Vianočná kapustnica 15.12.2021

Dňa 15.12.2021 sa v Zariadení pre seniorov Zobor uskutočnilo slávnostné posedenie PSS pri vianočnej kapustnici. Pani riaditeľka PhDr. Libuša Mušáková privítala všetkých prítomných, prihovorila sa PSS a zamestnancom zariadenia. Poďakovala personálu za ich celoročnú prácu. Po príhovore si spoločne všetci zaspievali pieseň Tichá noc Svätá noc a ďalšie koledy, ktoré boli doprevádzané hrou na harmonike a klavíra pána Maroša Barátha. Po zaspievaní kolied sa prihovorila k všetkým prítomným predsedkyňa výboru klientov PaedDr. Ďurečková, ktorá poďakovala celému personálu za každodenne vykonávanú ťažkú prácu v mene seba a všetkých PSS. Pani riaditeľka vyzvala PSS a zamestnancov k modlitbe. Po modlitbe Pána sme spoločne pozdvihli čase sektu a pripili sme na zdravie nás všetkých. Pani riaditeľka si štrngla na zdravie s každým zúčastneným PSS. Po prípitku sa podávala kapustnica.

Posedenie bolo príjemné, PSS sa medzi sebou zhovárali, pochutnávali si na pagáčoch, lineckom pečive. Predsedníčka výboru klientov PaedDr. Ďurečková pristúpila k svojmu kolektívu PSS a spoločne zaspievali zmes nacvičených kolied. K nim sa pridali aj ostatní, ktorí poznali texty piesní. Pani riaditeľka na záver stretnutia spolu s ostatným personálom rozdali všetky vianočné krabičky od topánok. PSS boli milo prekvapení a potešení, že si niekto na nich spomenul a obdaril ich. Pani riaditeľka osobitne poďakovala pani učiteľke Ingrid Jakubičkovej, ktorá bola koordinátorkou projektu ,, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ˮ pre naše zariadenie. Posedenie malo u PSS natoľko úspech, že očakávali ďalšie posedenia na vianočné sviatky.