Hudobné podujatie v dennom centre

V dennom centre na Baničovej 12 v Nitre sme pri príležitosti úcty k starším usporiadali koncert Romana Duchoňa, ktorý prijímateľom sociálnej služby zahral a zaspieval piesne od rôznych interpretov. Prijímatelia sociálnej služby počas celého vystúpenia speváka sprevádzali svojim spevom a srdečným potleskom. V mene prijímateľov sociálnej služby denného centra ďakujeme pánovi Romanovi Duchoňovi za prijatie nášho pozvania a dobrú atmosféru, ktorú svojim vystúpením na podujatí vytvoril.

Tvoríme spolu v dennom centre

Tvorenie je činnosť, ktorá okrem relaxácie prináša aj radosť zo samotnej aktivity v očakávaní výsledku, naladí na iné, ako každodenné myšlienky a pri spoločnej činnosti navodí pocit spolupatričnosti a zdieľania nápadov a pocitov.
V dennom centre si prijímatelia sociálnej služby spríjemňujú svoj voľný čas rôznymi činnosťami a jedna z nich je aj tvorenie z rôznych materiálov, ako sú napríklad kartón, výkres, krepový papier, látky a mnohé iné. Aktuálne dominuje jesenná tematika, keďže jeseň prináša aj použiteľné prírodné materiály a rozmanitú farebnosť.

V dennom centre sme sa v septembri venovali výrobe malých koberčekov. Prijímatelia sociálnej služby priniesli aj vlastný materiál – boli použité kúsky látok, teplákovina, staré závesy, nite a keď sme už mali všetko potrebné, stačilo len pridať záujem a chuť tvoriť. Výsledkom aktivity boli koberčeky, ktoré si prijímatelia sociálnej služby odniesli do svojich domovov a celkom určite bol výsledkom aj dobrý pocit z tvorenia, ktorý viedol k ďalším nápadom čakajúcim na realizáciu v nasledujúcich dňoch.

Denné centrum Baničova 522/12, Nitra

Vláčikom po Nitre

Dňa 04.08.2022 sa uskutočnil spoločný výlet turistickým vláčikom po Nitre. Prijímatelia sociálnej služby denného centra, denného stacionára pre seniorov a denného stacionára pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. na Baničovej 12 v Nitre, si spolu užili turistický vláčik, ktorý ich previezol po Nitre.

Vláčik prišiel pre prijímateľov sociálnej služby na Baničovu 12 v Nitre, spoločne sa usadili a mohli sa vydať na cestu za poznávaním našej krásnej Nitry. Vláčik ich previezol po známych uliciach ako je Hviezdoslavova ulica, Štúrova ulica a po Wilsonovom nábreží. Videli nový futbalový štadión, ale aj opravený a vynovený Biskupský hostinec. Vláčik ich previezol cez Nitriansky park, kde mali prijímatelia sociálnej služby možnosť vidieť ZOO kútik s lesnou zverou i gazdovský dvor s hospodárskymi zvieratami. Cesta za poznávaním histórie Nitry pokračovala na Nitriansky hrad. Kvôli rekonštrukcií cesty sa však dalo ísť len na Pribinovo námestie. Prijímatelia sociálnej služby mali možnosť vidieť sochu Corgoňa, ktorú vytvoril Vavrinec Dunajský v roku 1820. Prijímatelia sociálnej služby sa z výletu vracali za zvukov trúbiaceho turistického vláčika. Šoférovi pri zastavení zatlieskali a poďakovali. Prijímatelia sociálnej služby boli spokojní a mali radosť z nového zážitku.

MAJÁLES

Dňa 20.05.2022 sa v dennom centre na Baničovej 12, v Nitre uskutočnila dlho očakávaná spoločenská udalosť „MAJÁLES“. Prijímatelia sociálnej služby z denného centra sa veľmi tešili, ako si zaspievajú a zatancujú. Prišli v dobrej nálade, usmievaví a mali radosť, že po dvoch rokoch s prísnymi protipandemickými opatreniami sa môžu všetci znovu stretnúť a zabaviť. Majáles otvorila milými slovami pani riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb PhDr. Libuša Mušáková.

Po večeri, ktorá všetkým chutila, sa prijímatelia sociálnej služby pustili do tanca. Zazneli ľudovky, spoločenské tance, ale aj moderná hudba, pri ktorej sa všetci spoločne zabávali. Majáles prebiehal v príjemnej atmosfére k spokojnosti všetkých prijímateľov sociálnej služby.

 

Touto cestou sa chceme v mene všetkých zúčastneným prijímateľov sociálnej služby poďakovať súboru „Nevädza“ a „Nitrianskym Heligonkárom“ za krásne vystúpenia a navodenie správnej nálady, pani riaditeľke Správy zariadení sociálnych služieb PhDr. Libuši Mušákovej, vedúcej úseku sociálnych služieb PhDr. Silvia Lužákovej a v neposlednom rade personálu Správy zariadení sociálnych služieb, ktorý sa na tejto spoločenskej udalosti podieľal.

Mgr. Lucia Mikulášiková, referent denného centra

Volanie po lete

Dňa 16.05.2022 sa v dennom centre, Baničova 12, Nitra uskutočnila aktivita „Volanie po lete“. S prijímateľmi sociálnej služby sme si chceli aktivitou preniesť kúsok leta aj do vnútorných priestorov denného centra. Tvorili sme pomocou rôznych materiálov a rôznych techník (vystrihovanie, vyfarbovanie fixkami alebo farbičkami, maľovanie temperovými farbami). Prijímatelia sociálnej služby mali možnosť si vybrať, s akým materiálom a akým spôsobom budú tvoriť.

Trénovali si pri tom svoju trpezlivosť a dali voľný priebeh svojej kreativite. Počas týchto činností sme mali možnosť spoločne strávili čas a navzájom sa lepšie spoznávať. Spolu sme sa porozprávali, aj zasmiali. Tvorivou činnosťou vznikli krásne výrobky ako napr. krhličky, s ktorými sme vyzdobili interiér denného centra. Dvere od spoločenskej miestnosti sme ozdobili veselými motýlikmi. Prijímatelia sociálnej služby tak môžu mať každý deň radosť z výrobkov, ktoré sami vytvorili.

Mgr. Lucia Mikulášiková, referent denného centra

Oslava jubilea

Dňa 04.05.2022 sa uskutočnila narodeninová oslava člena nášho denného centra p. Baka. Rozhodol sa s nami osláviť krásne životné jubileum. Touto cestou by sme mu chceli zablahoželať.

Milí náš oslávenec pán Bako,
K Vášmu nádhernému sviatku, z úprimnej hĺbky srdca, Vám prajeme všetko najlepšie. Nech deň za dňom Vaše srdce v láske rozkvitá, opájané v šťastí s Vašimi najbližšími. Nech radosť zo života Vaša duša nikdy nestratí a nech pevné zdravie Vaše telo nikdy neopustí.

Členovia Denného centra

Veselé vajíčka

Dňa 06.04.2022 a 11.04.2022 sa v Dennom centre na Baničovej 12, Nitra uskutočnila aktivita ,,Veselé vajíčko”. Z vyfúknutých alebo z rozbitých vajíčok sme si vytvorili ozdoby na veľkonočné sviatky. Použili sme tavnú pištoľ rôzne bavlnky, temperové farby, ktorými sme vajíčka vyzdobili. Prijímatelia sociálnej služby si precvičili svoju zručnosť a, ako aj sami povedali, potrápili svoju trpezlivosť.

Niektorí prijímatelia sociálnej služby si vajíčko vymaľovali na papieri v podobe omaľovánky. Nakoniec sme si na stôl vytvorili venček zo škrupiniek od vajíčka o zdobili ho s uháčkovanými sliepočkami/kuriatkami. Celú aktivitu sme si spríjemňovali rozprávaním rôznych príhod, pri ktorých sme sa aj dobre zasmiali a navzájom aj viac spoznali. Na koniec sme si vyzdobili denné centrum. Prijímatelia sociálnej služby sa tešili so spoločne príjemne stráveného času.

Mgr. Lucia Mikulášiková, referent denného centra