Vakcinácia klientov a zamestnancov proti ochoreniu Covid-19 – 2. dávka

Dňa 18.02.2021 prebehla v Zariadení pre seniorov Zobor vakcinácia prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby druhou dávkou vakcíny. Druhá dávka vakcíny bola zároveň podaná aj zamestnancom Správy zariadení sociálnych služieb, ktorí v priestoroch zariadenia pre seniorov absolvovali aj vakcináciu prvou dávkou. Všetkým očkovaným bola podaná vakcína COMIRNATY od výrobcu Pfizer – BioNtech.

Vakcinácia bola realizovaná výjazdovou očkovacou službou z FN Nitra, ktorej tím tvorili MUDr. Branislav Veselý, PhD., námestník pre zdravotnú starostlivosť FN Nitra, MUDr. Tomáš Ragas, lekár pre deti a dorast z Kliniky detí a dorastu FN Nitra a staničné sestry Kristína Lehoťáková a Terézia Jankušíková z neurologickej kliniky FN Nitra. Prípravu dokumentácie, ako aj následnú asistenciu pri samotnej vakcinácii zabezpečili zamestnankyne zariadenia Bc. Iveta Vörösová a Petra Brštiaková. Indikačnú prípravu a posúdenie vhodnosti vakcinácie pri prvej dávke vakcíny, ako aj pri druhej dávke vakcíny u prijímateľov zabezpečil obvodný lekár MUDr. Jozef Matta.

Vakcinačný tím z FN Nitra spolu s vakcinačným tímom zariadenia

Druhá dávka vakcíny bola podaná celkovo 113 prijímateľom sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby. Zároveň bolo očkovaných prvou dávkou vakcíny 6 nových prijímateľov sociálnej služby, ktorí do Zariadenia pre seniorov Zobor nastúpili v uplynulých dňoch. Zo zamestnancov Správy zariadení sociálnych služieb bola druhá dávka vakcíny podaná 38 zamestnancom.

Celý proces vakcinácie prebiehal bez problémov a o spríjemnenie atmosféry sa navyše postaral MUDr. Tomáš Ragas, ktorý sa vykonaní administratívnych úkonov presunul ku klavíru v átriu a krásnou hrou na klavíri potešil všetkých zúčastnených.

Nežiaduce účinky po podaní druhej dávky vakcíny sa prejavili len v minimálnej miere, kedy niekoľkí prijímatelia uviedli citlivosť miesta vpichu a u štyroch sa prejavila mierne zvýšená telesná teplota. Jeden zo zamestnancov pociťoval bolesť kĺbov, svalov a celkovú slabosť a taktiež u jedného zamestnanca sa objavili gastroenterálne ťažkosti.

Celková zaočkovanosť prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov Zobor aktuálne predstavuje 76%, zaočkovanosť druhou dávkou vakcíny u zamestnancov Správy zariadení sociálnych služieb je aktuálne na úrovni 40%, pričom niektorí zamestnanci podstúpili očkovanie druhou dávkou vakcíny priamo vo vakcinačnom centre FN Nitra. Očakávame, že percento zaočkovanosti zamestnancov bude v blízkej dobe rásť, nakoľko niektorí zo zamestnancov zatiaľ očkovanie nepodstúpili z dôvodu prekonania ochorenia Covid-19 a odporúčanej doby medzi prekonaním ochorenia a podaním vakcíny.

Vakcinačnému tímu z FN Nitra pod vedením MUDr. Branislava Veselého, PhD. veľmi pekne ďakujeme za výbornú spoluprácu a hladký priebeh očkovania. Zároveň naše poďakovanie patrí aj MUDr. Mattovi a všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na prípravách a plynulom priebehu samotnej vakcinácie v Zariadení pre seniorov Zobor.

ĎAKUJEME ❤