Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Zbierka krabičiek pre seniorov, ktorá sa konala v rámci 4. ročníka projektu s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, neobišla ani seniorov v domoch opatrovateľskej služby v Nitre. Krabičky boli vytvorené z lásky od neznámych ľudí, ktorí chceli potešiť hlavne tých seniorov a PSS, ktorí sú bez rodiny alebo inej blízkej osoby. Každá krabička obsahovala niečo sladké, slané, teplé, mäkké, voňavé, niečo na zábavu a zo srdiečka.

V mene seniorov mesta Nitra, ktorí bývajú v domoch s opatrovateľskou službou ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa zapojili do projektu.