Posedenie pri vianočnej kapustnici

Dňa 17. decembra 2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov na Jánskeho ul. 7 v Nitre, uskutočnilo posedenie obyvateľov pri vianočnej kapustnici. Posedenie bolo spríjemnené vystúpením Folklórneho súboru Borinka z Nitry, ktorý si pripravil pre našich obyvateľov kultúrny program, mapujúci vianočné zvyky a tradície nitrianskeho regiónu. Po vystúpení sa ujala slova predsedníčka výboru obyvateľov pani Milota Ďurečková. Privítala zastupujúcu pani riaditeľku a prítomných obyvateľov. Poďakovala za celoročnú snahu a úsilie vedeniu zariadenia a zamestnancom, zároveň im zaželala príjemné vianočné sviatky. Po nej sa obyvateľom prihovorila zastupujúca pani riaditeľka PhDr. Naďa Šimová. Zhodnotila celoročnú prácu, ktorá sa odviedla v zariadení a oboznámila prítomných s úlohami, ktoré nás čakajú v budúcnosti. Nakoniec popriala všetkým pekné a pokojné Vianoce a veľa optimizmu do nového roka.

Po oficiálnej časti nasledovalo podávanie kapustnice a príjemnú atmosféru adventu obohatili aj vianočné melódie.

Mgr. Alena Banásová