Všetko o očkovaní proti Covid-19

Tento dokument s informáciami o očkovaní proti ochoreniu Covid-19 v ľahko čitateľnom formáte podľa metodiky Easy to read pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s o.z. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.

Očkovanie proti Covid-19 – ľahko čitateľný text