Zariadenie pre seniorov

Kontakt

Ako vybaviť

Poskytované služby

Legislatíva

Cenník

Evidencia žiadateľov

Fotogaléria

Jedálny lístok

. Poštová adresa:
Správa zariadení sociálnych služieb
prevádzka: zariadenie pre seniorov
Janského 7
949 01 Nitra
.
Sociálne pracovníčky:
.
Mgr. Marta Nováková
poverená zastupovaním vedúcej sociálneho úseku Zobor
Tel.č.: 037/69 267 23
Mobil: 0910 748 011
E-mail: novakovazpszobor.sk
.
Mgr. Martina Drzsíková, PhD.
E-mail: drzsikovazpszobor.sk
.
Mgr. Anna Krenická
E-mail: krenickazpszobor.sk
.
Mgr. Ingrid Košíková
E-mail: kosikovazpszobor.sk
.
Tel.č.: 037/69 267 24
Mobil: 0911 539 578