Denný stacionár

Kontakt

Ako vybaviť

Komu poskytujeme

Komu nemožno poskytovať

Legislatíva

Čas poskytovania

Cenník

Poradovník

Činnosti a služby

Fotogaléria

. V dennom stacionári sa poskytuje:

  • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • stravovanie.

V dennom stacionári sa zabezpečuje:

  • Rozvoj pracovných zručností,
  • záujmová činnosť.

Sociálne poradenstvo poskytujeme aj rodine alebo inej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc odkázanému občanovi v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

Plán aktivít denný stacionár pre ŤZP rok 2020

Plán aktivít denný stacionár seniori pre seniorov Baničova rok 2020

Plán aktivít denný stacionár pre osoby postihnuté autistom rok 2020