Medzinárodný deň žien 2014

V zariadení pre seniorov sme si uctili sviatok všetkých žien. Pre všetky naše klientky pripravila pani riaditeľka PhDr. Viera Škablová sladký darček. Nielen pre dámy bol pripravený aj kultúrny program v podobe hudobného vystúpenia Heligónkarov a umeleckého prednesu poézie pánom Dankom.

 

IMG_2733 IMG_2735 IMG_2742 IMG_2743 IMG_2747 IMG_2752 IMG_2753 IMG_2758