Aktivity v dennom stacionári pre seniorov

Staršia generácia je veľmi dôležitou a veľkou skupinou občanov, ktorí si zaslúžia, aby ich život bol dôstojný a kvalitný. Na to, aby seniori prežili plnohodnotne jeseň svojho života, je potrebné nájsť v starobe zmysel života. V dennom stacionári si každú voľnočasovú aktivitu vopred premyslíme a naplánujeme do mesačného harmonogramu. K hlavným činnostiam počas dňa patria najmä aktivity v skupine, rozhovory, práca na rozvoji jemnej motoriky – maľovanie, kreslenie, hranie spoločenských hier, tréning pamäti pomocou spoločenských hier, spievanie ľudových pesničiek.

Počas teplých letných dní sme trávili čas na vonkajšej terase s výhľadom na krásnu záhradu. Voľnočasové aktivity umožňujú seniorom zmysluplne využiť svoj čas a dávajú im príležitosť vzájomne sa obohacovať a odovzdávať si skúsenosti a znalosti. V neposlednom rade sa zvyšuje aj ich kvalita života.

Mgr. Zuzana Tanciková, sociálna pracovníčka

Husľoví virtuózi na slnečnej terase

Hudba nás sprevádza po celý život — môžeme povedať, že je neoddeliteľnou súčasťou každého z nás. Je to umenie, ktoré má schopnosť liečiť. Nám svoje liečivé tóny v septembri ponúkli huslisti Duo Slavonic.
Dňa 13.9.2021 sa v Správe zariadení sociálnych služieb na Baničovej 12 uskutočnilo príjemné kultúrne posedenie. Svojou prítomnosťou nás poctili huslisti z občianskeho združenia Slavonic, ktoré sa snaží prinášať ľudom kultúru a umenie.

Prijímatelia sociálnej služby v dennom stacionári boli predpoludním pozvaní na slnečnú terasu, kde vedúca úseku sociálnych služieb Baničova a Olympia PhDr. Silvia Lužáková umelcov uvítala príhovorom. Krátko na to sa už terasou niesli krásne tóny vážnych, ale aj tradičných piesní. Husľoví virtuózi Andrej Baran a František Ferienčík prijímateľom sociálnych služieb a zamestnancom organizácie predstavili slovenskú, maďarskú či rumunskú ľudovú tvorbu.
Pre všetkých zúčastnených išlo o krásne prežité predpoludnie, prijímatelia sociálnej služby koncert ocenili aj nadšeným potleskom.
Už nemecký filozof, skladateľ a básnik Friedrich Nietzsche povedal, že „Bez hudby by bol život chybou“ — a s jeho tvrdením nemožno nesúhlasiť.

Pripravila: Mgr. Michaela Manová, sociálna pracovníčka

Plán aktivít do konca roka 2021 – denné stacionáre

Plán aktivít a činností na obdobie september – december 2021 pre denný stacionár pre osoby s postihnutím autistického spektra, denný stacionár pre osoby so zdravotným postihnutím a denný stacionár pre seniorov.

Plán aktivít denné stacionáre 9 – 12/2021

Všetko o očkovaní proti Covid-19

Tento dokument s informáciami o očkovaní proti ochoreniu Covid-19 v ľahko čitateľnom formáte podľa metodiky Easy to read pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s o.z. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.

Očkovanie proti Covid-19 – ľahko čitateľný text

Vitamín D3 pre zamestnancov a klientov ZpS, ZOS a denných stacionárov

Vďaka finančnému príspevku od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sme v rámci prevencie a na podporu imunitného systému zakúpili Vitamín D3 pre zamestnancov a klientov zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby na Janského 7 a tiež pre zamestnancov a klientov denných stacionárov.

Téma jesene v denných stacionároch

V uplynulých dňoch sme sa v dennom stacionári pre osoby so zdravotným postihnutím a v dennom stacionári pre seniorov venovali výrobe tematických plagátov. Hlavnou témou bola ,,jeseň“. S klientmi sme sa najprv o jeseni veľa rozprávali – metódou brainstormingu mal každý klient povedať, čo mu ako prvé pri slove jeseň napadne. Klientom sa pri tomto slove vynárali rôzne asociácie, z čoho neskôr vznikla diskusia a z nej následne nápad vytvoriť tematické jesenné plagáty. Klienti pri tvorbe plagátov využili maľbu voľnou rukou za použitia rôznych farieb (temperové, vodové, pastelky, farbičky, fixky) a plagáty dotvorili aj vystrihovaním a následným lepením jesenných symbolov, či otláčaním listov, ktoré spoločne nazbierali v okolí denných stacionárov. Jeden z plagátov sme nazvali ,,Krajina zázrakov“ – s týmto nápadom prišiel klient a ostatní s názvom súhlasili. Názov môžeme chápať v zmysle prírody – mocnej čarodejnice.

Na vytváraní plagátov sa podieľali všetci prítomní klienti a aktivity ich veľmi bavili – z výsledku sa tešia a plagáty nám budú v najbližších dňoch zdobiť priestory denných stacionárov. Okrem kreatívnej tvorby plagátov klienti vyrábali aj postavičky z gaštanov a téma jesene dominovala aj pri rôznych logických úlohách či pri tréningoch pamäti. S klientmi sme taktiež viedli diskusie na tému ,,Sviatky jesene“, kde sme sa porozprávali o tradícií a histórií jednotlivých sviatkov (Sviatok všetkých svätých, Halloween).

Mgr. Zuzana Tóthová