Dar v podobe rúšok

Včera 24.3.2020 nám priniesla – darovala pani Mária B. obyvateľka mestskej časti Zobor 55 kusov ušitých ochranných rúšok, ktoré boli odovzdané všetkým zamestnancom ZpS ZOBOR.

Opäť nám priniesla pani Mária B. zo Zobora 55 ks látkových ochranných rúšok. Touto cestou sa jej chceme poďakovať.

Ďakujeme

Aj my si šijeme rúška – očami klientov

V tejto komplikovanej dobe, keď sme prenasledovaní koronavírusom a riešením je samozrejme karanténa, sme my klienti Zariadenia pre seniorov „ZOBOR“ malá skupinka manželka Eleonóra a Vlastimil Mackovi, Júlia Porubská a Ľudmila Hudecová našli v spolupráci s MsÚ Nitra možnosť využiť účelne čas a venujeme sa doobeda výrobe hygienických rúšok pre naše zariadenie a poobede pri peknom počasí robíme úpravy kvetinovej záhrady zariadenia.

RÚŠKA šijeme z materiálu, ktorý nám dodáva MsÚ Nitra a každý, kto má doma staré nepotrebné zásoby nití, gumičiek, pásky atď. nás materiálne podporuje. Veľmi príjemná je podpora osobná a tú sme dostali 23.3.2020 pri návšteve primátora mesta Nitry pána Mareka Hattasa a pani riaditeľky SZSS Nitry v.z. Nadi Šimovej. Príjemné krátke stretnutie priamo v dielni nás všetkých potešilo a aj pán primátor nám priniesol ďalší materiál na výrobu rúšok tak, aby klienti mali každý po dvoch kusoch na výmenu pri opratí a žehlení náhradných.

Napísal: pán Vlastimil Macek, klient

Kreatívne dopoludnie – výroba náhrdelníkov

Dňa 15. januára 2020 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov na Jánskeho ul. 7 v Nitre v rámci aktivity s prvkami arteterapie , uskutočnilo kreatívne dopoludnie zamerané na výrobu náhrdelníkov a náramkov korálkovou technikou. Kreatívnej činnosti sa zúčastnilo dvadsaťšesť klientov zariadenia, ktorí pod dohľadom sociálnej pracovníčky – Mgr. Aleny Banásovej vyrábali veľmi pekné a efektné výrobky. Stretnutia sa zúčastnili mobilní klienti ale aj imobilní na invalidných vozíkoch.

Akcia sa zo strany klientov tešila veľkému záujmu a určite budeme v podobných kreatívnych činnostiach pokračovať aj v budúcnosti.

Mgr. Alena Banásová

Vystúpenie študentov z Gymnázia Cyrila a Metoda v Nitre

V priestoroch Zariadenia pre seniorov na Jánskeho ul.7 v Nitre, sa dňa 19. decembra 2019 v čase adventu uskutočnilo vystúpenie študentov z Gymnázia Cyrila a Metoda. Program pozostával z tanečnej choreografie a vianočných melódií s doprovodom harmoniky. So študentmi si zaspievali a zatancovali aj naši klienti. Akcia mala veľkých úspech a k príjemnej atmosfére prispelo aj rozdávanie vianočného pečiva, ktoré ponúkli študenti našim seniorom.

Veríme, že podobná akcia sa zopakuje aj v budúcnosti.

Mgr. Alena Banásová

Posedenie pri vianočnej kapustnici

Dňa 17. decembra 2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov na Jánskeho ul. 7 v Nitre, uskutočnilo posedenie obyvateľov pri vianočnej kapustnici. Posedenie bolo spríjemnené vystúpením Folklórneho súboru Borinka z Nitry, ktorý si pripravil pre našich obyvateľov kultúrny program, mapujúci vianočné zvyky a tradície nitrianskeho regiónu. Po vystúpení sa ujala slova predsedníčka výboru obyvateľov pani Milota Ďurečková. Privítala zastupujúcu pani riaditeľku a prítomných obyvateľov. Poďakovala za celoročnú snahu a úsilie vedeniu zariadenia a zamestnancom, zároveň im zaželala príjemné vianočné sviatky. Po nej sa obyvateľom prihovorila zastupujúca pani riaditeľka PhDr. Naďa Šimová. Zhodnotila celoročnú prácu, ktorá sa odviedla v zariadení a oboznámila prítomných s úlohami, ktoré nás čakajú v budúcnosti. Nakoniec popriala všetkým pekné a pokojné Vianoce a veľa optimizmu do nového roka.

Po oficiálnej časti nasledovalo podávanie kapustnice a príjemnú atmosféru adventu obohatili aj vianočné melódie.

Mgr. Alena Banásová

Vystúpenie detí zo súkromnej umeleckej školy Art Pegas v Nitre

Dňa 27.11.2019 sa priestoroch Zariadenia pre seniorov na Jánskeho ul. 7, uskutočnilo vystúpenie detí zo súkromnej umeleckej školy Art Pegas v Nitre. Pre našich obyvateľov si pripravili pestrý kultúrny program, ktorý pozostával z tanečnej choreografie na známe muzikály a z folklórneho pásma. Svoje umenie predviedli aj žiaci hudobného odboru hrou na gitary. Veľmi pôsobivé bolo vystúpenie jednej študentky hrou na keyboarde pod vedením svojej pedagogičky. Študenti svojím vystúpením vytvorili veľmi príjemnú atmosféru, ktorú naši klienti ocenili potleskom.

Veríme, že podobné podujatie sa uskutoční aj v budúcnosti.

Mgr. Alena Banásová