Prednáška o Nitre s prvkami reminiscencie

V zariadení pre seniorov Zobor, na Janského 7, v Nitre sa dňa 03.03.2021 v knižnici zariadenia uskutočnila prvá časť prednášky o Nitre s prvkami reminiscencie. Prednáška bola zameraná na Svätoplukovo námestie v Nitre, ktorú viedla sociálna pracovníčka Mgr. Lucia Mikulášiková.

V prezentácií sa nachádzali fotky námestia ako vyzeralo a volalo sa v určitých rokoch. Po odprezentovaní sa uskutočnila diskusia do ktorej sa PSS aktívne zapájali svojimi spomienkami. Prezentácie sa zúčastnilo viac PSS zariadenia, ktorí po ukončení prednášky a diskusie vyjadrili svoju spokojnosť a záujem o jej pokračovanie.

Mgr. Lucia Mikulášiková