Zariadenie opatrovateľskej služby

Kontakt

Ako vybaviť

Poskytované služby

Legislatíva

Cenník

Evidencia žiadateľov

Fotogaléria

Jedálny lístok

.

Poštová adresa:
Správa zariadení sociálnych služieb
prevádzka: zariadenie opatrovateľskej služby
Janského 7
949 01 Nitra

Sociálna pracovníčka:

Mgr. Marta Nováková
poverená zastupovaním vedúcej sociálneho úseku Zobor
Tel.č.: 037/69 267 23
Mobil: 0910 748 011
E-mail: novakovazpszobor.sk
.
Mgr. Ingrid Košíková
E-mail: kosikovazpszobor.sk
.
Mgr. Andrea Slamková
E-mail: slamkovazpszobor.sk
.
Mgr. Veronika Palatická
E-mail: palatickazpszobor.sk
.
Tel.č.: 037/69 267 24
Mobil: 0911 539 578