Domáca opatrovateľská služba

Kontakt

Ako vybaviť

Úkony opatrovateľskej služby

Legislatíva

Čas poskytovania služby

Cenník

Domy s opatrovateľskou službou

Povedali o nás

. Výška úhrady za 1 hodinu opatrovateľskej služby je stanovená Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry o sociálnych službách nasledovne:

Čas poskytovania opatrovateľskej služby Úhrada prijímateľa za opatrovateľskú službu v €/hodinu Úhrada prijímateľa za opatrovateľskú službu v €/hodinu
ak je predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby len úkon bežné upratovanie v domácnosti
od 07.00 do 16.00 2,00 3,00
od 16.00 do 19.00 2,50 3,50

Prijímateľ opatrovateľskej služby platí úhradu za skutočne poskytnutý počet hodín opatrovateľskej služby v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci. Úhradu je možné realizovať bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.