SuperOčko

Spolu s občianskym združením SuperOčko sa uskutočnila akcia, počas ktorej si mohli prijímatelia sociálnej služby bezplatne nechať zmerať zrak. Táto iniciatíva mala za cieľ podporiť zdravie a pohodu prijímateľov sociálnej služby.

Zrak je jedným z najdôležitejších zmyslov a starostlivosť o neho je nevyhnutná. Pracovníci z občianskeho združenia SuperOčko poskytovali svoje služby s odbornosťou a klienti sa mohli spoľahnúť na kvalitné meranie a poradenstvo týkajúce sa ich zraku.

Okrem toho bola akcia príležitosťou na osvetu o dôležitosti pravidelných prehliadok očí a prevencii rôznych očných ochorení. Mnohí z nich sa dozvedeli o svojom aktuálnom zrakovom stave a dostali odporúčania ohľadne ďalších krokov, ktoré by mali podniknúť.

Takéto akcie sú dôležité nielen pre zlepšenie zdravotného stavu, ale aj pre vytvorenie pocitu súdržnosti a starostlivosti o seba a o svojich blízkych. Dúfajme, že sa budú podobné udalosti opakovať aj v budúcnosti a že budú ešte úspešnejšie a prospešnejšie pre všetkých zúčastnených.

Bc. Lucia Pavlíková

Fašiangová zábava

Dňa 09.02.2024 sa konala fašiangová zábava, ktorá sa niesla v duchu radosti a zábavy. Podujatie začalo slávnostným otvorením, pri ktorom sa ujala slova pani riaditeľka PhDr. Libuša Mušáková, ktorá všetkých prijímateľov sociálnej služby s úsmevom privítala.

Po otvorení nasledovalo spestrenie v podobe vystúpenia speváckej skupiny Nevädza, ktorá svojím živým prejavom a energickými melódiami získala priazeň publika a rozvírila atmosféru fašiangového času.

Po ich vystúpení vstúpila na scénu pani Magda Griezbachová so svojím majstrovským vystúpením Charieho Chaplina. Jej mimické zručnosti a pohyby priniesli aplauz zo všetkých kútov miestnosti.

Po týchto vystúpeniach sme sa pustili na tanečný parket, kde sme si užili nezabudnuteľné chvíle tancujúc v tradičných fašiangových rytmoch aj moderných hitoch. Fašiangová zábava sa niesla v duchu radosti, veselých tónov a spoločenstva.

Takto vyzerá ideálny spôsob, ako osláviť fašiangy – s úsmevom, hudbou, talentom a spoločnosťou tých, ktorých máme radi. Nech žije veselie a nech tradičné oslavy fašiangov nás spájajú ešte dlho!

Bc. Lucia Pavlíková, asistent sociálnej práce

Šiška party

Nedávno v priestoroch jedálne na Baničovej 12 zavládla veselo – súťažná atmosféra, keď sa konala šiška party s netradičným súťažným motívom – najlepšie fašiangové pečivo. Na podujatí sa stretli dámy s rôznymi nápadmi a receptami, od klasických fánok a šišiek až po bábovky a koláče.

Tradične podujatie otvorila svojím príhovorom pani riaditeľka PhDr. Libuša Mušáková a do nálady zahrala Nitrianska Heligónka. Porota, zložená z pani Štefánie Mátlovej, pani Márii Lietavovej a Mgr. Zuzany Tancikovej, následne rozhodla o víťazoch, ktorí si odniesli ocenenie za svoje šikovné a kreatívne pečivo.

Na treťom mieste sa umiestnila pani Oľga Gajdošová, ktorá upiekla fašiangový koláč. Na druhom mieste sa umiestnila pani Anna Kolláriková so svojimi fánkami. A na prvom mieste skončili šišky od pani Márii Ďuricovej, ktoré zaujali porotu nielen vzhľadom, ale aj vynikajúcou chuťou.

Šiška party nám ukázala, že aj malé udalosti môžu priniesť veľkú radosť a spájať komunitu v radostnom období fašiangov.

Bc. Lucia Pavlíková, asistent sociálnej práce

Vianočná kapustnica v dennom centre

V stredu 13.12.2023 sme vstúpili do kúzelnej vianočnej atmosféry „Vianočnou kapustnicou“ , akciou, ktorá spojila 60 prijímateľov sociálnej služby denné centrum a denný stacionár v jedinečnom a nezabudnuteľnom vianočnom zážitku. Akcia sa odohrávala v priestoroch Správy zariadení sociálnych služieb, Baničova 522/12, ktoré boli vďaka prijímateľom sociálnej služby denný stacionár – seniori vyzdobené papierovými vločkami.

Program začal príhovorom pani vedúcej úseku sociálnych služieb Baničova a Olympia PhDr. Silvie Lužákovej, ktorej slová rozniesli radosť po celej miestnosti nakoľko vyzdvihla dôležitosť spoločenstva a sviatočnej atmosféry v tomto období a vyjadrila vďačnosť za prítomnosť všetkých účastníkov.

Následne sme boli poctení vystúpením speváckeho súboru Nevädza. Na scénu prišli aj Nitrianski heligonkári a v rámci programu vystúpili aj prijímatelia sociálnej služby s rodinnými príslušníkmi, a to konkrétne pán Šulka s rodinou a pán Jakubík s dcérou.

Okrem hudobných prejavov sa počas akcie mohli prijímatelia sociálnych služieb pohostiť sladkým pečivom a domácim punčom, ktorý z lásky varili Bc. Lucia Pavlíková, Mgr. Michaela Manová a Mgr. Zuzana Tanciková. Po hudobnom vystúpení prišla na rad kapustnica, ktorej chuť a vôňa nám pripomenuli rodinné sviatky. Kapustnica nielenže chutila vynikajúco, ale nám aj vytvorila atmosféru plnú pohody a spoločnej radosti.

Celá „Vianočná kapustnica“ bola nielen o hudobných a chuťových zážitkoch, ale aj o vytváraní spoločenstva. Táto udalosť nám ukázala, že vianočné sviatky môžu byť oveľa viac než len darčeky a svetielka. Môžu to byť chvíle, kedy sa stretávame s ľuďmi, zdieľame radosť, spoločne sme šťastní a tvoríme krásne spomienky.

Vianočná kapustnica bola výnimočným zážitkom, ktorý zjednotil ľudí a priniesol do ich životov príjemné spomienky. V tomto období darovania sme získali oveľa viac, než sme dali, a to v podobe vzácnej radosti zo spoločných chvíľ a vianočnej harmónie.

Na záver by sme sa chceli poďakovať PhDr. Silvii Lužákovej, nie len za príhovor, ale taktiež za pomoc pri organizácii.

Bc. Lucia Pavlíková, asistent sociálnej práce

Katarínska zábava

Dňa 24. novembra 2023 sa v dennom centre pre seniorov konala Katarínska zábava. Večer otvorila svojím príhovorom pani riaditeľka PhDr. Libuša Mušáková, ktorá srdečne privítala všetkých prijímateľov sociálnej služby. Jej slová sa dotkli sŕdc prítomných a vytvorili atmosféru očakávania a radosti.

Následne sme privítali Nitrianskych Heligónkárov, ktorých hudobné vystúpenie rozžiarilo publikum a vytvorilo príjemnú atmosféru, ktorá sa niesla celým večerom. Heligónky, tradičný slovenský nástroj, priniesli do sály výnimočný zvuk, čo umocnilo autentickosť tejto tradičnej udalosti.

Po chvíľke oddychu pri výbornej večeri sa na tanečnom parkete niesla nálada radosti, keď sa ľudia rozplývali v tanci pod zvukmi tradičnej hudby. Tanečné páry sa združovali na parkete, spoločne vytvárajúc jednotný pohybový obraz radosti a spoločenského zdieľania.

Celý večer bol príležitosťou pre prijímateľov sociálnej služby stretnúť sa, spoznať sa a zdieľať radosť zo spoločného stretnutia. Katarínska zábava na konci novembra poslúžila nielen na odpútanie mysle od každodenných starostí, ale aj na vytváranie nových spoločných spomienok.

 

Katarínska zábava zanechala v srdciach návštevníkov nevymazateľnú stopu. Tento večer plný hudby a tanca nebol len slávnostným podujatím, ale aj príležitosťou pre všetkých prežiť spoločný čas plný radosti a jednoty. Veríme, že zábavy budú pokračovať aj v budúcnosti, prinášajúc nám každý rok nové zážitky a spomienky.

Bc. Lucia Pavlíková, asistent sociálnej práce

Karaoke s Nitrianskymi heligonkármi

Hudba je už od dávnych čias spojená s potešením, vyjadrovaním emócií a spájaním ľudí. Spev nielenže poteší, ale je aj veľmi dôležitým aspektom, ktorý vplýva na zdravie človeka. Spev nám dáva možnosť pripomenúť si spomienky a taktiež vyjadriť to, čo slová niekedy nedokážu.

V Správe zariadení sociálnych služieb na Baničovej 12 v Nitre sa často konajú podujatia spojené so spevom a hudbou, ktoré sú u prijímateľov sociálnych služieb veľmi obľúbené. Jedným z podobných spoločenských podujatí bolo aj Karaoke s Nitrianskymi heligónkami, ktoré sa uskutočnilo 25. októbra 2023. Prijímatelia sociálnych služieb denného stacionára pre seniorov a denného centra na Baničovej 12 v Nitre mali možnosť sa zúčastniť na karaoke šou sprevádzanú s Nitrianskymi heligonkármi. Spevácka skupina nám hrala ľudové piesne, ktoré sme premietali na plátne, a tak si všetci zúčastnení mohli prečítať text a spoločne si zaspievať. Podujatie prebiehalo veľmi energicky a nieslo sa v príjemnej atmosfére.

Hudba pomáha vytvárať nové spojenia a posilňuje vzťahy. Dúfame, že aj počas tohto podujatia sa nám podarilo vytvoriť priestor na utužovanie a vytváranie nových vzťahov. Veríme, že pre našich prijímateľov sociálnej služby bolo karaoke popoludnie plné malých zážitkov, a že im vyčarilo radosť a pokoj. Aj v budúcnosti sa budeme tešiť na ďalšie podobné podujatia a vytváranie spoločných aktivít denného stacionára pre seniorov s denným centrom.

Pripravila: Mgr. Michaela Manová, sociálna pracovníčka

Deň pre vaše zdravie s VšZP

Zdravie je pre nás všetkých veľmi drahé, no nie vždy si uvedomujeme, aké je dôležité sa oň starať. Aby sa na túto skutočnosť upozornilo a podnietili sa zdravšie životné návyky, sme sa v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou rozhodli vytvoriť „Deň pre vaše zdravie s VšZP“, kde si všetci účastníci mohli dať zmerať tlak, glykémiu a kyslík v krvi.

Pre niektorých z účastníkov to bolo po prvýkrát, čo sa zúčastnili takéhoto podujatia, a dozvedeli sa o dôležitosti prevencie v oblasti zdravia. Lekárka MUDr. Jaroslava Zelníková bola pripravená poskytnúť všetky informácie a odborné rady týkajúce sa zdravého životného štýlu a kontroly zdravia.

Meranie tlaku je jedným z najjednoduchších a najdôležitejších spôsobov monitorovania zdravia. Zvýšený krvný tlak je často príčinou vážnych ochorení. Preto si všetci účastníci nechali zmerať tlak a konzultovali svoje výsledky s pani lekárkou, ktorá im poskytla rady, o tom ako si udržať tlak na správnej úrovni.

Meranie glykémie je dôležité najmä pre tých , ktorí majú rizikové faktory pre cukrovku. Účastníci mali možnosť zistiť, ako je na tom ich hladina cukru v krvi a či by mali byť opatrní v oblasti stravy a fyzickej aktivity. Bolo skvelé vidieť, ako sa niektorí začali zaujímať o to, čo konzumujú, a začali premýšľať o svojej životospráve.

Všetci účastníci si taktiež mohli dať zmerať kyslík v krvi. Kyslík je nevyhnutný pre správne fungovanie nášho tela, a nedostatok kyslíka môže viesť k rôznym zdravotným problémom. Účastníci mali možnosť zistiť, či je ich hladina kyslíka v krvi optimálna.Po meraní sa mohli všetci zapojiť do súťaže „Zdravý kvíz“ s ktorou im pomáhal pán riaditeľ Ing. Ľuboš Šutka, MBA.

Podujatia „Deň pre vaše zdravie s VšZP“ sa zúčastnilo 80 účastníkov. Celé dopoludnie bolo veľmi inšpirujúce a účastníci odchádzali so znalosťou o tom, ako sa starať o svoje zdravie a so znalosťami na zlepšenie svojho zdravotného štýlu.

Bc. Lucia Pavlíková, asistent sociálnej práce