Návšteva detí zo SŠ internátnej pre zdravotne ťažko postihnutých

Roztancovať a rozospievať našich klientov prišla vo februári pätica mladých ľudí zo Spojenej školy internátnej pre zdravotne ťažko postihnutých, ktorí predviedli skvelý divadelný a tanečný program, ktorý si nacvičili za pomoci ich pani učiteľky PaedDr. Aleny Čepelákovej. Svojou radosťou a láskou k životu, ktorú si dokázali zachovať i napriek ťažkým životným okolnostiam tak vniesli nádej na lepší život aj do sŕdc našich seniorov.

 

IMG_2624 IMG_2627 IMG_2652 IMG_2653 IMG_2654 IMG_2656 IMG_2660