Denný stacionár

Kontakt

Ako vybaviť

Komu poskytujeme

Komu nemožno poskytovať

Legislatíva

Čas poskytovania

Cenník

Poradovník

Činnosti a služby

Fotogaléria

. Sociálna služba v dennom stacionári sa poskytuje podľa právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v rozsahu najviac 9 hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa od 7,00 hod. do 16,00 hod.

Menší rozsah poskytovania sociálnej služby možno dohodnúť v zmluve o poskytovaní sociálnej služby na návrh žiadateľa o sociálnu službu, najmenej však 20 hodín týždenne, okrem prijímateľa sociálnej služby, ktorý si bude platiť úhradu za sociálnu službu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.