Dobrá prax – denné centrum

Prepájanie sociálnych služieb

Dobrovoľnícka činnosť

. Dobrovoľnícka činnosť v denných centrách

Dobrovoľnícka práca nie je len o poskytovaní služieb, ale aj o budovaní komunity a vzájomnej podpore. Naši dobrovoľníci sú príkladom tejto solidarity a ich prítomnosť vytvára prostredie, kde sa každý cíti zapojený a akceptovaný.

Ako povedal Antoine de Saint-Exupéry „Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné“, a práve toto je duchom nášho dobrovoľníckeho úsilia.

V rámci Denného centra Baničova máme tú česť spolupracovať s výnimočnou skupinou dobrovoľníkov. Títo dobrovoľníci, ako sú pani Magda Griezbachová, pani Anna Kukučková a pani Ing. Anna Petkéšová, neprinášajú len svoje odborné znalosti, ale aj podporu našim prijímateľom sociálnej služby pri udržiavaní zdravého životného štýlu. Poskytujeme kurzy v oblasti počítačových technológií s odborným vedením pána Ing. Dušana Mošaťa. A taktiež spolupracujeme s Nitrianskou Heligónkou, ktorá nám pravidelne zabezpečuje hudobné vystúpenia. V Dennom centre Olympia prebieha tanečný kurz bachaty pod vedením pani Dominiky Furmanekovej.

Snažíme sa neustále posilňovať naše vzťahy s dobrovoľníkmi a vytvárať prostredie, kde ich schopnosti a nápady môžu naplno vyniknúť. Aj vďaka našim dobrovoľníkom sme schopní napredovať a prispievať k lepšiemu životu našich prijímateľov sociálnej služby. Sme hrdí, že dobrovoľníci sú súčasťou nášho úsilia poskytovať kvalitnú sociálnu službu v dennom centre.

Bc. Lucia Pavlíková, asistent sociálnej práce