Posedenie pri vianočnej kapustnici 14.12.2022

Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov a Štedrého dňa, sme pripravili pre prijímateľov sociálnej služby posedenie pri vianočnej kapustnici, spojenej so živou hudbou. Pani riaditeľka PhDr. Libuša Mušáková privítala všetkých prítomných, osobitne pána kaplána Antona Grznára z farnosti sv. Urbana na Zobore. Vo svojom príhovore opísala najkrajšie obdobie roka- Advent -čas prípravy na tieto sviatky, adventný veniec a význam štyroch sviec symbolizujúcich nádej, mier, priateľstvo a lásku, Štedrý večer, ktorý je vyvrcholením adventu a začiatkom vianočných sviatkov. Pripomenula nám všetkým čarovnú atmosféru týchto dní.

Prijímateľom sociálnej služby poďakovala za prejavenú dôveru a prijímanie služieb, ktoré toto zariadenie poskytuje. POĎAKOVALA všetkým zamestnancom za ich celoročnú prácu, ochotu, obetavosť. Obzvlášť vyjadrila veľké ĎAKUJEM pani učiteľke Ingrid Jakubičkovej, ktorá bola v našom zariadení koordinátorkou projektu ,, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ˮ. Všetkým popriala krásne a veselé Vianoce, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a úspešný Nový rok 2023.

Po príhovore si všetci spoločne zaspievali pieseň Tichá noc Svätá noc, ktorú dopĺňal klavírny sprievod prijímateľa sociálnej služby p. Géra. Vyslovili sme modlitbu a pripili si na zdravie všetkých. Po prípitku si prijímatelia sociálnej služby spolu so zamestnancami pochutnali na rozvoniavajúcej kapustnici a vianočných koláčoch. Hudobná skupina Duo- Ego & Laco hrali vianočné koledy, piesne a prijímatelia si v dobrej nálade zaspomínali na zvyky, tradície spojené s týmto čarovným obdobím a tí čo mali chuť si aj zatancovali.

Na záver stretnutia pani riaditeľka spolu s personálom zariadenia rozdala všetky Vianočné krabičky od topánok. Prijímatelia sociálnej služby boli milo prekvapení a potešení, že si niekto na nich spomenul, obdaril ich a vložil tam kus svojho srdiečka.