Marec v dennom stacionári

Marec mesiac knihy máme tu a my v dennom stacionári pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím (autizmus) milujeme knihy a všetko s nimi spojené. Už od prvého dňa v mesiaci vyrábame záložky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou čitateľského pôžitku. Prijímatelia a prijímateľky sociálnej služby majú kreatívne nápady, vďaka čomu je každá záložka originálna.

Okrem kreatívnej činnosti a výrobe záložiek vítame teplé lúče slnka a tešíme sa na príchod jari. Prijímateľov sociálnej služby vždy rozveselia prechádzky okolo denného stacionára, či aspoň krátke vyvetranie sa a nazbieranie slnečného vitamínu D na terase.

Pomaličky sa už aj chystáme na príchod Veľkej noci, ale nepredbiehajme ☺

O ďalších činnostiach a kreatívnych nápadoch v našom dennom stacionári Vás ešte budeme informovať.

Mgr. Branislav Artim, sociálny pracovník