Všetko o očkovaní proti Covid-19

Tento dokument s informáciami o očkovaní proti ochoreniu Covid-19 v ľahko čitateľnom formáte podľa metodiky Easy to read pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s o.z. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.

Očkovanie proti Covid-19 – ľahko čitateľný text

Vitamín D3 pre zamestnancov a klientov ZpS, ZOS a denných stacionárov

Vďaka finančnému príspevku od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sme v rámci prevencie a na podporu imunitného systému zakúpili Vitamín D3 pre zamestnancov a klientov zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Janského 7 a tiež pre zamestnancov a klientov denných stacionárov.

Téma jesene v denných stacionároch

V uplynulých dňoch sme sa v dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím a v dennom stacionári pre seniorov venovali výrobe tematických plagátov. Hlavnou témou bola ,,jeseň“. S klientmi sme sa najprv o jeseni veľa rozprávali – metódou brainstormingu mal každý klient povedať, čo mu ako prvé pri slove jeseň napadne. Klientom sa pri tomto slove vynárali rôzne asociácie, z čoho neskôr vznikla diskusia a z nej následne nápad vytvoriť tematické jesenné plagáty. Klienti pri tvorbe plagátov využili maľbu voľnou rukou za použitia rôznych farieb (temperové, vodové, pastelky, farbičky, fixky) a plagáty dotvorili aj vystrihovaním a následným lepením jesenných symbolov, či otláčaním listov, ktoré spoločne nazbierali v okolí denných stacionárov. Jeden z plagátov sme nazvali ,,Krajina zázrakov“ – s týmto nápadom prišiel klient a ostatní s názvom súhlasili. Názov môžeme chápať v zmysle prírody – mocnej čarodejnice.

Na vytváraní plagátov sa podieľali všetci prítomní klienti a aktivity ich veľmi bavili – z výsledku sa tešia a plagáty nám budú v najbližších dňoch zdobiť priestory denných stacionárov. Okrem kreatívnej tvorby plagátov klienti vyrábali aj postavičky z gaštanov a téma jesene dominovala aj pri rôznych logických úlohách či pri tréningoch pamäti. S klientmi sme taktiež viedli diskusie na tému ,,Sviatky jesene“, kde sme sa porozprávali o tradícií a histórií jednotlivých sviatkov (Sviatok všetkých svätých, Halloween).

Mgr. Zuzana Tóthová

Testovanie prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov

Dňa 31.10.2020 bude v Zariadení pre seniorov Zobor, Janského 7, 949 01 Nitra, prebiehať celoplošné testovanie pre prijímateľov sociálnych služieb Správy zariadení sociálnych služieb (ambulantné, pobytové) a zamestnancov. V prípade pozitívneho výsledku testu u prijímateľa sociálnej služby, bude telefonicky informovaný aj rodinný príslušník.

Slávnostné otvorenie telocvične a dni zdravia v denných stacionároch

V dňoch 12. a 13. mája 2015 sa uskutočnilo v priestoroch Denného stacionára slávnostné otvorenie telocvične a zároveň sa konali dni zdravia v denných stacionároch.

Veľká vďaka za uskutočnenie tohto projektu patrí hlavne Nitrianskej komunitnej nadácií, firme Bramac a Mestu Nitra, ktoré prispeli na dobrú vec. Práve vďaka sume, ktorú sme získali na realizáciu projektu sme mohli skvalitniť poskytovanie sociálnej služby a zároveň spríjemniť klientom Denného stacionára čas, ktorý tu trávia.

Sociálne pracovníčky za pomoci aktivačných pracovníčok a študentiek UKF počas týchto dní pripravili pre klientov denných stacionárov pestrý program v oblasti športu a zdravej výživy. Konali sa odborné prednášky o zdravom životnom štýle a športovaní, ktoré určite zaujali. Samozrejme, že nechýbala ani príprava a ochutnávka zdravých smoothie nápojov a k tomu športové aktivity a súťaže v tímoch v novej telocvični, ktoré dotvárali celú atmosféru tohto dňa.

 

Spracovala: Mgr. Erika Foltánová