Vystúpenie žiakov zo ZŠ. sv. Marka

Žiaci zo Základnej školy sv. Marka v Nitre si pripravili krásny vianočný program plný piesní, básní a vrúcnych úsmevov, ktorým prišli spríjemniť čas adventu prijímateľom sociálnej služby.

Úvodným slovom sa prihovoril k prijímateľom PhDr. Ladislav Prešinský, PhD. riaditeľ Základnej školy sv. Marka. Spolu so žiakmi a hudobným doprovodom si piesne a koledy pospevovali i niektorí prijímatelia. Na niektorých lícach sa zaleskli a kotúľali slzičky radosti zo šťastných chvíľ strávených so žiakmi. Prijímatelia prežili vystúpenie v dobrej nálade, za ktoré poďakovali potleskom a žiakov odmenili sponzorským balíčkom a sladkou odmenou.

Po programe prijímateľov žiaci obdarili vianočnými pohľadnicami, ktoré pre nich s láskou vlastnoručne vytvorili.