Projekt – Vianočná pošta

Zariadenie sociálnych služieb Zobor bolo zapojené do Projektu – Vianočná pošta 2022. Aby boli tieto Vianoce ešte čarovnejšie, láskyplný pozdrav milých slov vyčaroval nejeden úsmev na tvárach našich prijímateľov sociálnej služby.

ĎAKUJEME všetkým základným, spojeným, materským školám a tiež všetkým jednotlivcom, ktorí poslali na našu adresu vianočné pozdravy.