Stolnotenisový turnaj

V rámci mesiaca úcty k starším sme sa rozhodli usporiadať stolnotenisový turnaj. Privítali sme osem zdatných hráčov pripravených na súboj. Každý z nich mal iné skúsenosti a očakávania, no ich cieľ bol rovnaký – vyhrať. Počas turnaja bola atmosféra napätá a hráči boli pripravení dať do toho všetko.

Stolnotenisový stôl bol miestom, kde sa všetko rozhodovalo, a hráči sa snažili nájsť rovnováhu medzi rýchlosťou a precíznosťou, keď chceli zdolať svojich súperov. Zo zápasov bolo cítiť rivalitu a napätie. Hráči sa navzájom pozorovali a hľadali slabé miesta súperov. Bolo jasné, že taktika a rýchlosť mali významné miesto v hre. Každý úder bol dôležitý, a jeden chybný pohyb mohol rozhodnúť o víťazovi.

Po pár hodinách sa turnaj skončil a víťazom sa stal pán Švancara. Jeho rýchlosť a precíznosť ho priviedli k titulu víťaza. Na druhom mieste sa umiestnil pán Koprda, tretie a zároveň posledné miesto si vybojoval pán Baláž. Tento turnaj nie len ukázal vášeň pre stolný tenis, ale tiež poskytol príležitosť pre hráčov všetkých úrovní naučiť sa niečo nové. Skúsenejší hráči delili svoje rady a techniky s menej skúsenejšími, a toto podujatie bolo nielen súťažou, ale aj miestom kde vznikli nové priateľstvá. Všetci účastníci nechali svoje srdcia na stole a ukázali, že stolný tenis má ešte stále veľa na ponúknutie.

Bc. Lucia Pavlíková, asistent sociálnej práce

Október v pohybe

Október je mesiacom, počas ktorého príroda hrá farebnými scenériami a naznačuje nám príchod zimy, ale taktiež je i mesiacom, kedy venujeme svoju pozornosť a prejavujeme úctu k starším. Je to príležitosť na to, aby sme preukázali seniorom naše uznanie a vyzdvihli ich múdrosť a skúsenosti, ktoré nám prinášajú. V tomto duchu sme uskutočnili aj spoločenské podujatie v prepojení denného stacionára pre seniorov a denných centier Baničova a Olympia na Baničovej 12 v Nitre.

Kultúrno-športové podujatie “Október v pohybe” bolo zamerané pre našich seniorov nielen z denného stacionára alebo denných centier, ale pre všetkých seniorov z mesta Nitra, ktorí sa chceli zúčastniť. Na úvod podujatia privítala všetkých prítomných pani riaditeľka PhDr. Libuša Mušáková milým príhovorom, ktorý podčiarkoval prítomnosť našich seniorov a ich neoddeliteľný prínos pre spoločnosť. Podujatia sa zúčastnila aj pani vedúca PhDr. Silvia Lužáková, ktorá sa venovala seniorom počas športových aktivít.

Po úvodnom slove od pani riaditeľky dostala priestor spevácka skupina Nevädza, ktorá našich seniorov privítala krásnymi ľudovými piesňami. Ocenenie sa dostavilo v podobe hlasného potlesku. Po vystúpení nasledovalo cvičenie s pani Griezbachovou a jej skupinou žien, ktoré sa nám predviedli so svojou cvičebnou zostavou. Vystúpenie sa všetkým prítomným veľmi páčilo. Pani Griezbachová počas zostavy komentovala jednotlivé kroky, a tak nás oboznámila s ich obsahom. Následne opäť vystúpila spevácka skupina Nevädza.

Po potlesku prevzala slovo pani riaditeľka a informovala o možnostiach športových aktivít na jednotlivých stanovištiach, či už vo vonkajších alebo vo vnútorných priestoroch. Seniori mali možnosť zahrať si petang, kriket, ruské kolky, vonkajší šach, ping-pong, stolný futbal a mnoho ďalších športových hier. Najviac športujúcich zaujal kriket, ruské kolky, ping-pong a vonkajší šach. Seniori si mohli vybrať podľa vlastného záujmu a tí, ktorí sa neodhodlali na šport, sa beztak mohli venovať príjemným rozhovorom vo vnútorných priestoroch. Pre všetkých účastníkov nechýbalo ani milé občerstvenie, ktoré prispelo k príjemnej atmosfére celého podujatia. Jednotliví športovci mohli získať zaslúžené diplomy za svoj športový výkon.

Podujatie bolo príjemné, plné pohody a aktivít. Veríme, že v účastníkoch zanechalo pocit radosti a spokojnosti. Toto podujatie bolo jedným zo spôsobov, ako vyjadriť vďaku a úctu starším za ich prínos do našich životov. Veríme, že sa takto budeme stretávať každý rok v októbri!

Fotografie zhotovili Bc. Lucia Pavlíková a študentky Františka Milánová, Veronika Kamenská, a Zuzana Morgoviscová z Katedry výtvarnej tvorby a výchovy z Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Pripravila: Mgr. Michaela Manová, sociálna pracovníčka

Zachovanie vitality seniorov v Dennom centre

Správa zariadení sociálnych služieb a Nitriansky samosprávny kraj uzatvorili zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu športu na projekt Zachovanie vitality seniorov v Dennom centre.

Realizáciou projektu bolo zakúpených niekoľko druhov cvičebných pomôcok, čím sa nám podarilo v dennom centre spestriť cvičenie prijímateľom sociálnej služby a rozšíriť možnosti pohybu v rámci individuálnych a pravidelných skupinových cvičení. Seniori tak majú možnosť vyskúšať nové alternatívy cvičení, ktoré sa stávajú dostupnými vďaka novým cvičebným pomôckam zakúpeným s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom dotácie na podporu športu. Cvičebné pomôcky sú umiestnené v telocvični a sú pre cvičiacich seniorov dostupné k používaniu. Prijímatelia sociálnej služby denné centrum vyjadrovali radosť z prínosu projektu a v rámci svojich cvičebných skupín spoločne medzi sebou zdieľajú svoje dobré pocity z cvičenia, čo sa prejavuje aj v celkovej atmosfére medzi cvičiacimi seniormi, ktorá je priateľská, naplnená úsmevmi a dobrou náladou.

V budúcnosti plánujeme organizovať okrem pravidelných individuálnych a skupinových cvičení aj športové podujatia (tzv. športové dni) s cieľom osloviť širší okruh seniorov, kde si seniori budú môcť vyskúšať rôzne formy pohybu a pohybových hier a objaviť tak vlastné vyhovujúce cvičenia na ich ceste za športom a aktívnym životným štýlom.

Letná brigáda

Jedného pekného piatkového rána sme sa rozhodli, že si skrášlime naše vonkajšie prostredie a zorganizovali sme malú brigádu. Slniečko nám príjemne hrialo, ale nepálilo, tak sme si vzali rukavice a vrecia, nožnice a metly a pustili sme sa do práce. Spoločne sme ostrihali prerastajúce konáre kríkov, vyčistili kamienky od buriny a prestrihali záhony. Po ukončení prác sme sa príjemne občerstvili čerstvou limonádou a malými jednohubkami, kávičkou a sladkým potešením.

Bolo nám veľkým potešením, že sa niektorí naši členovia rozhodli nám v piatok 7.7.2023 vypomôcť s brigádou a zároveň počas práce vonku trošku zrelaxovali. Ďakujeme všetkým zúčastneným prijímateľom sociálnej služby denné centrum a pevne veríme, že najbližšie sa zídeme v oveľa väčšom počte.

Mgr. Nina Jašeková, PhD.
sociálny pracovník

„Pohár starostu obce Čab“

V utorok dňa 16.mája 2023 sa traja prijímatelia sociálnej služby denné centrum zúčastnili stolnotenisového turnaja pre seniorov, ktorý sa organizoval v neďalekej obci Čab v rámci Jednoty dôchodcov na Slovensku.
A nevrátili sa len tak naprázdno, ale priniesli si rovno 1.miesto a svoju trofej. Prijímatelia sociálnej služby denné centrum Jaroslav Švancara, Ľubomír Koprda a Stanislav Baláži trénujú v dennom centre 3x do týždňa stolný tenis a niet sa čomu čudovať, že porazili aj o 20 rokov mladších spoluhráčov. Veľmi sa tešíme z ich úspechov, a samozrejme sme veľmi radi, že denné centrum stále navštevujú a trávia svoj voľný čas zmysluplne a športuchtivo.

Trofej si prišla pozrieť aj pani riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb, z čoho mali páni obzvlášť radosť a cítili veľkú poctu. Cenu darovali dennému centru a my sa už tešíme, ako bude zdobiť našu vitrínku slávy.

Mgr. Nina Jašeková, PhD.
sociálna pracovníčka

Hudobné podujatie v dennom centre

V dennom centre na Baničovej 12 v Nitre sme pri príležitosti úcty k starším usporiadali koncert Romana Duchoňa, ktorý prijímateľom sociálnej služby zahral a zaspieval piesne od rôznych interpretov. Prijímatelia sociálnej služby počas celého vystúpenia speváka sprevádzali svojim spevom a srdečným potleskom. V mene prijímateľov sociálnej služby denného centra ďakujeme pánovi Romanovi Duchoňovi za prijatie nášho pozvania a dobrú atmosféru, ktorú svojim vystúpením na podujatí vytvoril.

Tvoríme spolu v dennom centre

Tvorenie je činnosť, ktorá okrem relaxácie prináša aj radosť zo samotnej aktivity v očakávaní výsledku, naladí na iné, ako každodenné myšlienky a pri spoločnej činnosti navodí pocit spolupatričnosti a zdieľania nápadov a pocitov.
V dennom centre si prijímatelia sociálnej služby spríjemňujú svoj voľný čas rôznymi činnosťami a jedna z nich je aj tvorenie z rôznych materiálov, ako sú napríklad kartón, výkres, krepový papier, látky a mnohé iné. Aktuálne dominuje jesenná tematika, keďže jeseň prináša aj použiteľné prírodné materiály a rozmanitú farebnosť.

V dennom centre sme sa v septembri venovali výrobe malých koberčekov. Prijímatelia sociálnej služby priniesli aj vlastný materiál – boli použité kúsky látok, teplákovina, staré závesy, nite a keď sme už mali všetko potrebné, stačilo len pridať záujem a chuť tvoriť. Výsledkom aktivity boli koberčeky, ktoré si prijímatelia sociálnej služby odniesli do svojich domovov a celkom určite bol výsledkom aj dobrý pocit z tvorenia, ktorý viedol k ďalším nápadom čakajúcim na realizáciu v nasledujúcich dňoch.

Denné centrum Baničova 522/12, Nitra