Projekt – Vianočná pošta

Zariadenie pre seniorov Zobor bolo zapojené do Projektu Vianočná pošta 2021. Aby boli tieto Vianoce ešte čarovnejšie, láskyplný pozdrav milých slov vyčaroval nejeden úsmev na tvárach našich PSS.
ĎAKUJEME všetkým zapojeným základným a materským školám a tiež všetkým jednotlivcom, ktorí poslali na našu adresu vianočné pozdravy.

   

Zoznam zapojených škôl:
1. Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom
2. Materská škola, 9. Mája 511/20, Gemerská Poloma
3. Základná škola s materskou školou č. 250, Križovany nad Dudváhom
4. Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, Bratislava
5. Základná škola s materskou školu, Školská 4, Chorvátsky Grob
6. Základná škola, Vajanského, Lúčenec
7. Základná škola, Ostredková 3234/14, Bratislava
8. Základná škola, Hlavná 209, Zemplínska Teplica
9. Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice
10. Základná škola Petra Škrabáka, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín
11. Základná škola SNP, Ostredková 14, Bratislava
12. Základná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 140/144, Dobšiná