Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok – 4. ročník celoslovenskej výzvy

V období od 19.11.2021 do 6.12.2021 sa uskutočnila zbierka pre seniorov po celom Slovensku. Zbierka sa uskutočnila už po štvrtý krát, čo svedčí o úspešnosti tohto projektu, ktorý bol vytvorený za účelom potešiť seniorov a PSS na Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri srdci nielen Vás ale aj ich, pretože často krát je to jediný darček, ktorý dostanú.

Krabičky tak boli vytvorené z lásky od neznámych ľudí, ktorí chceli potešiť hlavne tých seniorov a PSS, ktorí sú bez rodiny alebo inej blízkej osoby. Každá krabička obsahovala niečo sladké, slané, teplé, mäkké, voňavé, niečo na zábavu a zo srdiečka. Krabičky neobišli ani Zariadenie pre seniorov Zobor. Pre každého PSS bola z lásky vytvorená krabička plná darčekov. Pre slávnostný moment sme využili spoločenskú udalosť „posedenie pri Vianočnej kapustnici“, kde sme s potešením odovzdali všetky vianočné krabičky.

V mene našich PSS, Zariadenie pre seniorov Zobor ĎAKUJE všetkým, ktorí sa zapojili do projektu a tiež koordinátorke Ingrid Jakubičkovej, ktorá zastrešovala Zariadenie pre seniorov Zobor.