Denný stacionár

Kontakt

Ako vybaviť

Komu poskytujeme

Komu nemožno poskytovať

Legislatíva

Čas poskytovania

Cenník

Poradovník

Činnosti a služby

Fotogaléria

.

Denný stacionár pre seniorov:

Mgr. Zuzana Tancíková
prevádzka Baničova 12, Nitra
Tel.č.: 037/69 255 18
E-mail: tancikovaszss-nitra.sk

Denný stacionár pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím:

Mgr. Michaela Manová
Mgr. Zuzana Tóthová
prevádzka Baničova 12, Nitra
Tel.č.: 037/69 255 15
E-mail: manovaszss-nitra.sk
tothovaszss-nitra.sk

Denný stacionár pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (autizmom):

Mgr. Branislav Artim
prevádzka Baničova 14, Nitra
Tel.č.: 037/65 201 13
E-mail: artimszss-nitra.sk

Vedúca úseku sociálnych služieb Baničova a Olympia:

PhDr. Silvia Lužáková
Baničova 12, Nitra
Tel.č.:037/69 255 27
Mobil: 0911 665 117