom a sladkou odmenou.

Po programe prijímateľov žiaci obdarili vianočnými pohľadnicami, ktoré pre nich s láskou vlastnoručne vytvorili.

Projekt – Vianočná pošta

Zariadenie sociálnych služieb Zobor bolo zapojené do Projektu – Vianočná pošta 2022. Aby boli tieto Vianoce ešte čarovnejšie, láskyplný pozdrav milých slov vyčaroval nejeden úsmev na tvárach našich prijímateľov sociálnej služby.

ĎAKUJEME všetkým základným, spojeným, materským školám a tiež všetkým jednotlivcom, ktorí poslali na našu adresu vianočné pozdravy.

Projekt – Vianočný zázrak

Vianoce sú obdobím pokoja, pohody, rozjímania a radosti v kruhu rodiny. No nesmieme zabúdať ani na tých, ktorí už svoju rodinu nemajú a vianočné sviatky trávia sami. Najzraniteľnejší sú deti a seniori.

Vďaka projektu „Vianočný zázrak ˮ majú ľudia možnosť prejaviť ľudskosť, súcit s osamelými prijímateľmi sociálnych služieb, naplniť ich vianočné priania a vrátiť im tak do života kúsok Vianoc. Zapojiť sa mohol každý, kto chcel potešiť osamelých prijímateľov sociálnych služieb.

Zázraky sa diali aj v Zariadení sociálnych služieb Zobor.

Naším prijímateľom počas predvianočného obdobia postupne chodili balíčky plné darčekov. Všetky darčeky, ktoré prišli boli nimi vysnívané. Vo Vianočnom zázraku bola rôzna kozmetika, knihy, krížovky, sladkosti oblečenie a iné. Aj keď išlo len o maličkosti prijímatelia boli milo prekvapení a šťastní, že si na nich niekto spomenul.

Z celého srdiečka ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa zapojili do projektu a vyčarili úsmev na tvárach našich prijímateľov.