Domáca opatrovateľská služba

Kontakt

Ako vybaviť

Úkony opatrovateľskej služby

Legislatíva

Čas poskytovania služby

Cenník

Domy s opatrovateľskou službou

Povedali o nás

. Výška úhrady za 1 hodinu opatrovateľskej služby je stanovená v závislosti od príjmu a doby poskytovania opatrovateľskej služby Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry o sociálnych službách nasledovne:

Čas poskytovania opatrovateľskej služby Výška príjmu
do 250 € vrátane od 250,01 € do 374 € nad
374,01 €
od 07.00 do 16.00 1,00 1,50 2,00
od 16.00 do 19.00 1,50 2,00 2,50

Prijímateľ opatrovateľskej služby platí úhradu za skutočne poskytnutý počet hodín opatrovateľskej služby v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci. Úhradu je možné realizovať bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.