Domáca opatrovateľská služba

Kontakt

Ako vybaviť

Úkony opatrovateľskej služby

Legislatíva

Čas poskytovania služby

Cenník

Domy s opatrovateľskou službou

Povedali o nás

.

Dom s opatrovateľskou službou je domom osobitného určenia s bytmi určenými na výkon opatrovateľskej služby podľa osobitného predpisu (zákon č. 189/1992 Z.z.).  Byty sú vo vlastníctve Mesta Nitra a záujemca o pridelenie bytu v dome s opatrovateľskou službou podáva žiadosť na Mestskom úrade v Nitre.

Domy s opatrovateľskou službou v Nitre:

    • Dom s opatrovateľskou službou, J. Kráľa 2, Nitra

            

    • Dom s opatrovateľskou službou, Bernolákova 16, Nitra

Bytový dom Senior, Krčméryho 2/C, Nitra

Nájomné byty v BDS slúžia najmä pre starých a zdravotne postihnutých občanov, ktorých zdravotný stav odôvodňuje poskytovanie osobitnej starostlivosti, alebo u ktorých možno odôvodnene predpokladať potrebu poskytovania osobitnej starostlivosti vzhľadom k veku a postupnému strácaniu ich samostatnosti s podmienkou vlastného súkromia, pričom úroveň ich sebestačnosti a mentálnych schopností nesmie klesnúť pod kritickú úroveň aktivít denného života a mentálnych schopností. Sociálna služba v prípade vyžiadania (opatrovateľská služba) bude poskytovaná priamo v domácom prostredí nájomcu v zmysle príslušnej VZN týkajúcej sa poskytovania sociálnych služieb.