Katarínska zábava

Dňa 24. novembra 2023 sa v dennom centre pre seniorov konala Katarínska zábava. Večer otvorila svojím príhovorom pani riaditeľka PhDr. Libuša Mušáková, ktorá srdečne privítala všetkých prijímateľov sociálnej služby. Jej slová sa dotkli sŕdc prítomných a vytvorili atmosféru očakávania a radosti.

Následne sme privítali Nitrianskych Heligónkárov, ktorých hudobné vystúpenie rozžiarilo publikum a vytvorilo príjemnú atmosféru, ktorá sa niesla celým večerom. Heligónky, tradičný slovenský nástroj, priniesli do sály výnimočný zvuk, čo umocnilo autentickosť tejto tradičnej udalosti.

Po chvíľke oddychu pri výbornej večeri sa na tanečnom parkete niesla nálada radosti, keď sa ľudia rozplývali v tanci pod zvukmi tradičnej hudby. Tanečné páry sa združovali na parkete, spoločne vytvárajúc jednotný pohybový obraz radosti a spoločenského zdieľania.

Celý večer bol príležitosťou pre prijímateľov sociálnej služby stretnúť sa, spoznať sa a zdieľať radosť zo spoločného stretnutia. Katarínska zábava na konci novembra poslúžila nielen na odpútanie mysle od každodenných starostí, ale aj na vytváranie nových spoločných spomienok.

 

Katarínska zábava zanechala v srdciach návštevníkov nevymazateľnú stopu. Tento večer plný hudby a tanca nebol len slávnostným podujatím, ale aj príležitosťou pre všetkých prežiť spoločný čas plný radosti a jednoty. Veríme, že zábavy budú pokračovať aj v budúcnosti, prinášajúc nám každý rok nové zážitky a spomienky.

Bc. Lucia Pavlíková, asistent sociálnej práce

Karaoke s Nitrianskymi heligonkármi

Hudba je už od dávnych čias spojená s potešením, vyjadrovaním emócií a spájaním ľudí. Spev nielenže poteší, ale je aj veľmi dôležitým aspektom, ktorý vplýva na zdravie človeka. Spev nám dáva možnosť pripomenúť si spomienky a taktiež vyjadriť to, čo slová niekedy nedokážu.

V Správe zariadení sociálnych služieb na Baničovej 12 v Nitre sa často konajú podujatia spojené so spevom a hudbou, ktoré sú u prijímateľov sociálnych služieb veľmi obľúbené. Jedným z podobných spoločenských podujatí bolo aj Karaoke s Nitrianskymi heligónkami, ktoré sa uskutočnilo 25. októbra 2023. Prijímatelia sociálnych služieb denného stacionára pre seniorov a denného centra na Baničovej 12 v Nitre mali možnosť sa zúčastniť na karaoke šou sprevádzanú s Nitrianskymi heligonkármi. Spevácka skupina nám hrala ľudové piesne, ktoré sme premietali na plátne, a tak si všetci zúčastnení mohli prečítať text a spoločne si zaspievať. Podujatie prebiehalo veľmi energicky a nieslo sa v príjemnej atmosfére.

Hudba pomáha vytvárať nové spojenia a posilňuje vzťahy. Dúfame, že aj počas tohto podujatia sa nám podarilo vytvoriť priestor na utužovanie a vytváranie nových vzťahov. Veríme, že pre našich prijímateľov sociálnej služby bolo karaoke popoludnie plné malých zážitkov, a že im vyčarilo radosť a pokoj. Aj v budúcnosti sa budeme tešiť na ďalšie podobné podujatia a vytváranie spoločných aktivít denného stacionára pre seniorov s denným centrom.

Pripravila: Mgr. Michaela Manová, sociálna pracovníčka

Deň pre vaše zdravie s VšZP

Zdravie je pre nás všetkých veľmi drahé, no nie vždy si uvedomujeme, aké je dôležité sa oň starať. Aby sa na túto skutočnosť upozornilo a podnietili sa zdravšie životné návyky, sme sa v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou rozhodli vytvoriť „Deň pre vaše zdravie s VšZP“, kde si všetci účastníci mohli dať zmerať tlak, glykémiu a kyslík v krvi.

Pre niektorých z účastníkov to bolo po prvýkrát, čo sa zúčastnili takéhoto podujatia, a dozvedeli sa o dôležitosti prevencie v oblasti zdravia. Lekárka MUDr. Jaroslava Zelníková bola pripravená poskytnúť všetky informácie a odborné rady týkajúce sa zdravého životného štýlu a kontroly zdravia.

Meranie tlaku je jedným z najjednoduchších a najdôležitejších spôsobov monitorovania zdravia. Zvýšený krvný tlak je často príčinou vážnych ochorení. Preto si všetci účastníci nechali zmerať tlak a konzultovali svoje výsledky s pani lekárkou, ktorá im poskytla rady, o tom ako si udržať tlak na správnej úrovni.

Meranie glykémie je dôležité najmä pre tých , ktorí majú rizikové faktory pre cukrovku. Účastníci mali možnosť zistiť, ako je na tom ich hladina cukru v krvi a či by mali byť opatrní v oblasti stravy a fyzickej aktivity. Bolo skvelé vidieť, ako sa niektorí začali zaujímať o to, čo konzumujú, a začali premýšľať o svojej životospráve.

Všetci účastníci si taktiež mohli dať zmerať kyslík v krvi. Kyslík je nevyhnutný pre správne fungovanie nášho tela, a nedostatok kyslíka môže viesť k rôznym zdravotným problémom. Účastníci mali možnosť zistiť, či je ich hladina kyslíka v krvi optimálna.Po meraní sa mohli všetci zapojiť do súťaže „Zdravý kvíz“ s ktorou im pomáhal pán riaditeľ Ing. Ľuboš Šutka, MBA.

Podujatia „Deň pre vaše zdravie s VšZP“ sa zúčastnilo 80 účastníkov. Celé dopoludnie bolo veľmi inšpirujúce a účastníci odchádzali so znalosťou o tom, ako sa starať o svoje zdravie a so znalosťami na zlepšenie svojho zdravotného štýlu.

Bc. Lucia Pavlíková, asistent sociálnej práce

Stolnotenisový turnaj

V rámci mesiaca úcty k starším sme sa rozhodli usporiadať stolnotenisový turnaj. Privítali sme osem zdatných hráčov pripravených na súboj. Každý z nich mal iné skúsenosti a očakávania, no ich cieľ bol rovnaký – vyhrať. Počas turnaja bola atmosféra napätá a hráči boli pripravení dať do toho všetko.

Stolnotenisový stôl bol miestom, kde sa všetko rozhodovalo, a hráči sa snažili nájsť rovnováhu medzi rýchlosťou a precíznosťou, keď chceli zdolať svojich súperov. Zo zápasov bolo cítiť rivalitu a napätie. Hráči sa navzájom pozorovali a hľadali slabé miesta súperov. Bolo jasné, že taktika a rýchlosť mali významné miesto v hre. Každý úder bol dôležitý, a jeden chybný pohyb mohol rozhodnúť o víťazovi.

Po pár hodinách sa turnaj skončil a víťazom sa stal pán Švancara. Jeho rýchlosť a precíznosť ho priviedli k titulu víťaza. Na druhom mieste sa umiestnil pán Koprda, tretie a zároveň posledné miesto si vybojoval pán Baláž. Tento turnaj nie len ukázal vášeň pre stolný tenis, ale tiež poskytol príležitosť pre hráčov všetkých úrovní naučiť sa niečo nové. Skúsenejší hráči delili svoje rady a techniky s menej skúsenejšími, a toto podujatie bolo nielen súťažou, ale aj miestom kde vznikli nové priateľstvá. Všetci účastníci nechali svoje srdcia na stole a ukázali, že stolný tenis má ešte stále veľa na ponúknutie.

Bc. Lucia Pavlíková, asistent sociálnej práce

Október v pohybe

Október je mesiacom, počas ktorého príroda hrá farebnými scenériami a naznačuje nám príchod zimy, ale taktiež je i mesiacom, kedy venujeme svoju pozornosť a prejavujeme úctu k starším. Je to príležitosť na to, aby sme preukázali seniorom naše uznanie a vyzdvihli ich múdrosť a skúsenosti, ktoré nám prinášajú. V tomto duchu sme uskutočnili aj spoločenské podujatie v prepojení denného stacionára pre seniorov a denných centier Baničova a Olympia na Baničovej 12 v Nitre.

Kultúrno-športové podujatie “Október v pohybe” bolo zamerané pre našich seniorov nielen z denného stacionára alebo denných centier, ale pre všetkých seniorov z mesta Nitra, ktorí sa chceli zúčastniť. Na úvod podujatia privítala všetkých prítomných pani riaditeľka PhDr. Libuša Mušáková milým príhovorom, ktorý podčiarkoval prítomnosť našich seniorov a ich neoddeliteľný prínos pre spoločnosť. Podujatia sa zúčastnila aj pani vedúca PhDr. Silvia Lužáková, ktorá sa venovala seniorom počas športových aktivít.

Po úvodnom slove od pani riaditeľky dostala priestor spevácka skupina Nevädza, ktorá našich seniorov privítala krásnymi ľudovými piesňami. Ocenenie sa dostavilo v podobe hlasného potlesku. Po vystúpení nasledovalo cvičenie s pani Griezbachovou a jej skupinou žien, ktoré sa nám predviedli so svojou cvičebnou zostavou. Vystúpenie sa všetkým prítomným veľmi páčilo. Pani Griezbachová počas zostavy komentovala jednotlivé kroky, a tak nás oboznámila s ich obsahom. Následne opäť vystúpila spevácka skupina Nevädza.

Po potlesku prevzala slovo pani riaditeľka a informovala o možnostiach športových aktivít na jednotlivých stanovištiach, či už vo vonkajších alebo vo vnútorných priestoroch. Seniori mali možnosť zahrať si petang, kriket, ruské kolky, vonkajší šach, ping-pong, stolný futbal a mnoho ďalších športových hier. Najviac športujúcich zaujal kriket, ruské kolky, ping-pong a vonkajší šach. Seniori si mohli vybrať podľa vlastného záujmu a tí, ktorí sa neodhodlali na šport, sa beztak mohli venovať príjemným rozhovorom vo vnútorných priestoroch. Pre všetkých účastníkov nechýbalo ani milé občerstvenie, ktoré prispelo k príjemnej atmosfére celého podujatia. Jednotliví športovci mohli získať zaslúžené diplomy za svoj športový výkon.

Podujatie bolo príjemné, plné pohody a aktivít. Veríme, že v účastníkoch zanechalo pocit radosti a spokojnosti. Toto podujatie bolo jedným zo spôsobov, ako vyjadriť vďaku a úctu starším za ich prínos do našich životov. Veríme, že sa takto budeme stretávať každý rok v októbri!

Fotografie zhotovili Bc. Lucia Pavlíková a študentky Františka Milánová, Veronika Kamenská, a Zuzana Morgoviscová z Katedry výtvarnej tvorby a výchovy z Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Pripravila: Mgr. Michaela Manová, sociálna pracovníčka

Zachovanie vitality seniorov v Dennom centre

Správa zariadení sociálnych služieb a Nitriansky samosprávny kraj uzatvorili zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu športu na projekt Zachovanie vitality seniorov v Dennom centre.

Realizáciou projektu bolo zakúpených niekoľko druhov cvičebných pomôcok, čím sa nám podarilo v dennom centre spestriť cvičenie prijímateľom sociálnej služby a rozšíriť možnosti pohybu v rámci individuálnych a pravidelných skupinových cvičení. Seniori tak majú možnosť vyskúšať nové alternatívy cvičení, ktoré sa stávajú dostupnými vďaka novým cvičebným pomôckam zakúpeným s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom dotácie na podporu športu. Cvičebné pomôcky sú umiestnené v telocvični a sú pre cvičiacich seniorov dostupné k používaniu. Prijímatelia sociálnej služby denné centrum vyjadrovali radosť z prínosu projektu a v rámci svojich cvičebných skupín spoločne medzi sebou zdieľajú svoje dobré pocity z cvičenia, čo sa prejavuje aj v celkovej atmosfére medzi cvičiacimi seniormi, ktorá je priateľská, naplnená úsmevmi a dobrou náladou.

V budúcnosti plánujeme organizovať okrem pravidelných individuálnych a skupinových cvičení aj športové podujatia (tzv. športové dni) s cieľom osloviť širší okruh seniorov, kde si seniori budú môcť vyskúšať rôzne formy pohybu a pohybových hier a objaviť tak vlastné vyhovujúce cvičenia na ich ceste za športom a aktívnym životným štýlom.

Letná brigáda

Jedného pekného piatkového rána sme sa rozhodli, že si skrášlime naše vonkajšie prostredie a zorganizovali sme malú brigádu. Slniečko nám príjemne hrialo, ale nepálilo, tak sme si vzali rukavice a vrecia, nožnice a metly a pustili sme sa do práce. Spoločne sme ostrihali prerastajúce konáre kríkov, vyčistili kamienky od buriny a prestrihali záhony. Po ukončení prác sme sa príjemne občerstvili čerstvou limonádou a malými jednohubkami, kávičkou a sladkým potešením.

Bolo nám veľkým potešením, že sa niektorí naši členovia rozhodli nám v piatok 7.7.2023 vypomôcť s brigádou a zároveň počas práce vonku trošku zrelaxovali. Ďakujeme všetkým zúčastneným prijímateľom sociálnej služby denné centrum a pevne veríme, že najbližšie sa zídeme v oveľa väčšom počte.

Mgr. Nina Jašeková, PhD.
sociálny pracovník