Domáca opatrovateľská služba

Kontakt

Ako vybaviť

Úkony opatrovateľskej služby

Legislatíva

Čas poskytovania služby

Cenník

Domy s opatrovateľskou službou

Povedali o nás

. I. Sebaobslužné úkony
a) Osobná hygiena
– hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov),celkový kúpeľ
– hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte),
.
b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
– porciovanie stravy,
– obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta),
– kŕmenie a pomoc pri pití
.
c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
– sprievod na toaletu,
– pomoc pri vyzliekaní, obliekaní,
– účelná očista po toalete,
– sprievod z toalety,
– podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše),
– ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky),
.
d) Obliekanie, vyzliekanie
– výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb),
– obliekanie, obúvanie,
– vyzliekanie, vyzúvanie,
.
e) Mobilita, motorika
– sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),
– pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,
– polohovanie,
– pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov),
– obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.
.
f) dodržiavanie liečebného režimu
v domácom prostredí
– nákup liekov, podávanie liekov a aplikácia mastí,
– kontrola glykémie glukomerom,
– odmeranie krvného tlaku, pulzu a telesnej teploty,
– aplikácia liečiva subkutánne (napríklad inzulínu),
– polohovanie,
.
v zariadení
– nákup liekov,
– polohovanie.
.
II. Úkony starostlivosti o svoju domácnosťa) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
c) donáška jedla do domu,
d) umytie riadu,
e) bežné upratovanie v domácnosti,
f) obsluha bežných domácich spotrebičov,
g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),
h) starostlivosť o lôžko,
i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie,
k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb).III. Základné sociálne aktivity

a) sprievod
– na lekárske vyšetrenie,
– na vybavenie úradných záležitostí,
– do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,
– pri záujmových činnostiach,

b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní,

c) tlmočenie
– pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach,
– pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach.

IV. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít
– potreba dohľadu v určenom čase,
– potreba nepretržitého dohľadu