Denný stacionár

Kontakt

Ako vybaviť

Komu poskytujeme

Komu nemožno poskytovať

Legislatíva

Čas poskytovania

Cenník

Poradovník

Činnosti a služby

Fotogaléria

.
  • Občanovi, ktorý spĺňa podmienky odkázanosti na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vydaného Mestom Nitra alebo príslušnou obcou podľa miesta trvalého pobytu.
  • Občanom bez posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, ak si budú platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov